Odhalení ve Vídni: Designovaný příští ředitel Vídeňské státní opery – plagiátor?

V těchto dnech se rakouský tisk zabývá odhaleným pozadím disertační práce Bogdana Roščiće, nástupce Dominique Meyera v čele Vídeňské státní opery.

Bogdan Roščić obhájil roku 1988 na vídeňské univerzitě práci Teorie společnosti jako kritická teorie subjektu – k teorii společnosti Theodora W. Adorna a získal doktorát filozofie. Nyní se ukázalo, že téměř celá úvodní kapitola práce je doslova a bez jakéhokoli odkazu převzata z o šest let starší práce německého publicisty Petra Deckera Metodologie kritického hledání smyslu – Adornova systémová koncepce ve světle filozofické tradice. Vedoucím Roščićovy práce byl filozof Kurt Rudolf Fischer, o němž se říká, že se „formalitami příliš nezatěžoval“. Fischer zemřel roku 2014 ve Spojených státech. Oponentem byl filozof a právník Alfred Pfabigan, který je odhalením překvapen.

Bogdan Roščić (zdroj YT)

Bogdan Roščić sám se k záležitosti nevyjádřil. Stanovisko musí zaujmout Vídeňská univerzita, Roščićovi hrozí odnětí doktorátu. Jaký vliv bude mít odhalení na jeho funkci v čele Vídeňské státní opery není jasné. Ministr kultury Drozda zatím stanovisko nezaujal.

O jmenování manažera Sony Classical Bogdana Roščiće intendantem Vídeňské státní opery na období 2020-2025 jsme informovali na konci loňského roku zde.

Wiener Staatsoper (foto archiv)

 

(zdroj: Profil 20. března 2017 a další rakouský tisk)
Přeložila a zpracovala Vlasta Reittererová

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat