Olomouc: první uvedení Pololáníkovy opery Noc plná světla

O světové premiéře komorní opery Noc plná světla s autorem libreta 

Pan biskup Josef Hrdlička patří nejen k duchovnímu životu Olomouce, ale je i součástí jejího života kulturního a hudebního. Můžete jej potkat na varhanních koncertech i na koncertech Moravské filharmonie a stejně tak i v hledišti Moravského divadla. Donedávna jsem ale vůbec nic nevěděla o jeho literárních počinech. Skutečnost, že je autorem operního libreta komorní opery Noc plná světla se pro mě stala dostatečnou výzvou k tomu, abych jej požádala o rozhovor.Pane biskupe, ve Wikipedii je u vašeho jména uvedeno, že jste nejen katolickým duchovním, ale i básníkem, překladatelem a textařem. Kde berete sílu, čas i chuť věnovat se při tak náročné duchovní službě i literární činnosti, ať už se jedná o kterékoli z výše uvedených literárních „řemesel“?

Rozhodně se necítím básníkem v pravém slova smyslu, spíše jen překladatelem a textařem. Někdy kolem maturity, když mi bylo sděleno, že přístup ke studiu na vysoké škole je nemyslitelný pro mé náboženské přesvědčení, jsem jako dělník (ještě teenager) hledal duchovní zdroje, jak vydržet a nevzdat se. První sbírku z anglické poezie – většinou z autorů duchovně orientovaných – jsem samizdatově sestavil ve svých 18 letech. Pak mě tato záliba provázela celým dalším životem. Vzorem mistrovského překladu byl pro mě Vladimír Holan. Z překládaných autorů mě nejvíce zaujali: John Donne, Thomas Stearns Eliot, Gilbert Keith Chesterton, Gerard Manley Hopkins, Robert Southwell, Fr. Thompson a mnoho dalších. I později v poslání kněze a biskupa mi poezie a literatura pomáhala objevit sílu slova a výrazu. Umění to dokáže lépe než rétorika či vědecká teologie.

Jak dlouho se vlastní tvorbě věnujete? Navazujete tím na rodinnou tradici?

Už půl století, ale ne intenzivně. Jde o věc srdce, služby druhým, jak objevit a nabídnout něco, co je „v přesahu“, co je nadčasové, věčné, Boží. Na mou rodinnou tradici to přímo nenavazuje. Moji rodiče byli prostí venkované, ale hluboce zbožní a s citem pro krásno jak ve slově, tak v hudbě. Pomohli mi objevit, že Krása je Božím jménem a podstatou.Moravské divadlo Olomouc uvede těsně před prázdninami premiéru komorní opery Zdeňka Pololáníka Noc plná světla, ke které jste napsal libreto. Kde jste k němu našel inspiraci a proč jste si vlastně tento námět zvolil?

Kdysi jako studentovi se mi vrylo do srdce a paměti úchvatné drama Paula Claudela „Annonciation de la Vierge Marie(Zvěstování P. Marie). Vzpomínám si, že v hlavních rolích tehdy hráli Jiří Vala a Miriam Hynková. Teprve před několika lety, když Zdeněk Pololáník slavil sedmdesát let, on, stále plný neutuchající hudební invence, tvůrčí autenticity a nápadů, a jeden z předních současných skladatelů, přijal mou myšlenku převést námět Paula Claudela do operní verze. Tak vznikla Noc plná světla. Aby bylo jasno, nejsem autorem libreta. Důsledně jsem dbal, aby příběh Claudelem napsaný byl pro operu dobře připraven. Jeho text pro činohru je poměrně rozsáhlý. Musel být nutně redukován, aby mohl být „převyprávěn hudbou“, která nepotřebuje přemíru slov a vyjadřuje se tóny a notami.

Jak dlouho jste na libretu pracoval? Je toto dílo prozatím vaším nejrozsáhlejším textařským počinem?

Na libretu jsem pracoval s francouzským originálem v ruce a dbal na to, aby geniální styl Claudelova poselství byl zachován a nestylizován do jiné textové podoby. Příprava libreta (celkem asi jen 12 stran textu) mi trvala přibližně půl roku, skladateli pak několik let tvůrčí práce. Ale jak jsem uvedl, to dílo jsem nosil v paměti dlouhá léta a vše v něm je mi důvěrně blízké. Dílo obsahuje silné výzvy lidskému svědomí. Dnes nám hrozí, že můžeme být pohlceni bezduchou prázdnotou konzumní diktatury, požitku, zisku a egoismu, kdy uniká ono zásadní: proč tu jsme, co je smyslem života a smrti, jaký je vztah ke Tvůrci, jak souvisí láska a oběť. Šest postav operního dramatu vytváří vzrušující „silové pole“ zápasu o odpověď na tyto otázky týkající se jádra naší existence.Jak vlastně vznikla tvůrčí dvojice Zdeněk Pololáník a Josef Hrdlička? Byla spolupráce náročná?

Se Zdeňkem Pololáníkem spolupracuji už mnoho let. Nejvíce mě těší, že jsme vytvořili řadu písní pro Kancionál, ze kterého náš lid zpívá v mnoha chrámech. A také jsem se pokusil o texty pro sbory, které přítel Zdeněk vždy pohotově zhudebnil. Naše spolupráce byla vždy plná „souznění“ a v přátelském duchu.

Jaké jsou vaše další tvůrčí plány?

Tvůrčí plány do budoucna nemám. Říkám si s našimi předky: „Jak dá Pán Bůh…“

Děkuji za rozhovor a přeji vám hodně zdraví a tvůrčích sil do dalších let.

Vizitka
Mons. Josef Hrdlička (* 19. ledna 1942, Velké Opatovice) je český katolický duchovní, básník, překladatel a hudební textař, od roku 1990 pomocný biskup olomoucký a titulární biskup thunudrumský. Je děkanem olomoucké metropolitní kapituly. V České biskupské konferenci zastupuje funkce předsedy Komise pro liturgii a předsedy Rady pro kulturu a památky.
Po vystudování střední školy pracoval jako pomocný dělník Adamovských strojíren ve Velkých Opatovicích, jelikož kvůli svému náboženskému přesvědčení nemohl nastoupit na vysokou školu.  Teprve roku 1967 se dostal na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Knězem byl vysvěcen roku 1972 a následující roky působil například v Ostravě, Hoštejně či Hynčicích. 7. dubna 1990 přijal biskupské svěcení. Výsledkem jeho spolupráce s hudebním skladatelem Zdeňkem Pololáníkem je několik mešních písní z roku 1986, na nichž se Hrdlička podílel jako textař.

Zdeněk Pololáník:
Noc plná světla
Hudební nastudování a dirigent :Petr Šumník
Režie: Michael Tarant
Scéna a kostýmy: Tomáš Moravec
Pohybová spolupráce: Kristýna Kudrnáčová
Světová premiéra 28. června 2013 Moravské divadlo Olomouc

Otec – Jiří Přibyl
Matka – Zdeňka Mollíková
Violéna – Lea Vítková
Mara – Barbora Polášková
Jakub Hury – Petr Martínek
Petr z Craonu – David Szendiuch
Mužský hlas – Jan Vaculík

www.moravskedivadlo.cz 

Foto Daniel Baránek, Radek Bartoníček, archiv

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na