Ptali jste se: Pavel Vaněk

  1. 1
  2. 2

Šéfsbormistr Národního divadla odpovídá na dotazy čtenářů Opery Plus 


Dobrý den, která opera v Národním divadle je pro sbor nejobtížnější? A zpíval jste někdy ve sboru také sám? (Václav K.)

Zdravím vás a na vaši první otázku není jednoznačná odpověď. Obtížnost sborového partu je odvislá od více parametrů. Není to jen v objemu sborových scén v příslušné opeře, ale také jakým jazykem je opera zpívána, způsobem vedení hlasů, rytmu a v mnoha dalších a dalších parametrech. Uvedu příklad: sbor Národního divadla studuje nyní operu Boris Godunov. Toto dílo je pro sbor svým objemem mimořádně náročné. V květnu 2015 sbor Národního divadla uvede premiéru Janáčkova Mrtvého domu. Když srovnáme objem sborových partů těchto oper, tak obsah taktů či not v Mrtvém domě je mnohonásobně nižší než v Borisi Godunovi. Přesto způsob, jakým Janáček se sborovým partem v opeře pracuje, je tak náročný, že jsou oba zmíněné tituly co do obtížnosti srovnatelné.

Ke druhé otázce: Ano, zpíval jsem dokonce ve dvou profesionálních sborech a současně vykonával funkci druhého sbormistra. Dodnes to považuji za nesmírně cennou zkušenost, neboť každý, kdo ve sboru zpíval, zjistí, jak je to obtížná práce a jen dřina.

Přeji hezký den a nashledanou v divadle.

Dlouhá léta pamatujeme z Národního divadla vašeho legendárního předchůdce pana Milana Malého. V čem bylo podle vás tajemství jeho úspěchu? (Ramzovi, Praha)

Hezký den. Myslím si, že tajemství úspěchu každého sbormistra spočívá především v řemeslné dovednosti. To znamená umět zkoušet a hlavně v oblasti umělecké disciplíny trvat na každém hudebním detailu a důsledně a dopodrobna nastudovat každé operní dílo. Pracovitost a mnoho let zkušeností, precizní hudební vybavenost, dirigentská zručnost, prostě souhrn všech vlastností, kterými musí disponovat každý špičkový sbormistr, a v jejich aplikaci v praxi, to musí vždy vést k úspěšné kariéře. A toto je i případ sbormistra Milana Malého.

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli přijímáte také zpěváky na výpomoc. Pokud ano, jaké podmínky musejí splňovat? (PK)

Dobrý den. Jednotlivé zpěváky na výpomoc nepřijímáme. Je-li potřeba, spolupracujeme vždy s profesionálními uměleckými tělesy. Například s Pražským filharmonickým sborem.

Dobrý den, jak vypadá všední den člena operního sboru v Národním divadle? (operomaniak)

Dobrý den, no, to je spíše otázka pro člena sboru. Ale stručně řečeno: denní zkoušky na sborovém sále nebo na jevišti (vyjma sobot a nedělí) v trvání dvou až čtyř hodin denně. Zhruba patnáct až dvacet dva operních představení v měsíci, tentokrát i o sobotách a nedělích. No a také nějaká domácí příprava a udržování pěvecké kondice.

Dobrý den, pane Vaňku, do Národního divadla chodíme už třicet let, ale zdá se nám, že operní sbor má stále méně členů, než tomu bylo dřív. Mýlíme se? Přejeme vše dobré! (Antonín Haša, Praha)

Zdravím srdečně a za tuto otázku velmi děkuji. Máte samozřejmě naprostou pravdu! V době mého nástupu do Národního divadla v roce 1989 měl sbor osmdesát dva členů. Nyní je díky naprosto drastickým a nezodpovědným škrtům v rozpočtu a následným krácením míst členů sboru minulými řediteli Národního divadla a Státní opery počet zpěváků v obou sborech asi šedesát. Od počátku mého nástupu do funkce šéfsbormistra Opery Národního divadla (rok 2000) jsem vedl celou řadu osobních jednání na úrovni ministerstva kultury a bývalých ředitelů Národního divadla, bohužel bez jakéhokoli pozitivního řešení. Pro vaši informaci, pěvecké sbory velkých evropských operních divadel (Vídeň, Mnichov, Berlín, Drážďany, Paříž) mají v operních sborech kolem devadesáti zpěváků. Je mně z toho bohužel smutno, ale vypadá to, že již mnoho let je péče o kulturu a kulturní instituce tohoto státu zcela na okraji zájmu státních úředníků. Myslím, že kultura je to nejcennější, co každý národ má, tudíž by měla býti naopak státní prioritou. Zdravím a těším se, že budete i nadále navštěvovat Národní divadlo a rád poslouchat i šedesátičlenné sbory. Ony si to za svou práci zaslouží. Váš Pavel Vaněk.Kolik zpěvák z vašeho sboru v průměru bere a jak častá je u vás fluktuace? (Yveta)

Dobrý den, platy členů sboru jsou bohužel pod celostátním průměrem, což samozřejmě vedlo a vede k fluktuaci. Doufejme, že v dohledné době dojde v Národním divadle k podobnému řešení, k jakému došlo v České filharmonii. To jest ke skokovému navýšení platů. Národní divadlo by si to jistě zasloužilo také.

Dobrý den, můžete říci, jak průměrně dlouho trvá sboru nastudování jedné opery a jak hodně před každou reprízou zkoušíte? (HŠ, Plzeň)

Dobrý den, na první otázku asi uspokojivě neodpovím. Je to lidově řečeno „kus od kusu“. Uvedu vám příklad. Láhev vína se dá koupit za sto korun, ale také za pět tisíc korun. To neznamená, že by průměrná cena láhve vína byla dva a půl tisíce korun. Prostě řečeno, pokusit se zprůměrovat dobu určenou k nastudování operního díla nelze.

S tou druhou vaší otázkou je to totéž. Jsou reprízy, které je třeba zkoušet častěji v průběhu sezony, a pak také ty, u kterých stačí jedna sborová či orchestrální zkouška. A pak již vše běží dál bez potřeby dalšího zkoušení.

Co všechno vaše práce obnáší a vychováváte si nějakého zástupce? (L)

Zdravím vás. Toto je otázka, jejíž odpověď by vydala na malou knihu. Takže zkráceně:
1. Precizní hudební sluch.
2. Precizní rytmické cítění.
3. Profesionální dirigentské vzdělání, umět dobře hrát na klavír, ovládat základy pěvecké techniky, popřípadě umět zpívat.
4. Mít zkušenost a velkou praxi (to znamená umět zkoušet).
5. Mít velkou předvídavost a jevištní praxi (to znamená, vědět, v jakém postavení může či nemůže sbor na jevišti zpívat).
6. Na posledním místě, a to podtrhuji, psychologie práce s kolektivem a schopnost komunikace.
Je to velmi zkrácené a jistě jsem leccos opomněl.

Ke druhé otázce: ano, vychovávám si zástupce. Mějte se hezky, Pavel Vaněk.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat