Ondřej Černý zpochybnil audit hospodaření Národního divadla

Aktualizováno

Závěry auditu hospodaření Národního divadla zpochybnil na základě posudku Ústavu státu a práva Akademie věd bývalý šéf české první scény Ondřej Černý. Audit nechal udělat před svým nástupem do funkce současný ředitel české první scény Jan Burian. Černý, odvolaný loni v září za stále nevyjasněných okolností minulým vedením ministerstva kultury, své prohlášení dnes poskytl médiím.Posudek, který na jeho žádost ústav vypracoval, například vyvrací Burianovo tvrzení, že není možné zaměstnance divadla, kteří stejnou práci vykonávají v pracovním poměru, platit ve stejném měsíci navíc na základě autorského zákona.

“Audit nechalo zpracovat ministerstvo kultury jako podklad před nástupem Jana Buriana na pozici ředitele ND. Jeho závěry si ministerstvo osvojilo, což je zřejmé i z dopisu tehdejší ministryně a v něm obsažených pokynů Janu Burianovi,”
reagoval na nové skutečnosti mluvčí ND Tomáš Staněk. Upozornil na stanovisko ministerstva práce a sociálních věcí, které závěry potvrdilo. V souladu s pokynem ministryně kultury postupuje divadlo v nápravě popisovaných aktivit. Závěry zveřejní po dokončení všech kroků.

“Kombinace pracovního poměru a plateb podle autorského zákona je nade vší pochybnost protiprávní. Celá věc nemá nic společného s takzvaným autorským zákonem,” uvedl Burian po svém nástupu v srpnu s tím, že ND porušovalo zákoník práce. Už tehdy označil Černý zjištění komise, v níž usedli například daňový poradce František Hodan a ekonomka Jihočeského divadla v Českých Budějovicích Jana Dvořáková, za chybné a účelové.

“Když Burian ve druhé polovině srpna prezentoval opakovaně v médiích závěry takzvaného auditu hospodaření Národního divadla, zazněla závažná tvrzení o tom, že porušovalo zákon při odměňování umělců a že se zde podvádělo s platy. Zmiňována byla i případná trestní odpovědnost,” řekl dnes Černý. Tyto výstupy podle něj vrhly negativní světlo na bývalé vedení ND a divadlo poškodily.

“Považoval jsem za svou povinnost i v situaci, kdy jsem již řadu měsíců nezastával funkci ředitele, seznámit se s nálezy takzvaného auditu a zadat posouzení napadených oblastí nezávislému odbornému ústavu,” vysvětlil Černý. Za další důvod zadání posudku označil to, že závěry auditu by mohly významně narušit smluvní prostředí výkonu umělecké činnosti v Česku.

“Názor zpracovatelů auditu, že výkon umělecké činnosti je pouze a jen závislou činností, by ve svém důsledku znamenal, že lze s umělci uzavírat pouze a jen pracovní smlouvy dle zákoníku práce,” dodal Černý.

Výsledky auditu v létě komentoval i jeden z jeho předchůdců Jiří Srstka. Za nesmysl označil uplatňovat na zaměstnaných umělcích požadavek zákoníku práce, že jejich pracovní povinnost je 40 hodin týdně. “To totiž v uměleckém provozu není ani objektivně možné. Lze si jen těžko představit, že Eva Urbanová bude zpívat 40 hodin týdně nebo hornista bude na lesní roh hrát po stejný čas. Pěvkyně by přišla o hlas a muzikant o nátisk,” řekl.

Foto archiv

Napsat komentář