Na hudebním festivalu u Bodamského jezera zazněly české verše Karly Erbové

Festival Droste-Literaturtage v německém Meersburgu se koná každý květen už od roku 1948 na počest Annette von Droste-Hülshoff. Kromě této největší německé básnířky 19. století sleduje i současnou literaturu, především básnířky–ženy. Letos byly zařazeny v rámci písňového recitálu švýcarských interpretek Stephanie Szanto a Andrey Wiesli zhudebněné verše české básnířky Karly Erbové z písňových cyklů Holmera Beckera a Fréderica Bolliho.

Karla Erbová (zdroj Martin Baxa)
Karla Erbová (zdroj Martin Baxa)

Malebné historické městečko Meersburg s fantastickým výhledem na Bodamské jezero se v roce 1841 stalo místem pobytu největší německé básnířky 19. století a hudební skladatelky Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848) a mladého básníka Levina Schückinga (1814–1883), který měl mimořádný vliv na její uměleckou tvorbu. Od října 1841 do února 1842 napsala na Meersburském zámku na padesát básní.

V září 1844 vydalo prestižní vydavatelství Cotta velkou sbírku jejích básní ze čtyřicátých let. V té době se konečně těšila velkému úspěchu a sbírce se dostalo řady obdivných kritik od předních intelektuálních osobností. Clara Schumannová jí požádala o operní libreto pro svého manžela Roberta. Projekt se nakonec neuskutečnil, Robert Schumann zhudebnil pouze její báseň Das Hirtenfeuer jako op. 59 č. 5.

Annette se v mládí dostalo solidního hudebního vzdělání ve hře na klavír a zpěvu. V roce 1821 dostala učebnici kompozice Einige Erklärungen über den General-Baß, kterou napsal její strýc Maximilian-Friedrich von Droste zu Hülshoff, přítel skladatele Josepha Haydna. Zkomponovala 74 písní a dochovaly se i skici a fragmenty čtyř nedokončených oper.

Město Meersburg svou básnířku připomíná každoročně festivalem Droste-Literaturtage, který zahrnuje nejen literární aktivity – pořady, besedy, přednášky, ale i koncerty (včetně rappových) a sleduje nejen Annette, ale i současné autorky básní. V roce 2023 se Droste-Literaturtage uskutečnily od čtvrtka 18. května do neděle 21. května. Do letošního výběru autorek se dostala také přední česká básnířka Karla Erbová, která v letošním roce oslavila 90. narozeniny. Její zhudebněné verše zazněly na dopoledním matiné v sále muzea Vineum bodensee – Haus für Wein, Kultur und Geschichte v závěrečný den festivalu. Písně na texty Karly Erbové do svého písňového recitálu „Von Ländern und Menschen“ zařadily švýcarské interpretky mezzosopranistka Stephanie Szanto a klavíristka Andrea Wiesli.

První polovinu programu tvořily skladby autorek období romantismu: Fanny Hensel (1805–1847), Sibylle Mertens-Schaaffhausen (1797–1857), Louise Reichardt (1779–1826), Clary Schumannové (1819–1896) a samozřejmě Annette von Droste-Hülshoff.

Andrea Wiesli a Stephanie Szanto (zdroj Věra Šustíková)
Andrea Wiesli a Stephanie Szanto (zdroj Věra Šustíková)

Druhá polovina recitálu byla věnována písňové tvorbě vytvořené naopak soudobými skladateli na texty básnířek. Nejprve zazněla rozsáhlá píseň českého skladatele Jiřího Bezděka Die rechte Stunde na text Annette von Droste-Hülshof, která vznikla z podnětu pořadatelů festivalu. Báseň odráží výjimečný okamžik setkání milenců v přírodě a patří do linie milostné lyriky básnířky. Autor pojal svou kompozici v duchu impresionistických inspirací, což se odrazilo nejen v harmonii, ale i v ariózní pěvecké lince. Ta se však postupně rozvinula do svébytné melodie.

Následně zazněla píseň z pera německého skladatele Holmera Beckera Der Wunsch na báseň Karly Erbové (Přání) z písňového cyklu Drei Lieder nach Texten tschechischer Dichter. Skladba odráží autorovy tendence přiblížit vážnou hudbu dnešnímu publiku s pomocí pozdně romantických výrazových prostředků.

Na závěr zazněly dvě vokální skladby švýcarského autora Frédérica Bolli, z nichž jedna byla věnována Annette von Droste-Hülshof, druhá Karle Erbové. Píseň č. 3 z cyklu Drei Lieder nach Texten von Karla Erbová: Vypadáš jinak (Du siehst anders aus) zazněla dokonce v českém jazyce. Jeho vokální tvorba odráží jeho hluboké pěvecké vzdělání.

Švýcarské duo patří do mladé generace interpretů. Mezzosopranistka Stephanie Szanto je současně pedagožkou Hudební akademie v Basileji. Její hlasový charakter dobře odpovídá požadavkům na interpretaci komorních písní. Klavíristka Andrea Wiesli ukázala, že je nejen citlivou klavírní spolupracovnicí vokálních děl, ale také zdatnou sólovou interpretkou, když se představila v rámci recitálu náročnou skladbou od Clary Schumannové Scherzo c moll op. 14 č. 2. Navíc se věnuje také hudební vědě, v níž získala doktorský titul. Její sofistikovaný přístup k hraným skladbám byl patrný i z doplňujících „intermezz“ literárního charakteru.

Hojně navštívenému pořadu byla věnována mimořádná pozornost a péče města Meersburg. Úvodního slova se velmi kompetentně ujala vedoucí odboru kultury města Meersburg am Bodensee Christine Johner. Dramaturgii pořadu vytvořil Frédéric Bolli, jemuž se podařilo provázat tuto akci s Mezinárodním Bodamským hudebním festivalem. Tím se Karle Erbové opět dostalo mezinárodního uznání její tvorby.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments