Musica Florea na Svatováclavském hudebním festivalu

Musica Florea a Svatováclavský hudební festival. Konstanty, které při nahlédnutí do minulosti stěžejního hudebního festivalu duchovní hudby Moravskoslezského kraje naznačují určité směřování. V mnoha ohledech je linie vedoucí k zapomenutým dílům klasicistních skladatelů objevná. Nabízí se otázka, jak a pro koho je vlastně určena, když se odehraje podobným způsobem jako ve Staré Bělé.

Musica Florea s uměleckým vedoucím Markem Štrynclem je jedním z nejrespektovanějších ansámblů, které se orientují na hudbu českých barokních a klasicistních skladatelů.

Lesk a virtuozita árií českého klasicismu - Marek Štryncl, Musica Florea - Svatováclavský hudební festival 2016 (foto Ivan Korč)
Lesk a virtuozita árií českého klasicismu – Marek Štryncl, Musica Florea – Svatováclavský hudební festival 2016 (foto Ivan Korč)

V programu nazvaném Lesk a virtuozita árií českého klasicismu vystoupil barytonista Roman Janál. O tom, jaký lesk odrážejí duchovní árie, se mohli posluchači v kostele sv. Jana Nepomuckého přesvědčit hned v úvodu programu. Árie Voces parate almas Karla Ditterse von Dittersdorf představila skladatele jako velmi schopného rutinéra, který je ovšem v této skladbě vzdálen svým melodicky šťastnějším dílům. Roman Janál se v úvodní árii představil s nasazením téměř operním. Akustika kostela však jeho fortissima tříštila do nesrozumitelného echa.

Lesk a virtuozita árií českého klasicismu - Roman Janál, Musica Florea - Svatováclavský hudební festival 2016 (foto Ivan Korč)
Lesk a virtuozita árií českého klasicismu – Roman Janál, Musica Florea – Svatováclavský hudební festival 2016 (foto Ivan Korč)

Musica Florea cíleně vyhledává zasutá díla českých mistrů. Jedním z nich byla i Symfonie c moll Jana Křtitele Vaňhala, kterou ansámbl provedl vkusně, s přihlédnutím ke standardům interpretační praxe. Následující árie Mater misericordiae Františka Xavera Brixiho v Janálově interpretaci byla pěvecky šťavnatější ukázkou, v níž nechyběly náročnější, možná příliš násilné koloratury, které barytonista velmi výrazně dynamicky zdůraznil.

Lesk a virtuozita árií českého klasicismu - Roman Janál - Svatováclavský hudební festival 2016 (foto Ivan Korč)
Lesk a virtuozita árií českého klasicismu – Roman Janál – Svatováclavský hudební festival 2016 (foto Ivan Korč)

Sestetto Františka Antonína Röslera připomnělo pozoruhodnou tvorbu skladatele ve dvouvěté formě adagio a allegro. Šťastná melodická invence Röslera se otiskla i do tohoto díla, které bylo melodicky vtipné, svěží i noblesní.

Vaňhalovu árii Quis me separabit Roman Janál přednesl s entuziasmem a markantním dynamickým výrazem, pohlídal si hraniční tóny i artikulaci.

Ferdinand Kauer ukázal ve své Sinfonia in D dílo naplněné klasicistní živou rytmikou, s jednodušší melodickou linií, která na pozadí harmonické prodlevy působí téměř jako filmová hudba. Překvapivě aktuální a přirozené. Kauerova Sinfonia vzbudila také největší ohlas návštěvníků koncertu. Jako poslední zazněla v Staré Bělé árie Hic est locus ad laudandum Dominum Josefa Myslivečka. Opět s náruživým výrazem sólisty Romana Janála, jenž se nezdráhal dát áriím punc skutečného prožitku a opravdovosti.

Lesk a virtuozita árií českého klasicismu - Roman Janál, Musica Florea - Svatováclavský hudební festival 2016 (foto Ivan Korč)
Lesk a virtuozita árií českého klasicismu – Roman Janál, Musica Florea – Svatováclavský hudební festival 2016 (foto Ivan Korč)

Jsou jisté okolnosti, které výsledek provedení mohou limitovat. Jedním z nich je akustika prostoru, v němž se koncert uskuteční. A dobrou akustikou kostel ve Staré Bělé bohužel nedisponuje. Janálovy dynamické dispozice jsou jistě úctyhodné, ovšem ne v prostoru, kde se zvuk při forte tříští a přestává být srozumitelný. Stejně tak instrumentální skladby ansámblu vyzněly nejlépe, když soubor hrál přitlumeně. Pak bylo vše konkrétní a bylo možné se opřít alespoň o něco. Co však nedobrá akustika kostela neschovala, byly problémy v ladění dobových nástrojů, které i přes snahu instrumentalistů mnohdy nedokázaly nabídnout adekvátní konsonance.

Střídání árií a instrumentálních kusů bývá běžné v programech řady dalších ansámblů a hudebních souborů. Bylo by vhodné jej napříště ilustrovat doprovodným slovem, které bude pokrývat nejen výčet jistě úctyhodných životopisů sólistů, obšírně pojednaných v programové brožuře, ale také poví něco k áriím a skladbám, o nichž většina z účastníků včetně autora recenze nevěděla téměř nic. I přesto, že Musica Florea nabídla program hodný pozornosti, nelze považovat celkovou koncepci večera i kvůli zmíněným výhradám ke zvuku za zdařilý. Snad Musica Florea příště přesvědčí, že tento ansámbl nežije jen z výčtu plejády splněných položek, ale nabídne také adekvátní zážitek.

Lesk a virtuozita árií českého klasicismu - Roman Janál, Musica Florea - Svatováclavský hudební festival 2016 (foto Ivan Korč)
Lesk a virtuozita árií českého klasicismu – Roman Janál, Musica Florea – Svatováclavský hudební festival 2016 (foto Ivan Korč)

 

Hodnocení autora recenze: 60%

Svatováclavský hudební festival 2016
Lesk virtuozity duchovních árií českého klasicismu
Dirigent: Marek Štryncl
Roman Janál (baryton)
Musica Florea
14. září 2016 kostel sv. Jana Nepomuckého Ostrava-Stará Bělá

program:
Karl Ditters von Dittersdorf: Aria in C „Voces parate almas“
Jan Křtitel Vaňhal: Symfonie c moll
František Xaver Brixi: Aria ex Dis „Mater misericordiae“
František Antonín Rösler: Sestetto
Jan Křtitel Vaňhal: Aria un Dis „Quis me separabit“
Ferdinand Kauer: Sinfonia in D
Josef Mysliveček: Aria in D „Hic est locus ad laudandum Dominum“

www.shf.cz

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Hodnocení

Vaše hodnocení - Lesk virtuozity duchovních árií českého klasicismu - M.Štryncl -Musica Florea (Svatováclavský hudební festival 2016)

[yasr_visitor_votes postid="224349" size="small"]

Mohlo by vás zajímat