Ministerstvo kultury dostane v příštím roce víc peněz. Ne ale na kulturu, v té se zase škrtá

Ministerstvo kultury by mělo v příštím roce hospodařit s deseti miliardami korun. Oproti letošnímu rozpočtu ve výši 8,9 miliardy korun jde o nárůst o téměř 14 procent, jeden z nejvyšších ze všech kapitol rozpočtu. „Jedná se celkové výdaje ministerstva kultury včetně výdajů spolufinancovaných EU. Příčinou zvýšení výdajů kapitoly je povinnost úhrady závazků státu za majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,“ řekla mluvčí ministerstva Anna Ješátková.

Na finanční náhradu církvím by v příštím roce mělo jít přes dvě miliardy korun, 1,4 miliardy korun půjde jako dosud každoročně na podporu činnosti církví. Zvýšení výdajů je tak podle mluvčí pouze zdánlivé. Ve skutečnosti ministerstvo financí při návrhu limitu výdajů krátilo rozpočtovou základnu ministerstva kultury o více než 300 milionů korun.Stejně jako v jiných kapitolách klesá s koncem období objem prostředků na projekty spolufinancované EU. V návrhu rozpočtu na příští rok je na spolufinancování kulturních projektů, tedy především opravu památkových objektů, přibližně 500 milionů korun.

Krácení výdajů o více než 300 milionů se podle mluvčí dotklo programu péče o národní kulturní poklad, který zahrnuje investice do rekonstrukcí a výstavby sídel několika národních kulturních institucí, nebo provozního příspěvku příspěvkových organizací. „Snížení výdajů v programu péče o národní kulturní poklad spolu se snížením výdajů na projekty spolufinancované EU umožnilo uvnitř sníženého rozpočtu kapitoly přesunout více než 200 milionů ve prospěch programu Kulturní služby, podpora živého umění,“ řekla mluvčí.

Při přípravě nového programového období 2014 až 2020 ministerstvo kultury spolupracuje s ministerstvem pro místní rozvoj a je věcným gestorem za oblast podpory obnovy a zachování kulturního dědictví a oblast digitalizace v rámci přípravy Integrovaného regionálního operačního programu.

V tom končícím programovém období MK administrovalo projekty za přibližně šest miliard korun. Agendu však nedávno vláda předvedla na ministerstvo pro místní rozvoj, protože kultura údajně nezvládala dotované projekty řídit. Z 21 projektů jsou dokončeny jen tři, ministerstvo kultury harmonogram čerpání peněz loni plnilo jen na 46 procent a ve skluzu je i letos – čeká se ztráta až miliardy z přidělených peněz.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky