Státní opera Praha aktuálně několika pohledy

  1. 1
  2. 2

Aktuálně k situaci v SOP:
– zaměstnanci SOP a jejich prohlášení
– Ondřej Černý, ředitel ND a pověřený ředitel SOP
– Bedřich Plecháč, jednatel společnosti Bohemia Ticket s.r.o.

Vzrušená atmosféra ve Státní opeře se rozhodně nezklidnila. Zaměstnanci Státní opery zahájili i premiéru Trubadúra tradičně čtením svého prohlášení.


Vážení diváci,

dovolte mi, abychom Vás seznámili s aktuálním prohlášením zaměstnanců Státní opery Praha: orchestrálních hudebníků, sboristů, tanečníků, sólistů, technických a administrativních pracovníků zastoupených odborovými organizacemi:

Přes veškerá ujištění ministra kultury, pronesená v médiích, senátu i parlamentu, že Státní opeře ani jejím zaměstnancům nic nehrozí, i přes výroky pověřeného ředitele o zklidněné situaci, všechna současná opatření nového týmu potvrzují, že jde o reálnou přípravu likvidace Státní opery Praha. Alarmující je rovněž skutečnost, že MK do této chvíle nezveřejnilo koncepci transformace, na níž pracuje už 5 měsíců a jejíž původní termín byl 15.duben.

Zásahy PhDr. Ondřeje Černého, který je současně ředitelem Národního divadla, v úpravě dramaturgického plánu, v oblasti personální, ale zejména v zásadní změně distribuční sítě vstupenek, směřují k jedinému cíli: Zvrátit perspektivu zlepšení ekonomické situace úspěšně započatou jeho předchůdcem Radimem Dolanským. Současné vedení tak zřejmě záměrně vede Státní operu Praha na cestu k provozním a ekonomickým problémům.

Zaměstnanci divadla se obracejí na širokou veřejnost s prosbou o podporu za zachování samostatnosti Státní opery Praha a obou jejích složek, tj. operního a baletního souboru. Zároveň děkují všem, kteří svými podpisy petici již podpořili. Jejich počet v současnosti překročil 14.000. Petiční archy jsou k dispozici ve vstupních prostorách divadla a v oblasti šaten.

Přes tuto složitou situaci máme na zřeteli jako prvořadý úkol – udržet co nejlepší úroveň představení a Váš trvalý zájem.

Dámy a pánové, přejeme Vám příjemný zážitek!


Ředitel Národního divadla a současně i pověřený ředitel Státní opery Praha Ondřej Černý nejprve souhlasil se schůzkou k aktuální situaci SOP, pak ji odvolal a vyžádal si písemné otázky, na které písemně odpověděl.

Jaký je váš názor na prohlášení zaměstnanců Státní opery, které četli před premiérou?

Respektuji právo na jiný názor. Co nemohu respektovat, jsou však nepravdivé informace. Všechny kroky, které činím, jsou ve prospěch uměleckého a ekonomického vývoje Státní opery Praha. O tom svědčí fakt, že dramaturgický a hrací plán příští sezony je postaven, a to se zohledněním připomínek všech uměleckých složek Státní opery Praha (v této souvislosti zmiňuji posunutí premiéry opery Tři Pintové na leden 2012). A především vysoký nárůst tržeb v posledních měsících. V oblasti personální nenastaly žádné změny.

V dubnu jste se rozhodl vypovědět smlouvu se společností Bohemia Ticket s.r.o., která pro SOP exkluzivně zajišťuje prodej vstupenek. Vzhledem k roční výpovědní lhůtě by smlouva měla skončit k dubnu 2012. Jaké byly důvody a případně další podmínky výpovědi této smlouvy?

Smlouva s firmou Bohemia Ticket byla uzavřena v roce 1998. Povinností státní příspěvkové organizace je nakládat dle rozpočtových pravidel co nejhospodárněji s veřejnými prostředky, což znamená periodicky ověřovat situaci na trhu a postupovat dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006.

Dalším důvodem výpovědi je fakt, že systém nastavený smlouvou s Bohemia Ticket není dostatečně transparentní. Státní opera nemá žádnou kontrolu nad prodejem vstupenek a je zcela odkázána na vyúčtování předložené firmou Bohemia Ticket. Prodej vstupenek SOP je zcela v rukách této soukromé firmy, bez jakékoliv možnosti naplňovat zákonná ustanovení zákona o finanční kontrole. Z hlediska zákona o účetnictví je velice problematický i fakt, že provize, které má firma Bohemia Ticket nasmlouvány, nejsou nijak zahrnuty v účetnictví Státní opery Praha.

Jakým prodejním systémem chcete stávající systém nahradit? V čem by měl být výhodnější oproti současnému stavu?

Výpověď smlouvy je předpokladem k tomu, abychom naplnili zákonnou povinnost a vypsáním soutěže dle zákona o veřejných zakázkách uvedli vše do pořádku. Bude vypsáno nové výběrové řízení a budeme rádi, když se ho firma Bohemia Ticket zúčastní.


Pokračuje nadále praxe tzv. prodaných představení (Bohemia Ticket, Wolff Travel Prague)? Pokud ano – v čem je pro divadlo výhodná? Pokud ne – proč ne?

Tato praxe nadále pokračuje a není důvodu ji měnit, neboť přináší divadlu jistotu dobré tržby za „prodané“ představení.

Jako ředitel Národního divadla i Státní opery Praha můžete porovnat prodejní systémy obou divadel. Můžete je popsat a charakterizovat jejich přednosti a zápory včetně nákladů, které má Národní divadlo a Státní opera Praha v souvislosti s prodejem vstupenek? Který systém je efektivnější?

Prodejní systémy vstupenek jsou systémy s vysokou komplexitou a jejich efektivitu ovlivňuje řada parametrů a aspektů. Pouhé porovnání systémů prodeje vstupenek v Národním divadle a Státní opeře Praha nemá dostatečnou vypovídací hodnotu, protože marketingové a obchodní systémy Národního divadla a Státní opery Praha fungují na jiných principech.

Podle dostupných výročních zpráv ND a SOP jsou výsledky z hlediska opery v letech 2009 a 2010 následující:


Podle těchto údajů z výročních zpráv se Státní opeře Praha ve srovnání s Národním divadlem daří prodávat více vstupenek v průměru na jedno operní představení o 117, resp. 81 s průměrnou tržbou o 48, resp. 53 tis. Kč vyšší za jedno představení. Jaký je podle Vás důvod těchto rozdílů vyšší obchodní úspěšnosti Státní opery Praha ve srovnání s Národním divadlem?

Důvod je nasnadě a je jím počet nabízených vstupenek resp. kapacita jednotlivých divadelních budov (Státní opera Praha, Národní divadlo, Stavovské divadlo). Rozhodující je tedy procentuální návštěvnost. A ta je v případě opery Národního divadla v uvedených letech výrazně vyšší.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
17 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments