Poličské muzeum získá stovku dopisů Bohuslava Martinů

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce zvažuje, jak naloží se souborem stovky dopisů, které Bohuslav Martinů psal svému příteli Františku Rybkovi do USA. Poličské instituci se je rozhodli darovat Rybkův syn Francis James a jeho sourozenci. Dopisy převzal 26. října velvyslanec v USA Hynek Kmoníček, do Poličky zatím nedorazily.

„Nejdřív je budeme muset důkladně prozkoumat, možná některé zrestaurovat, a potom digitalizovat. Nabízí se uspořádat jejich výstavu nebo je vydat v knižní podobě,“ uvedla ředitelka centra Pavla Juklová.

Korespondence pochází z let 1940 až 1959, je opatřena poznámkami a vysvětlivkami Francise Jamese Rybky, který je také autorem skladatelova životopisu The Compulsion to Compose, vydaného v roce 2011 nakladatelstvím Scarecrow Press. Spolu s dopisy centrum získá rodinné fotografie a originální rukopis skladby Dumka.

Řadu let poté, co Rybkův otec i Martinů zemřeli, si Rybka nechal dopisy přeložit. Zaujalo ho několik zvláštností. Další průzkum ho pak přivedl k myšlence, že skladatel trpěl poruchou autistického spektra známou jako Aspergerův syndrom. Jedním ze zvláštních rysů Bohuslava Martinů byla například jeho mimořádná závislost na jiných, k jeho nejbližším patřily silné osobnosti, ať už členové rodiny či přátelé obou pohlaví. Byl také extrémně plachý, po premiérách vlastních skladeb často nebyl schopen vyjít na jeviště a uklonit se publiku.

Bohuslav Martinů v roce 1942 (zdroj commons.wikimedia.org/Centrum Bohuslava Martinů v Poličce)

Francis Rybka se narodil v roce 1935 v New Yorku rodičům, kteří se věnovali klasické hudbě. Jeho otec František, varhaník a sbormistr, emigroval do Ameriky v roce 1913 po absolutoriu brněnské varhanické školy pod vedením Leoše Janáčka. Jeho žena Doris Summers byla klavíristka z Tennessee. Syn Francis, na rozdíl od druhého syna Borise, hudební talent nezdědil, vystudoval lékařskou fakultu Cornellovy univerzity a stal se chirurgem v Městské nemocnici v Bostonu. Během války ve Vietnamu sloužil dva roky jako kapitán vzdušných sil USA. Od roku 1970 žije s rodinou v kalifornském Sacramentu, kde si otevřel soukromou lékařskou praxi.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat