Před 120 lety zemřel Anton Rubinstein

Byl prvním ruským umělcem, který se prosadil v evropském měřítku jako klavírní virtuos a ve své době byl srovnáván s Ferencem Lisztem. Anton Rubinstein svým uměním uváděl v úžas nejen Evropu ale i Ameriku a několikrát koncertoval také v Praze. Vynikající ruský klavírista, dirigent, pedagog a organizátor zemřel před sto dvaceti lety, 20. listopadu 1894.Byl rovněž uznávaným a plodným skladatelem. Třebaže většina z jeho děl už upadla v zapomnění, některá, jako například opera Démon, psaná na základě Lermontovových romantických básní, se těší popularitě dodnes. Z jeho iniciativy také byla v roce 1862 otevřena v Petrohradu vůbec první ruská konzervatoř a on sám stanul v jejím čele a vyučoval zde hru na klavír. Po pěti letech se však obou míst vzdal a opět se věnoval především koncertní činnosti. Petrohradskou konzervatoř a její klavírní třídu pak řídil ještě jednou, a to v letech 1887 až 1891.

Celkem napsal asi dvacet oper, pět koncertů pro harmoniku, šest symfonií a velké množství hudby pro sólový klavír spolu s komorní hudbou. Jeho dílo dále obsahuje dva koncerty pro violoncello a jeden pro housle, značné množství orchestrálních děl a množství symfonických básní.

Foto archiv

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky