Místo zvonění mobilů bude ve francouzských školách znít sborový zpěv

Väčšina svetových médií venovala koncom roka 2017 pozornosť radikálnemu rozhodnutiu francúzskeho ministerstva školstva zakázať používanie mobilných telefónov v školách, ktoré vstúpi do platnosti od septembra 2018. Zákaz doteraz platil len na prvom stupni základných škôl, prax a tlak pedagógov však vyústil v plošný zákaz už aj na vyššom stupni. Vláda ale oznámila aj ďalšiu zmenu. Tá až tak masovo v médiách nerezonovala, avšak muzikantov o to viac zaujala - do učebných osnov od nového školského roka pribudne zborový spev, presnejšie dve voliteľné vyučovacie hodiny týždenne.
Ilustračné foto (zdroj pixabay.com)

Vo Francúzsku vystrieda zvonenie mobilov zborový spev

V súčasnosti má vo Francúzsku zriadený školský zbor len jedna zo štyroch základných škôl. Od septembra 2018 ho však v priebehu dvoch rokov bude musieť pre žiakov druhého stupňa (tzv. collége, u nás obdoba 5. – 9. ročníka ZŠ) zriadiť každá zo 7.100 francúzskych škôl. „Bude to vôbec po prkvýkrát, čo sa zborové spievanie stane súčasťou učebných osnov,“ hovorí minister školstva Jean-Michel Blanquer. „Zmyslom je v dlhodobom horizonte priniesť do tried viac kultúry,“ dopĺňa ho francúzska ministerka kultúry Françoise Nyssen.

Francúzska ministerka kultúry Françoise Nyssen (zdroj upload.wikimedia.org)

Pôjde totiž o projekt oboch ministerstiev, pričom ho spoločne budú aj financovať. Z úvodného balíka 20 miliónov € poskytne 17 milónov Ministerstvo kultúry a 3 milióny rezort školstva. „Hudba školám prospieva a nemáme jej vo Francúzsku dosť,“ či „Vytvoríme hudbe priaznivý ekosystém,“ zaznieva z ich úst.

Francúzsky minister školstva Jean-Michel Blanquer (zdroj flickr.com)

Repertoár školských zborov by mal byť zmesou nielen klasiky a zborovej tvorby, ale aj známych melódií šansonierov Jacquesa Brela (síce Belgičan, ale frankofón) či Edit Piaf. Na hodinách zborového spevu si žiaci zanôtia aj francúzsku štátnu hymnu – „La Marseillaise“.

Ministerka Nyssen si tiež želá, aby sa hudba raz do roka v školách oslavovala aj vo forme pravidelného sviatku, tzv. „Fête de la musique à l’école“, ktorý by sa mal po prvýkrát konať už 21. júna 2018.

Tým sa však výpočet noviniek nekončí. Snahou ministerky je tiež presadenie idey, aby sa 100 % školských zariadení asociovalo s niektorou miestne príslušnou kultúrnou inštitúciou, ktorú by uprednostňovalo pri výbere a organizovaní kultúrnych exkurzií, vychádzok, návštev a spoločne realizovaných projektov a na pôde ktorej by zasa deti mohli prezentovať svoje umelecké výsledky.

Ilustračné foto (zdroj commons.wikimedia.org / StFX)

Iniciatívu naplno podporil aj prezident Emmanuel Macron – klavirista, v mladosti laureát 3. ceny klavírnej súťaže na konzervatóriu v Amiens. Nakoniec, presadzuje ju jeho vlastný kabinet, a zákaz telefonovania v školách bola jedna z jeho kľúčových tém ešte počas volebnej kampane.

Dve zdanlivo nesúvisiace témy však svojou myšlienkou až tak vzdialené nie sú. Zákaz telefonovania vychádza nielen z rastúceho počtu detí závislých na mobiloch či z množiacich sa prípadov kyber-šikany na školách, ale najmä z pozorovania, že deti kvôli enormnému používaniu mobilných telefónov spolu v škole trávia menej času, prestávajú medzi sebou komunikovať a stávajú sa z nich „nemí zombíci“. Zborový spev naopak – slovami ministerky kultúry – prináša radosť a súdržnosť, vytvára putá a ľahko sa realizuje.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky