Státní opera Praha aktuálně několika pohledy

  1. 1
  2. 2

Aktuálně k situaci v SOP:
– zaměstnanci SOP a jejich prohlášení
– Ondřej Černý, ředitel ND a pověřený ředitel SOP
– Bedřich Plecháč, jednatel společnosti Bohemia Ticket s.r.o.

Vzrušená atmosféra ve Státní opeře se rozhodně nezklidnila. Zaměstnanci Státní opery zahájili i premiéru Trubadúra tradičně čtením svého prohlášení.


Vážení diváci,

dovolte mi, abychom Vás seznámili s aktuálním prohlášením zaměstnanců Státní opery Praha: orchestrálních hudebníků, sboristů, tanečníků, sólistů, technických a administrativních pracovníků zastoupených odborovými organizacemi:

Přes veškerá ujištění ministra kultury, pronesená v médiích, senátu i parlamentu, že Státní opeře ani jejím zaměstnancům nic nehrozí, i přes výroky pověřeného ředitele o zklidněné situaci, všechna současná opatření nového týmu potvrzují, že jde o reálnou přípravu likvidace Státní opery Praha. Alarmující je rovněž skutečnost, že MK do této chvíle nezveřejnilo koncepci transformace, na níž pracuje už 5 měsíců a jejíž původní termín byl 15.duben.

Zásahy PhDr. Ondřeje Černého, který je současně ředitelem Národního divadla, v úpravě dramaturgického plánu, v oblasti personální, ale zejména v zásadní změně distribuční sítě vstupenek, směřují k jedinému cíli: Zvrátit perspektivu zlepšení ekonomické situace úspěšně započatou jeho předchůdcem Radimem Dolanským. Současné vedení tak zřejmě záměrně vede Státní operu Praha na cestu k provozním a ekonomickým problémům.

Zaměstnanci divadla se obracejí na širokou veřejnost s prosbou o podporu za zachování samostatnosti Státní opery Praha a obou jejích složek, tj. operního a baletního souboru. Zároveň děkují všem, kteří svými podpisy petici již podpořili. Jejich počet v současnosti překročil 14.000. Petiční archy jsou k dispozici ve vstupních prostorách divadla a v oblasti šaten.

Přes tuto složitou situaci máme na zřeteli jako prvořadý úkol – udržet co nejlepší úroveň představení a Váš trvalý zájem.

Dámy a pánové, přejeme Vám příjemný zážitek!


Ředitel Národního divadla a současně i pověřený ředitel Státní opery Praha Ondřej Černý nejprve souhlasil se schůzkou k aktuální situaci SOP, pak ji odvolal a vyžádal si písemné otázky, na které písemně odpověděl.

Jaký je váš názor na prohlášení zaměstnanců Státní opery, které četli před premiérou?

Respektuji právo na jiný názor. Co nemohu respektovat, jsou však nepravdivé informace. Všechny kroky, které činím, jsou ve prospěch uměleckého a ekonomického vývoje Státní opery Praha. O tom svědčí fakt, že dramaturgický a hrací plán příští sezony je postaven, a to se zohledněním připomínek všech uměleckých složek Státní opery Praha (v této souvislosti zmiňuji posunutí premiéry opery Tři Pintové na leden 2012). A především vysoký nárůst tržeb v posledních měsících. V oblasti personální nenastaly žádné změny.

V dubnu jste se rozhodl vypovědět smlouvu se společností Bohemia Ticket s.r.o., která pro SOP exkluzivně zajišťuje prodej vstupenek. Vzhledem k roční výpovědní lhůtě by smlouva měla skončit k dubnu 2012. Jaké byly důvody a případně další podmínky výpovědi této smlouvy?

Smlouva s firmou Bohemia Ticket byla uzavřena v roce 1998. Povinností státní příspěvkové organizace je nakládat dle rozpočtových pravidel co nejhospodárněji s veřejnými prostředky, což znamená periodicky ověřovat situaci na trhu a postupovat dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006.

Dalším důvodem výpovědi je fakt, že systém nastavený smlouvou s Bohemia Ticket není dostatečně transparentní. Státní opera nemá žádnou kontrolu nad prodejem vstupenek a je zcela odkázána na vyúčtování předložené firmou Bohemia Ticket. Prodej vstupenek SOP je zcela v rukách této soukromé firmy, bez jakékoliv možnosti naplňovat zákonná ustanovení zákona o finanční kontrole. Z hlediska zákona o účetnictví je velice problematický i fakt, že provize, které má firma Bohemia Ticket nasmlouvány, nejsou nijak zahrnuty v účetnictví Státní opery Praha.

Jakým prodejním systémem chcete stávající systém nahradit? V čem by měl být výhodnější oproti současnému stavu?

Výpověď smlouvy je předpokladem k tomu, abychom naplnili zákonnou povinnost a vypsáním soutěže dle zákona o veřejných zakázkách uvedli vše do pořádku. Bude vypsáno nové výběrové řízení a budeme rádi, když se ho firma Bohemia Ticket zúčastní.


Pokračuje nadále praxe tzv. prodaných představení (Bohemia Ticket, Wolff Travel Prague)? Pokud ano – v čem je pro divadlo výhodná? Pokud ne – proč ne?

Tato praxe nadále pokračuje a není důvodu ji měnit, neboť přináší divadlu jistotu dobré tržby za „prodané“ představení.

Jako ředitel Národního divadla i Státní opery Praha můžete porovnat prodejní systémy obou divadel. Můžete je popsat a charakterizovat jejich přednosti a zápory včetně nákladů, které má Národní divadlo a Státní opera Praha v souvislosti s prodejem vstupenek? Který systém je efektivnější?

Prodejní systémy vstupenek jsou systémy s vysokou komplexitou a jejich efektivitu ovlivňuje řada parametrů a aspektů. Pouhé porovnání systémů prodeje vstupenek v Národním divadle a Státní opeře Praha nemá dostatečnou vypovídací hodnotu, protože marketingové a obchodní systémy Národního divadla a Státní opery Praha fungují na jiných principech.

Podle dostupných výročních zpráv ND a SOP jsou výsledky z hlediska opery v letech 2009 a 2010 následující:


Podle těchto údajů z výročních zpráv se Státní opeře Praha ve srovnání s Národním divadlem daří prodávat více vstupenek v průměru na jedno operní představení o 117, resp. 81 s průměrnou tržbou o 48, resp. 53 tis. Kč vyšší za jedno představení. Jaký je podle Vás důvod těchto rozdílů vyšší obchodní úspěšnosti Státní opery Praha ve srovnání s Národním divadlem?

Důvod je nasnadě a je jím počet nabízených vstupenek resp. kapacita jednotlivých divadelních budov (Státní opera Praha, Národní divadlo, Stavovské divadlo). Rozhodující je tedy procentuální návštěvnost. A ta je v případě opery Národního divadla v uvedených letech výrazně vyšší.
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


17
Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment
16 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Anonymous

Už bylo na čase aby někdo s Bohemia Ticket a jejich špičkovou technologií (poskytnutou samozřejmě zadarmo – he he) vyrazil dveře. Až 30% prodražení vstupenky zakoupené přes internet a placené platební kartou… cha cha. Docela rád bych viděl náklady na provozování třeba takové Plzeňské vstupenky a také kolik skutečně vložili v BT do té zmiňované propagace SOP. To vážně – já ta čísla neznám a neumím je získat.

Anonymous

Já to vidím spíše tak, že konkurence z Ticketpro využila příležitost a fakt, že "její" ředitel Černý ovládl SOP. Teď slupne další operní scénu, navíc s exkluzivitou.

Všechny státní instituce by měly takto zveřejňovat náklady, jako to vidíme v článku, a hned by bylo jasno, kde se ztrácejí zbytečně prachy. Vzhledem k tomu, že SOP nic jiného nezbývá, než šetřit již od začátku samostatné existence (ze společného div. fundusu z ND nedostala nic), věřím, že její systém byl úspornější.

Anonymous

Vzhledem k tomu, že moje vyjádření k vypovězení smlouvy mezi SOP a BTI bylo uveřejněno bez předem slíbené autorizace, dovolil bych si několik poznámek k této záležitosti. *Nejprve bych chtěl reagovat na důvody výpovědi, které sdělil pan ředitel O. Černý. Při předávání vypovězení smlouvy mi kromě poděkování za velice dobrou spolupráci sdělil, že je třeba uvolnit prostor pro další jednání ohledně distribuce vstupenek v souvislosti s budoucností SOP. O důvodech, které nyní uvádí, nepadla ani jedna zmínka – netransparentnost smlouvy, žádná kontrola ze strany SOP, SOP nemá žádnou kontrolu nad vyúčtováním BTI, nezahrnutí provize BTI v účetnictví SOP.Všechny tyto důvody… Číst vice »

Anonymous

pokračování * Za kolik zakoupilo ND v roce 2004 stávající software na prodej vstupenek? * Jaké byly a jsou náklady na pořízení hardwaru v souvislosti s prodejem vstupenek od zavedení stávajícího prodejního systému? (Bez ohledu na to, že stávající systém není první, který ND po osamostatnění SOP koupilo). * Kolik stál ND servis, údržba a upgrade stávajícího prodejního systému od jeho uvedení v roce 2004? * SOP za posledních 19 let nezaplatila za prodejní software, hardware, servis, upgrade ani korunu. Vše bylo financováno naší společností. *Jaký je počet faktických pracovníků ND zabývajících se obchodem (včetně pokladních, předplatného, obchodních referentek a… Číst vice »

Opera Plus

Stanovisko Opery Plus k předchozím dvěma komentářům B.Plecháče:

Opera Plus se zásadně ohrazuje proti tvrzení, že vyjádření B.Plecháče bylo uveřejněno bez jeho autorizace. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, B.Plecháč celé své vyjádření v dotyčném článku ještě před jeho zveřejněním autorizoval.

Anonymous

Vážená paní Havlíková, rád bych Vám upřesnil a doplnil některé informace, které vyšly v článku zveřejněném pod Vaším jménem na https://www.operaplus.cz – „Státní opera aktuálně“. V závěrečné části textu zveřejňujete tabulku sestavenou panem ing. Plecháčem. Mrzí mne, že jste tyto údaje nekonfrontovala s obchodním odborem Národního divadla, protože čísla, které Vám poskytl pan Plecháč, jednoduše neodpovídají pravdě. Údržba systému: Zmíněných 660.000,- Kč je nesmyslné číslo. V roce 2010 činily tyto náklady 391.045,- Kč, přičemž se nejednalo o údržbu, ale vývoj nových funkcionalit systému připravených na míru pro ND a nutných právě pro racionální a efektivní systém prodeje. Počet pracovníků obchodního… Číst vice »

Anonymous

Porovnávání tabulek a neporovnatelných provozů jsou pouze technikálie. Je to zajímavé, ale podstatná je spíš tato věta z vyjádření pana Plecháče: " (BTI) Spolupracovala na tvorbě repertoárového plánu z hlediska obchodního i na systému předplatného apod. Takže zde máme přiznání, proč se v SOP už 20 let drhne repertoár, který se tam drhne. Kdo za to může a čí ekonomické zájmy za tím jsou. Ano pan Plecháč má rád Rigoletta, Aidu, Labutí jezero a podobné tituly, které jednoduše prodá turistům. Že to však znamenalo dlouhodobou uměleckou stagnaci SOP, která přešla ve stádium umělecké klinické smrti, to už je soukromé firmě… Číst vice »

Anonymous

Dovolte mi, abych velice krátce reagoval na stanovisko redakce ohledně autorizace a poslézena stanovisko zástupce ND. Vzhledem k tomu, že jsem byl od 27.5. do 1.6. (ranních hodin) mimo republiku, o čemž jsem autorku příspěvku informoval, nemohl jsem autorizovat její příspěvek, který mi zaslala 30.5.Takže jsem uvedený příspěvek jsem ani ústně ani písemně neautorizoval.A nyní k vyjádření pana Jankovského. Je zbytečné někoho osočovat ze zkreslených údajů a nepravd. Daleko jednodušší a objektivnější je předložit skutečné údaje výsledků obchodní politiky ND ve srovnání se SOP. Údaje ze SOP jsou zveřejněny a bude jistě zajímavé jejich porovnání s údaji ND. Pochopitelně ve… Číst vice »

