Sasha Waltz, SYM-PHONIE MMXX: obraz dnešního hektického, trpícího a zoufalého světa

  1. 1
  2. 2
Divadelní svět Brno, který patří mezi největší divadelní festivaly v České republice, pravidelně přináší výběr celé řady zahraničních i českých inscenací v oblasti činohry, tanečních produkcí, či site–specific performancí. Letošní taneční svět reprezentovala věhlasná německá choreografka Sasha Waltz se svým souborem Sasha Waltz & Guests. Tento ansámbl náleží v současné době k nejvýraznějším skupinám v oblasti tance, tanečního divadla a vizuálních umění. Po smrti Piny Bausch se stala hlavní a nejdůležitější choreografkou Německa. Někdy bývá také označována za její pokračovatelku. Důležitým ukazatelem její tvorby je silná vazba k prostoru a výtvarná podoba inscenací. Reaguje na dění ve světě a ve společnosti, zpracovává veřejné i intimní otázky.

Sasha Waltz – SYM-PHONIE MMXX (foto Bernd Skodzig)

SYM-PHONIE MMXX pro „tanec, světlo a orchestr“ je jejím posledním dílem, které vzniklo ve spolupráci se Staatsoper Unter den Linden v březnu 2022 v Berlíně. Ve svých posledních dílech se Waltz zaměřuje mimo jiné i na synchronní vývoj choreografie a hudby. To dokumentuje právě toto celovečerní dílo, kdy v době jeho příprav oslovila Waltz jednoho z nejúspěšnějších skladatelů současné hudby, Rakušana Georga Fridricha Haase. Po mnoha operách je to jeho první scénické dílo zkomponované na objednávku pro taneční divadlo. Letopočet v názvu odkazuje k roku plánovaného provedení, které bylo ovšem přerušeno covidovou dobou a dostalo tak ještě hlubší rozměr. Sama Sasha Waltz uvádí: „V SYM-PHONII MMXX chci formovat extrémní zážitek naší reality a vytvořit současný žánrový obraz.“

S tvorbou Sashy Waltz se mohlo české publikum seznámit již dříve. V r. 2015 hostovala se svým souborem na festivalu Tanec Praha s dílem Impromtus. Od r. 2007 je stálým členem souboru český tanečník a choreograf Jiří Bartovanec, odchovanec Konzervatoře Duncan centre, který pro studenty této školy nastudoval další úspěšné dílo z pera Sashy Waltz Kreatur.

Sasha Waltz – SYM-PHONIE MMXX (foto Bernd Skodzig)

Zpočátku je naše pozornost upřena na matně zlatavou stěnu zakrývající celý horizont a vytvářející posvátnou auru, z dílny scénografky Pii Maier Schriever. Je skvěle osvětlena Davidem Finnem, který dokáže měnit její valéry. Navíc máme čas se soustředit na bzučící hudbu, protože tanec začíná pozvolna. Objevuje se kompaktní hmota a z ní se vylupují jako plástve jednotlivá téměř nahá těla. Nejzásadnější pro choreografické zpracování je tanec sboru. Tady používá Sasha Waltz často se opakujícího principu. Velký dynamický skupinový pohyb se rozpadá na části, které vytváří zajímavé obrazy a po čase se zastaví ve štronzu, kdy máme možnost si vychutnat jeho výtvarnou a prostorovou kresbu. Občas se vydělí jedinec či dvojice, kteří reprezentují určitou revoltu a vlastní vzdor. Stále se vracejí motivy utrpení, ale i soudržnosti a síly davu.

Změna kostýmu na černou barvu přináší i změnu pohybu. Vidíme po zemi se plazící ženy a jejich neustálý repetitivní pohyb. V hudbě zaznamenáme vlnění a v těchto vlnách se zmnožuje počet tanečníků. Opět se dělí na skupiny, vidíme jejich „němé výkřiky“ s pocitem nářku lidstva, jako by vystoupili z meditativního tance butó. Dynamická hudba přináší pulzující masy lidí. Skupiny využívají jednoduchý pohyb, který ovšem v mnohočetném provedení dostává sílu a intenzitu prožitku. Místy působí až pateticky. Připomíná silně německý expresionistický Ausdrucktanz i slavné Labanovy pohybové sbory.

Sasha Waltz – SYM-PHONIE MMXX (foto Bernd Skodzig)

Monumentální taneční obrazy v podání různorodého souboru
Dramaturgicky vychází celek z vytvořené skladatelovy partitury, která střídá momenty expresivní i uklidňující, pracuje i s tichem, a naopak v momentu největšíhohudebního vzepětí se divák může soustředit pouze na hudbu v úplné tmě. Jednotlivé obrazy nejsou popisné, ale přesto nesou náladu a jasné poselství. Objevují se před námi jakoby biblické obrazy utrpení, krásy a syrovosti. Choreografka klade velký důraz na pohyb paží i celého torza. Důležitou roli hraje gesto a jeho naléhavost. Okamžiky drásavé a někdy až nepříjemné hudby zdůrazňují sílu zfanatizovaného davu a čitelný revoluční náboj. Haasova hudba vytváří široké, pomalu se rozvíjející plochy a dokáže být i dojemná. Téma zůstává naznačené a divák si může pod scénami chaosu, konfliktu, odcizení a destrukce představit veškeré problémy naší současné společnosti. Určí si ho divák sám v sobě. V současném stylu Sashy Waltz se často tančí meditativně, zpomaleně, tanec působí důstojně a vytříbeně. Hudba je několikrát přerušena a prostor je dán pouze tanci, dechu a zvukům pohybujících se těl. Na hraně snesitelnosti byla jen jedna předvídatelná pasáž, kdy dva hybatelé zacházejí s těly jako loutkami a vrší je na pomyslný hromadný hrob, aby pak celou sekvenci provedli pozpátku a postavili tanečníky zpět do původní řady.

Sasha Waltz – SYM-PHONIE MMXX (foto Bernd Skodzig)

Velmi důležitou roli hraje celkové výtvarné pojetí. Základním scénografickým prvkem je obrovská zlatá zeď, která v počátku zakrývá celý horizont. V určitém okamžiku mizí a objevuje se až na závěr díla, kdy hudba vrcholí, ale tanec se naopak zklidňuje. V tomto momentu se objeví stěna zavěšená jako poklop shora. Tanečníci oblečeni do černých kostýmů s ostrými trčícími rukávy jakoby z japonského filmu, připomínají okřídlený hmyz nebo letadla svrhující atomovou bombu na Hirošimu. Zlatá stěna se pomalu a neodvratně spouští jako pálící slunce tlačící lidi k zemi a navozující atmosféru přírodní katastrofy. Dle krátkých ukázek na YouTube a z následné diskuse po představení jsme se dozvěděli, že v původní německé verzi funguje ještě stěna třetí, dělící jeviště na dvě části, která se však z technických důvodů na zájezdech nevyužívá. Stejně jako scéně, tak i kostýmům Bernda Schodziga vévodí černá a zlatá barva. Každý kostým je originálem přesně vycházejícím z jednotlivých typů účinkujících. Celému projektu však dominuje světelný design. Mistrovské umění Davida Finna nasvěcuje stěnu různými valéry, dle záměrů choreografky odhaluje tanečníky téměř pracovním bílým světlem nebo je naopak nechá tančit v pološeru. Vykresluje v prostoru různé obrazce, dává vyniknout postavám v popředí a dramatizuje a moduluje jinak prázdný tmavý prostor.

Nasazení tanečníků je obdivuhodné. Nesejdou prakticky během devadesátiminutové produkce z jeviště a srší energií. Zajímavé je i složení souboru. Najdeme v něm různé rasy i typy lidí, každý je zapamatovatelným originálem. Tento výběr různých osobností silně připomíná soubor Piny Bausch. I když ne všichni mají atletická vypracovaná těla, oplývají mimořádnou plasticitou a naléhavostí taneční interpretace.

Sasha Waltz – SYM-PHONIE MMXX (foto Bernd Skodzig)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments