Přehledně o online koncertech: Co si pořadatelé mohou při současných opatřeních dovolit?

V reakci na podzimní koronavirovou vlnu česká vláda od pondělí 12. října zakázala pořádání živé kultury. Organizátoři hudebních událostí se od té doby snaží udržet kontakt se svými příznivci alespoň prostřednictvím internetových livestreamů. Z vládních nařízení ale není na první pohled jednoznačně zřejmé, zda a za jakých podmínek se takové koncerty mohou konat.

Berlínští filharmonikové bez publika a s rozestupy (zdroj FB)

Podle nyní platného usnesení vlády č. 1116 jsou zakázány „koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté.“ Text usnesení nijak nespecifikuje, že se zákaz týká jen živých událostí – mohlo by se tak zdát, že streamované koncerty a představení jsou zakázány také. Podle JUDr. Heleny Lucákové, právničky z Krajského úřadu Plzeňského kraje, však nelze opatření interpretovat jen jednoduchým jazykovým výkladem: „Při výkladu opatření je také potřeba zohlednit jeho účel, kterým je maximalizace prevence přenosu a dalšího šíření COVID-19, ovšem při minimalizaci zásahů do základních práv a svobod a jiných negativních společenských a ekonomických dopadů takové regulace.“

Při takové interpretaci se pořádání koncertů online bez živého publika jeví jako přípustné, pokud ovšem neporuší jiné body vládních opatření. Relevantní tady jsou především body zakazující „společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti“ (UV č. 1116) a přikazující „omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II“ (například výkonu zaměstnání nebo návštěvě rodinných příslušníků), „omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru“ a „zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné“ (UV č. 1113).

Koncerty pořádané online by tedy podle nyní platných opatření měly splňovat následující podmínky:

  • Během koncertu nebude zpívat víc než 5 osob
  • Účinkující se živí jako umělci a mohou tak kvůli koncertu opustit bydliště z důvodu výkonu zaměstnání či povolání
  • Kontakt mezi osobami bude omezen na nezbytně nutnou míru
  • Budou dodržovány rozestupy nejméně 2 metry

Helena Lucáková dále doporučuje takové počiny neoznačovat jako „koncerty,“ ale například jako „hudební pořady.“

Není to letos poprvé, co kolem protikoronavirových nařízení panují nejasnosti a pořadatelé kulturních událostí musí hádat, co je ještě dovoleno a co už je za hranicí. Když byla dříve od 5. října zakázána všechna divadelní představení, na kterých se „převážně zpívá,“ mnozí představitelé divadel vládu kritizovali za nejednoznačnou formulaci, která ani tehdy nebyla přes četné dotazy nikdy upřesněna.

0 0 vote
Ohodnoťte článek

Mohlo by vás zajímat


0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments