Musica Florea: Dvořák něžný i burácející

V úterý 10. května v kostele sv. Šimona a Judy stvrdil Marek Štryncl svůj neutuchající zájem o Dvořákovo dílo. Na koncertě provedl se svým souborem Musica Florea a sborem Collegium Floreum jedno z Dvořákových nejvýznamnějších duchovních děl – oratorium Stabat mater. Zájem o původní romantickou interpretaci je přitom v našich končinách dosti ojedinělý, na rozdíl od zájmu o tak zvanou starou hudbu. Musica Florea tak zaplňuje „díru na trhu“ a významně rozšiřuje svůj interpretační záběr.

Antonín Dvořák: Stabat mater – Musica Florea a Marek Štryncl – Praha 10. 6. 2016 (foto Musica Florea)
Antonín Dvořák: Stabat mater – Musica Florea a Marek Štryncl – Praha 10. 6. 2016 (foto Musica Florea)

Zájem o Dvořáka přitom není pro Musicu Floreu žádnou novinkou. V roce 2009 vydal soubor nahrávku Dvořákovy 7. a 8. symfonie. V roce 2014 provedl Dvořákovu 1. symfonii, která byla dlouho považována za ztracenou, na festivalu Dvořákova Praha (v loňském roce soubor také pořídil její nahrávku). Kromě toho má Musica Florea na repertoáru předehru k opeře Vanda, Symfonické variace, Nokturno H dur, Serenádu E dur pro smyčcové nástroje; provedl také písňový cyklus Cigánské melodie.

Akustika odsvěceného kostela sv. Šimona a Judy je však velmi specifická a leccos v ní zanikne. To ovšem neměnilo nic na faktu, že provedení Dvořákova oratoria bylo naprosto mimořádné, přitom přísně dle dobové interpretace. Zásadní bylo minimální užití vibrata, hra na dobové nástroje nebo jejich kopie, důraz na emocionální stránku díla a spontánní muzikálnost, nesjednocené smyky smyčcových nástrojů, nadměrné užívání glissanda a tremola. Vibrato však silně zaznělo v pěveckých výkonech některých sólistů.

Výborně připravený orchestr pod Štrynclovým vedením předvedl vynikající výkon. Štrynclova interpretace byla dynamicky detailně propracovaná, založená na legatu. Pomalé a lyričtější části vyzněly citově až pateticky, rychlé a forte pasáže burácely. Jemnost a přesnost v propracovaném dynamickém hávu.

Tenorista Jaroslav Březina zpíval jistě, téměř z paměti. Vystoupení si velmi užíval, byl ve vynikající formě. Basista Jaromír Nosek disponuje zabarveným hlasem s jistými a znělými hloubkami, jeho hlas je také spíše lyricky založen. Sopranista Lucia Knoteková zaujala jistým a dynamicky silným projevem zejména ve vyšších polohách, altistka Sylva Čmugrová rovněž barevně zajímavým hlasem. Největším příjemným překvapením byl sbor Collegium Floreum. V programu navíc nebyl uveden jeho sbormistr, takže se lze jen domnívat, že o nastudování se postaral dirigent Marek Štryncl. Pěvecký sbor byl maximálně jednotný – jak po intonační, tak dynamické stránce. Jeho zvuk byl čistý, bez užití vibrata. Celému provedení dodal potřebný lesk.

 

Hodnocení autorky recenze: 95 %

Antonín Dvořák:
Stabat mater
Dirigent: Marek Štryncl
Lucia Knoteková (soprán)
Sylva Čmugrová (alt)
Jaroslav Březina (tenor)
Jaromír Nosek (bas)
Musica Florea
Collegium Floreum
10. května 2016 kostel sv. Šimona a Judy Praha

www.musicaflorea.cz

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - Dvořák: Stabat mater - Musica Florea -M.Štryncl (Praha 10.5.2016)

[yasr_visitor_votes postid="211292" size="small"]

Mohlo by vás zajímat