Před 10 lety zemřel Zdeněk Tylšar, někdejší česká hornová hvězda

Zdeněk Tylšar (zdroj img.discogs.com)
Zdeněk Tylšar (zdroj img.discogs.com)

Před deseti lety, 18. srpna 2006, zemřel ve věku jednašedesáti let světově uznávaný hráč na lesní roh Zdeněk Tylšar, jeden z nejvýraznějších českých interpretů druhé poloviny dvacátého století. Po čtyři desítky let patřil ke klíčovým osobnostem České filharmonie.

Odborné hudební vzdělání získal Tylšar, narozený 29. dubna 1945 ve Vrahovicích, na Konzervatoři v Brně a Janáčkově akademii múzických umění. Studium absolvoval v roce 1964, nastoupil do České filharmonie a tři roky nato se stal sólohornistou. Kromě České filharmonie působil i v řadě dalších souborů. Zároveň vyučoval na Pražské konzervatoři, na Hudební fakultě a vedl mistrovské kurzy takřka po celém světě.

Jeho výkony v České filharmonii se staly v rovině nahrávek i při živých provedeních vzorem interpretačního umění nejen v oboru lesního rohu, ale i ostatních dechových nástrojů.

Při pedagogické práci na Hudební fakultě vedl Tylšar své žáky k náročnosti a umělecké opravdovosti. Pro svoji srdečnost a upřímnost byl ctěn a respektován. Jeho osobnostní a povahové rysy jej předurčily k práci v porotách mezinárodních a národních soutěží.

Související články


Napsat komentář