Helena Havlíková

Příspěvek "Státní opera Praha aktuálně několika pohledy" vycházel z prohlášení zaměstnanců SOP čteném z jeviště před premiérou Trubadúra, v němž mj. poukazují na změnu distribuční sítě vstupenek jako reálnou přípravu likvidace Státní opery Praha. Byl koncipován bez dalšího komentáře jako platforma pro samostatná vyjádření jak ředitele ND i SOP Ondřeje Černého, tak jednatele BT Bedřicha Plecháče, stávajícího prodejce vstupenek SOP. K systému a efektivitě prodeje vstupenek v ND v porovnání k SOP se v příslušné otázce vyjádřil ředitel obou divadel Ondřej Černý. Bylo zcela v jeho kompetenci, s kým v rámci ND otázky vztahující se k prodeji vstupenek konzultoval. Vyjádření… Číst vice »

Anonymous

Proč tolik emocí a mlžení ze strany Národního divadla? Ať Národní divadlo předloží srovnatelné údaje, a pak nad těmito čísly se rozvine fundovaná a objektivní diskuse. Jako daňoví poplatníci přeci máme nárok na informace, které alespoň částečně ukazují postavení Národního divadla a Státní opery v jedné části činnosti těchto divadel.
Doufám, že Ministerstvo kultury se o podobné údaje jako zřizovatel obou divadel také zajímá.

Anonymous

Nechápu, co tolika lidem na zařazení Opery pod vedení ND tak vadí? Černý ve všech rozhovorech ujišťuje, že vyhazovat se nebude, že opera bude mít dál svou vlastní značku. To by si těžko dovolil, nesplnit to, co jasně řekne před celým národem. Umělecká úroveň Státní opery je v posledních letech dost nevalná, o ND se naopak píše většinou dobře. Doufám, že se reorganizace na umělecké úrovni SOP odrazí. Snad k lepšímu. Pražská opera už dávno není žádnou prvotřídní scénou. A na Bessera to těžko svedete.

Anonymous

Vemte jed na to, že lhát a neplnit sliby Černému nedělá absolutně žádné problémy.
Ano, propouštět se snad nebude, ale neměla být hlavním pilířem transformace/reformy kvalita?
V tezích mk naprosto chybí to, co by mělo na uměleckou úroveň největší vliv – šefdirigent. Pouze tím, že nd anektuje sop se úroveň nezvýší.

Anonymous

Propouštění by mimo jiné také zvýšilo kvalitu, podle známého citátu "oddělit zrno od plev" … otázka šéfdirigenta je samozřejmě zásadní, ale kdo zná prostředí orchestrů a sborů SOP a ND, tak ví, že sebelepší dirigent neudělá nic, pokud se orchestr či sbor proti němu postaví – což se stává v českém prostředí většinou tehdy, když dirigent po muzikantech chce něco navíc. Kvalitu tedy nezvýší pouze šéfdirigent, ale celková změna tvůrčí atmosféry obou divadel.

Anonymous

Hm, transformace nepočítá s šefdirigentem ani s propouštěním, tak k čemu je tedy dobrá?
Můžete uvést příklad, kdy nebyl skvělý dirigent přijat?
Postavil se snad někdo proti Fioremu či Koenigovi, když tito chtěli "něco navíc" jak Vy píšete?
Zpochybňujete-li vliv dirigenta, tak kdo si myslíte, že tvoří a podněcuje tvůrčí atmosféru? Pikolista, čtvrtý hornista, poslední sekundista, nebo vedoucí umělecké osobnosti?

Anonymous

Po sloučení pod IČO ND se musí SOP vystavit nové smlouvy na jeden rok. Poté opravdu nedojde k propouštění, pouze k neprodloužení smluv. Proto pan Černý říká pravdu A, ale nedodá pravdu B. Stačilo by se zeptat na platnost současných smluv po sloučení. Je to stejný princip jako u Laterny magiky.

Anonymous

Máte tedy nějaké informace, o kterých víte jen vy? Nebo jste snad dokonce Ondřej Černý osobně? Nebo je to jen vaše nepodložená domněnka…?