NKÚ: ministerstvo kultury nedalo žadatelům o dotace rovné podmínky

Ministerstvo kultury u dotací na kulturní aktivity nevytvořilo rovné podmínky pro žadatele a v některých případech také nedodrželo vlastní pravidla pro poskytnutí peněz. Tvrdí to Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloři zjistili nedostatky u dotací za patnáct a půl milionu z prověřovaných víc než osmdesát milionů korun. Chyby byly také na straně příjemců peněz.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil dotace poskytnuté v letech 2011 až 2013 celkem devatenácti příjemcům na osmdesát dva projektů. Kvůli nedostatkům úřad podal v osmi případech oznámení finančnímu úřadu o podezření na porušení rozpočtové kázně. Celkové roční výdaje ministerstva z Programu podpory významných a mimořádných kulturních akcí se pohybovaly od tří set osmdesáti čtyř do čtyř set čtrnácti milionů korun. Dotace poskytovalo šest různých odborů ministerstva a tři samostatná oddělení a při rozdělování peněz podle Nejvyššího kontrolního úřadu nepostupovaly jednotně.Ministerstvo kultury u některých výběrových dotačních řízení nestanovilo kritéria, podle kterých měly být projekty hodnoceny, zjistili kontroloři. Pokud ministerstvo kritéria dalo, nebyla většinou měřitelná a porovnatelná. „Někteří žadatelé o dotaci nevěděli s dostatečným předstihem, podle čeho bude ministerstvo jejich projekty posuzovat,“ uvedl Nejvyšší kontrolní úřad.

V některých případech ministerstvo sice nastavilo podmínky pro poskytnutí dotace, pak je ale samo nedodrželo, tvrdí Nejvyšší kontrolní úřad. Jako příklad uvedl podporu neziskové společnosti Hudební informační středisko, z níž šlo se souhlasem ministerstva na mzdové náklady přes čtyřicet jedna procent. Podle pravidel, která si ministerstvo samo nastavilo, je ale možné na mzdy využít maximálně patnáct procent z poskytnutých peněz.

Kontroloři odhalili také nedostatky v žádostech o dotace a porušování dotačních podmínek i právních předpisů. Například obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum neuvedla v žádostech informaci o převodu části dotace na zahraničního partnera a nesplnila podmínku minimálního podílu spolufinancování z vlastních peněz. Společnost FILMFEST Písek si podle Nejvyššího kontrolního úřadu zase nehospodárně pronajala kanceláře. Částečně z peněz ministerstva platila osm tisíc čtyři sta korun za metr čtvereční ročně, cena v místě obvyklá se přitom pohybuje kolem tisíce šesti set korun.

Ministerstvo kultury v kontrolovaném období 2011 až 2013 každoročně podpořilo přibližně šedesát procent předložených projektů. Žadatelům o dotace proplatilo v průměru třicet sedm až padesát procent z původně žádané sumy.

Foto Milan Malíček

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky