Milena Hrbáčová: Luhačovický festival pomáhá navracet radost ze života

V kouzelné přírodě okolních lesů, lemujících zurčící lázeňské prameny, proběhl ve dnech 11. až 16. července 2023 jubilejní 30. ročník festivalu Janáček a Luhačovice. V originálním lázeňském prostředí, jemuž vtiskl svými stavbami na počátku 20. století osobitý ráz slovenský architekt Dušan Jurkovič, je tak jedinečným způsobem naplňována myšlenka, kterou vyslovil již Dr. Veselý, první ředitel nové luhačovické lázeňské akciové společnosti.
Milena Hrbáčová (zdroj Festival Janáček a Luhačovice)
Milena Hrbáčová (zdroj Festival Janáček a Luhačovice)

Jeho záměrem bylo, aby lázně Luhačovice, sjednocující “slovanský duch i tvar“, navracely hostům nejen zdraví, ale i radost ze života, k níž přispívá rovněž umění a architektura. Jedním z významných realizátorů této myšlenky je právě Festival Janáček a Luhačovice, který se vyznačuje svou komorní, přátelskou atmosférou, skloubenou s vynikající dramaturgií, sestavenou z předních českých i zahraničních umělců. Srdcem této pravidelné akce je paní Milena Hrbáčová, manažerka festivalu, kterou jsem na jeho závěr požádala o krátký rozhovor.

Právě byl zakončen pětidenní luhačovický festival, jehož záměrem je představit život a tvorbu proslulého skladatele Leoše Janáčka, významného hukvaldského rodáka, úzce provázaného s Luhačovicemi. Letos byla tato akce ještě významnější, neboť se jednalo o jubilejní 30. ročník. Co je podle vás příčinou úspěchu této dlouholeté tradice?
Máte pravdu, náš festival patří k velmi oblíbeným a hojně navštěvovaným kulturním akcím již třicet let. Za jeho úspěchem stojí podle mého názoru několik aspektů. V první řadě je to určitě výběr špičkových interpretů, kteří na něm vystupují, hodnotná dramaturgie včetně bohatého doprovodného programu a nabídky edukačních pořadů. Svou roli v tom hraje jistě i naše pečlivá příprava celého projektu, která probíhá jak po stránce technické, tak také personální a organizační. Významnou úlohu ale hraje rovněž tradice a místo konání. Luhačovice jsou malebné lázně, ležící v krasném, klidném prostředí barevného údolí s pohádkovou Jurkovičovou architekturou, obklopenou zelení lesů a strání.

Vnímáte, že je Janáčkův odkaz v Luhačovicích stále živý?
Ano, jsem o tom přesvědčena a věřím, že je to i díky festivalu, který tohoto hudebního velikána každoročně připomíná nejen široké veřejnosti z Luhačovic a z celého Zlínského kraje, ale také nekonečné řadě hostů, kteří v době jeho konání navštěvují naše lázně a přijíždějí z různých koutů naší republiky i ze zahraničí.

Osobnost skladatele je připomínána ale i dalšími akcemi, jež souvisí s minulostí Luhačovic, neboť Janáček byl úzce propojen s řadou významných postav z historie našeho města. Patřil k nim například ředitel 1. akciové společnosti lázní MUDr. František Veselý se svou chotí, operní pěvkyní a básnířkou Marií Calmou Veselou, či zakladatel Lázeňského divadla MUDr. Zikmund Janek. Na Janáčka odkazuje také bohatý folklor a tradice zdejšího kraje. Jedním z jejich nositelů je také Luhačovický okrašlovací spolek Calma v čele s ředitelkou Muzea luhačovického Zálesí PhDr. Blankou Petrákovou.

Nelze se zároveň nezmínit o skutečnosti, že se v současné době dokončuje rekonstrukce Jurkovičových Slunečních lázní a Vodoléčebného domu. A právě v tomto objektu bude otevřeno nejen muzeum Leoše Janáčka s expozicí vztahující se k jeho hudbě a k jeho pobytům v Luhačovicích, ale také muzeum slovenského architekta Dušana Jurkoviče, který v Luhačovicích zanechal nesmazatelné stopy.

Jak jste již naznačila, mívá luhačovický festival vždy zajímavou dramaturgii. Kdo všechno se na ní podílí a čím se řídíte při jejím sestavování?
Příprava dramaturgie je vlastně hlavně náplní mé práce. A čím se při jejím sestavování řídím? Snažím se přichystat koncerty a jejich programy pro náročnější publikum a pro přímé milovníky hudby mistra Janáčka a při tom nezapomínat na to, že je náš festival pořádán v lázeňském městě, kam přijíždí nespočet hostů za zdravím, odpočinkem či relaxací. V jejich případě je naší snahou, aby si z Luhačovic odvezli krásné vzpomínky – třeba i na koncerty tzv. „lehčí“ či „líbivější“ hudby.

