Pocta Karlu IV.

Čtenáři Opery Plus blogují

Rok 2016 je věnován sedmistému výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. V muzeích, galeriích, hradech, zámcích i koncertních síních byly pořádány výstavy a hudební produkce, na kterých bylo možné spatřit unikátní umělecká díla a vyslechnout dobové (nejen) hudební skladby. Pocta odkazu nejvýznamnějšího panovníka období počínajícího pozdního středověku byla vyjádřena také benefičním koncertem ve Velkém sále Slovanského domu v Praze, jehož výtěžek byl věnován České alzheimerovské společnosti.

Program koncertu se skládal ze Symfonie č. 1 D dur Johanna Christiana Bacha, Koncertu pro cembalo D dur Johanna Sebastiana Bacha a dvou skladeb Wolfganga Amadea Mozarta – Andante C dur a Korunovační mše. Smíchovská komorní filharmonie interpretovala všechny skladby hudebně korektně. Dirigent Josef Vondráček určoval velmi svižné tempo a instrumentální výkony členů filharmonie tvořily odpovídající doprovodný rámec sólovým hudebníkům a pěveckým sólistům.

Pocta Karlu IV. - Josef Vondráček (foto Stanislava Vaněk)
Pocta Karlu IV. – Josef Vondráček (foto Stanislav Vaněk)

Klavíristka Ladislava Vondráčková tentokrát prokázala svoji virtuozitu za klaviaturou cembala. Koncert pro cembalo D dur Johanna Sebastiana Bacha byl v jejím podání syntézou kompaktnosti a tuto Bachovu skladbu odehrála v dokonalém soustředění i s veškerými finesami.

Pocta Karlu IV - Ladislava Vondráčková (foto Stanislav Vaněk)
Pocta Karlu IV. – Ladislava Vondráčková (foto Stanislav Vaněk)

Flétnistka Iva Matoušková se bravurně vypořádala se všemi polohami Mozartova Andante C dur. Vrchol koncertního programu však tvořila Mozartova Korunovační mše, zkomponovaná v roce 1779, která se stala známou až od doby korunovace Františka II. posledním římsko-německým císařem a vyznačuje se oddělením části pro sólové hlasy a sbor. Jejích šest částí – Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus a Agnus Dei – interpretovali sopranistka Lucie Silkenová, altistka Michaela Kapustová, tenorista Václav Lemberk a basista Josef Morávek. Část určenou sboru zpívaly členky Ženského pěveckého sboru Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (sbormistryně Jana Veverková). Sólisté odzpívali svoje party čistě a v pasážích zkomponovaných pro více hlasů dosáhli dokonalého souzvuku. Pouze v hlasu sopranistky Lucie Silkenové byla v úvodu skladby slyšet drobná nervozita. Pěvecký výkon členek sboru byl kompaktní a dosáhl Mozartem zamýšlené monumentality.

Výbornou uměleckou úroveň koncertu převýšil jeho společenský dosah – z atmosféry vyzařovala solidarita s těmi, k nimž osud nebyl příznivý. Všem účinkujícím je nutné vyslovit velké uznání. Největší uznání však zaslouží Smíchovská komorní filharmonie a její dirigent Josef Vondráček, neboť jejich úsilím vznikl užitečný projekt – cyklus benefičních koncertů, který již získal pevné místo v perimetru kulturní scény a zároveň slouží dobré věci.

I váš text v této rubrice rádi uveřejníme. Naše adresa: [email protected]

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]