Před 120 lety zemřel Anton Rubinstein

Byl prvním ruským umělcem, který se prosadil v evropském měřítku jako klavírní virtuos a ve své době byl srovnáván s Ferencem Lisztem. Anton Rubinstein svým uměním uváděl v úžas nejen Evropu ale i Ameriku a několikrát koncertoval také v Praze. Vynikající ruský klavírista, dirigent, pedagog a organizátor zemřel před sto dvaceti lety, 20. listopadu 1894.Byl rovněž uznávaným a plodným skladatelem. Třebaže většina z jeho děl už upadla v zapomnění, některá, jako například opera Démon, psaná na základě Lermontovových romantických básní, se těší popularitě dodnes. Z jeho iniciativy také byla v roce 1862 otevřena v Petrohradu vůbec první ruská konzervatoř a on sám stanul v jejím čele a vyučoval zde hru na klavír. Po pěti letech se však obou míst vzdal a opět se věnoval především koncertní činnosti. Petrohradskou konzervatoř a její klavírní třídu pak řídil ještě jednou, a to v letech 1887 až 1891.

Celkem napsal asi dvacet oper, pět koncertů pro harmoniku, šest symfonií a velké množství hudby pro sólový klavír spolu s komorní hudbou. Jeho dílo dále obsahuje dva koncerty pro violoncello a jeden pro housle, značné množství orchestrálních děl a množství symfonických básní.

Foto archiv

Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na