Své místo v dramaturgii mají rovněž programy pro děti a mládež, tedy pro potenciální budoucí posluchače či návštěvníky festivalu. Význam osobnosti Leoše Janáčka se jim při festivalu snažíme předávat například prostřednictvím týdenního hudebně výtvarného workshopu Dobrodružství s Bystrouškou, v němž děti pět dnů „putují“ za hudbou, malováním, přírodou, architekturou a osobnostmi Luhačovic, nebo zapojením malých umělců ze ZUŠ Luhačovice do přípravy výstavy věnované Janáčkově tvorbě a Luhačovicím.

No a samozřejmě se snažíme na koncerty zvát špičkové, světově proslulé interprety z řad instrumentálních či pěveckých sólistů, různých komorních těles či ansámblů, velkých orchestrů, pěveckých sborů a v posledních letech dokonce i operních souborů. Oslovujeme také vybrané cimbálové muziky, protože barevný a pestrý folklór k Luhačovicím patří. Vždyť samotný Janáček putoval za folklórními písněmi po zdejším kraji…

Při přípravě dramaturgie se setkáváme ale také s různými problémy. Je to především problém s nedostatečnými prostorami pro uskutečnění oper či koncertů velkých těles. U venkovního provedení opery nebo velkého koncertu na Lázeňském náměstí nad námi „visí Damoklův meč“ v podobě nepřízně počasí. Při špatném počasí je nutno uspořádat akci buď v KKC Elektra nebo v Kostele svaté Rodiny. Případně vynucená operativní změna místa konání je bohužel provázena částečnou improvizací či koncertním provedením opery, jež dílu neprospěje a tím ubere na jeho kvalitě. Ale zatím nám vždy štěstí přálo a všechny velké projekty se uskutečnily na Lázeňském náměstí.

Jaká je cílová skupina, kterou chcete festivalovým programem oslovit?
Doposud tvoří většinu návštěvníků festivalu, včetně předplatitelů abonmá, a potažmo i lázní Luhačovice zralejší posluchači. Do této skupiny rovněž patří i rakouští hosté, kteří se na náš festival opakovaně vrací. Jak jsem již zmínila, je naší snahou získat také generaci mladší, kvůli kterým jsme začali propagovat festival nově i na sociálních sítích, ale je to proces dlouhodobý a velmi pomalý….

Jste dlouholetou manažerkou celého festivalu. Co vás k tomuto postu přivedlo a čím vás samotnou tato akce inspiruje?
K postu manažerky a také i dramaturgyně festivalu mě přivedla má dřívější profese. Pracovala jsem jako kulturní manažerka v akciové společnosti Lázně Luhačovice. Tato společnost spolupracovala v minulosti s PhDr. Jaromírem Dlouhým, který festival Luhačovice a Janáček v roce 1992 založil. V roce 2010 se pan doktor Dlouhý rozhodl svou činnost při festivalu ukončit a dohodl se s vedením akciové společnosti Lázně Luhačovice, že tato festival převezme a bude v něm nadále pokračovat, což s sebou přineslo nesmírné rozšíření náplně mé práce a pro akciovou společnost další velký úkol a zodpovědnost.

Naštěstí jsem k hudbě (a také k literatuře) měla vždy velmi blízký vztah, takže jsem se přípravě a pořádání festivalu nebránila a hned jsem se začala více zabývat životem Leoše Janáčka včetně poslechu jeho hudby, abych do ní hlouběji pronikla. Festival mi natolik přirostl k srdci, že když přišel můj čas uvolnit své místo mladším, dohodla jsem se po jednání s vedením akciové společnosti, že si jej ještě „ponechám“ a budu ho nadále připravovat. A to činím velmi ráda a s láskou do dnešní doby. Zde je potřeba zdůraznit velkou roli kolegů z akciové společnosti, kteří se vždy výraznou měrou podílí na jeho technické, organizační a personální realizaci.

Myslíte si, že festival, pořádaný v poklidné atmosféře lázeňského města a věnovaný tvorbě jednoho z nejznámějších českých skladatelů počátku minulého století může inspirovat i naše dynamické 21. století?
Myslím si, že mnozí z nás se rádi uchýlí z kvapu a stresu zaměstnání, města či dokonce velkoměsta do poklidného zeleného údolí, kde pramení nejen léčivá voda, ale také pohoda, klid a nezapomenutelné zážitky, které s sebou přináší i poslech hudby. Považuji za velký dar, že právě z luhačovického festivalu, v souznění přírody, léčivých pramenů, barevné architektury Dušana Jurkoviče a hudby, si hudbymilovní hosté odnášejí nezapomenutelné umělecké zážitky z řady koncertů, při nichž se prolínají skladby Leoše Janáčka s díly dalších světových komponistů v podání špičkových českých i zahraničních interpretů.

Děkuji za rozhovor. Přeji celému festivalu do dalších let stálou přízeň posluchačů a vám neutuchající energii do jeho pořádání.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments