Okouzlující finále plné hudebního bohatství: Collegium Marianum oslavilo barokní dědictví na Festivalu Janáček a Luhačovice

Festival Janáček a Luhačovice hudebně završil v sobotu 15. července 2023 koncert Boemo Virtuoso v podání souboru Collegium Marianum, kterému předcházel pořad Janáčkova klavírní tvorba s Janem Jiraským.
Festival Janáček a Luhačovice: Boemo Virtuoso – Jana Semerádová, Kostel svaté rodiny, Luhačovice (zdroj Festival Janáček a Luhačovice)
Festival Janáček a Luhačovice: Boemo Virtuoso – Jana Semerádová, Kostel svaté Rodiny, Luhačovice (zdroj Festival Janáček a Luhačovice)

Lázeňské divadlo v sobotu odpoledne naposledy rozezněl v rámci letošního ročníku festivalu zvuk klavíru. Tentokrát za něj zasedl klavírista Jan Jiraský, významný český klavírní interpret a vedoucí Katedry klavírní interpretace na JAMU v Brně, který slovem i živě interpretovanou hudbou provedl posluchače v rámci pořadu vývojem a inspiračními zdroji Janáčkova klavírního díla od jeho prvotin z období lipských studií (Zdenčiny variace) až po klavírní skladbu Vzpomínka, jež vznikla několik měsíců před skladatelovou smrtí.

Jan Jiraský Janáčkova klavírní tvorba, 15. července 2023, Lázeňské divadlo Luhačovice(zdroj Festival Janáček a Luhačovice)
Jan Jiraský Janáčkova klavírní tvorba, 15. července 2023, Lázeňské divadlo Luhačovice (zdroj Festival Janáček a Luhačovice)

Slavnostní ukončení festivalu poté následovalo v Kostele svaté Rodiny, v němž vystoupil soubor Collegium Marianum, jenž se pod vedením flétnistky Jany Semerádové zaměřuje na znovuoživování hudby českých a evropských skladatelů 17. a 18. století. Pro luhačovický festival si připravil program Boemo Virtuoso, přibližující hudbu skladatelů, působících ve službách hraběte Morzina, jeho vyhlášený orchestr a hudební život v barokní Praze.

Během slavnostního večera zazněly dva koncerty Františka Jiránka, konkrétně Concerto D dur pro flétnu, smyčce a continuo a Concerto g moll pro fagot, smyčce a basso continuo. Další skladatelé, zařazení do programu, jež byli provázáni s Morzinovým palácem, byli Jan Josef Ignác Brentner a Concerto G dur No. IV „Vigil Nocturnus“ ze sbírky „Horae Pomeridianae“, zahrnující světskou hudbu určenou pro pobavení šlechty, duchovenstva a měšťanů, Giuseppe Antonio Brescianello a jeho Chaconne a 6, inspirovaná francouzským stylem, a Antonín Reichenauer s Triosonatou in D major, ve které se zaskvěl především um Lenky Torgersen, hráčky na barokní housle a koncertní mistryně. Rámec těmto skladbám tvořila dvě díla Antonia Vivaldiho, který silně ovlivnil hudbu tehdejší Prahy – a to Sinfonia g moll a závěrečné oblíbené Concerto g moll „La notte“.

Festival Janáček a Luhačovice: Boemo Virtuoso – Jana Semerádová, Collegium Marianum, Kostel svaté rodiny, Luhačovice (zdroj Festival Janáček a Luhačovice)
Festival Janáček a Luhačovice: Boemo Virtuoso – Jana Semerádová, Collegium Marianum, Kostel svaté Rodiny, Luhačovice (zdroj Festival Janáček a Luhačovice)

Vivaldiho, jehož hudba byla v té době velmi oblíbená, jmenoval hrabě Morzin svým „Maestrem di Musica in Italia,“ protože se mu tohoto obdivovaného skladatele nepodařilo získat pro jeho kapelu v Praze. Z toho důvodu vyslal hrabě do Itálie Františka Jiránka, aby se naučil komponovat hudbu podle Vivaldiho vzoru. Nejviditelněji můžeme jeho vliv vystopovat v Jiránkově fagotových koncertech, které byly stejně jako řada Vivaldiho fagotových koncertů, věnovány skvělému instrumentalistovi Morzinovy kapely Antonu Möserovi. Concerto g moll pro fagot, smyčce a basso continuo, jež bylo v programu zařazeno do druhé poloviny, zaznělo v podání Ondřeje Šindeláře, člena České filharmonie, který v tomto díle představil posluchačům všechny technické a barevné možnosti svého nástroje. Vivaldiho vliv nezapře ani Jiránkův flétnový koncert, jehož interpretace se bravurně ujala umělecká vedoucí souboru Jana Semerádová.

Festival Janáček a Luhačovice: Boemo Virtuoso – Jana Semerádová, Collegium Marianum, Kostel svaté rodiny, Luhačovice (zdroj Festival Janáček a Luhačovice)
Festival Janáček a Luhačovice: Boemo Virtuoso – Jana Semerádová, Collegium Marianum, Kostel svaté Rodiny, Luhačovice (zdroj Festival Janáček a Luhačovice)

V koncertu Antonia Vivaldiho g moll „La notte“ pak oba nástroje spojily své síly jako velké a malé strašidlo, aby společně s celým ansámblem, složeným z vynikajících hráčů, působících i sólově, vylíčily děsivý příběh spáče v benátském paláci, který je náhle probuzen přízraky s chrastícími řetězy a vlajícími rouchy. Ty ho začnou v dramatickém instrumentálním podání pronásledovat, a teprve až znovu po divokém úprku vyčerpáním usne, vytratí se pomalu do nicoty. Po této závěrečné skladbě, jejíž poslední část zopakoval soubor ještě jako přídavek, vypustilo Collegium Marianum návštěvníky do noci, která vytvořila laskavý prostor pro doznívání zážitků z celého letošního luhačovického festivalu.

Boemo Virtuoso
15. července 2023, 19:30 hodin
Kostel svaté Rodiny, Luhačovice

Program:
Antonio Vivaldi: Sinfonia g moll, RV 157
František Jiránek: Concerto D dur, Jk 11
Jan Josef Ignác Brentner: Concerto G dur No. IV „Vigil Nocturnus“
Giuseppe Antonio Brescianello: Chaconne a 6
František Jiránek: Concerto g moll pro fagot, smyčce a basso continuo, Jk 21
Antonín Reichenauer: Triosonáta D dur po dvoje housle a basso continuo
Antonio Vivaldi: Concerto g moll „La notte“ pro flétnu, fagot, smyčce a basso continuo, RV 107

Účinkující:
Collegium Marianum
Ondřej Šindelář – barokní fagot
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – barokní housle, koncertní mistr

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


3 2 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments