Stonavská Barborka 2012

Pozdně podzimní dny 28. až 30. listopadu tohoto roku jsou v hudebním kalendáři vyhrazeny 6. ročníku “Mezinárodní soutěže ve zpěvu komorních ansámblů Stonavská Barborka”. Adjektivum Stonavská jí přísluší podle názvu obce rozkládající se mezi Karvinou a Havířovem na Těšínsku, jméno Barborka bylo zvoleno podle sv. Barbory, patronky horníků, neboť uhelné šachty Stonavu obklopují; v minulosti dokonce obci hrozil kvůli postupující důlní činností úplný zánik.

U kolébky “Stonavské Barborky” stáli dva přátelé zaujatí nápadem na neotřelý podnět, jimž už nikdo neupře právo zakladatelů soutěže: PhDr. Leon Juřica, emeritní profesor Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, jenž je stále pilným hudebním skladatelem a Mgr. Klemens Slowioczek, Kammersänger a emeritní sólista Komische Oper v Berlíně, stonavský rodák. Jejich záměr podpořil starosta obce Stonava Ing.  Ondřej Feber, který, vědom si velkého kulturního významu nově utvářené umělecké iniciativy, každý z dosavadních ročníků svou autoritou podpořil. Organizaci se od začátku s vynalézavou erudicí věnuje Ing. Bc. Josef Melnar, absolvent hudební vědy Masarykovy univerzity. Motivací k vyhlášení pěvecké soutěže komorních ansámblů zaměřené na studenty uměleckých škol byla skutečnost, že jinde v České republice podobné klání pořádáno není a podle dostupných informací je stonavské zápolení jediným tohoto typu v Evropě! Do soutěže “Stonavská Barborka” se mohou přihlásit vokální dueta až okteta, a to a capella nebo s instrumentálním doprovodem, přípustná jsou rovněž vokálně-instrumentální terceta až okteta. Repertoárově je vymezena oblastí artificiální hudby zahrnující např. renesanční a barokní polyfonii, operu, operetu, oratorium, kantáta nebo umělou píseň všech období a přípustná je také lidová píseň. Naopak za soutěžní skladbu není uznán spirituál, popsong a muzikálové melodie.Do sítí pořadatelů prvního ročníku “Stonavské Barborky” na sklonku roku 2007 byli lapeni studenti středních a vysokých uměleckých škol převážně z Ostravska, ale též z polských Katovic. Na pódium vystoupilo s klavírním doprovodem 9 ansámblů. Porota byla mezinárodní (Česká republika, Slovensko, Polsko). Laureáty 1. a 2. místa se stali studenti, které vyslala Wyźsza szkoła muzyczna im. Karola Szymanowskiego v Katovicích, na 3. místě se umístilo dueto studentek z Fakulty umění Ostravské univerzity; všem náležela i finanční odměna.

Následující rok 2008 soutěž obohatil o několik novot. Hlavní změna se týkala vyhlášení samostatné kategorie pro žáky základních uměleckých škol. Poprvé se mohli zúčastnit také zájemci, kteří umělecké školy nestudovali. Každá z obou kategorií měla vlastní uměleckou porotu. Rozšíření soutěže zvábilo zájemce i ze vzdálenějších míst, takže mezi laureáty se dostaly například ansámbly z Hudební školy hlavního města Prahy, mezi nimiž bylo dueto, které si odneslo cenu absolutního vítěze.

Soutěž postoupila do 3. ročníku. Nárůst zaznamenal zájem základních uměleckých škol z míst i hodně vzdálených od Stonavy: Brno, Kroměříž, Sušice, Dačice nebo rakouský Graz. Ti nejlepší opět postoupili do velkého finále a ponejprv byla udělena Cena Českého rozhlasu Ostrava.

Bylo-li do 1. ročníku “Stonavské Barborky” přihlášeno 9 ansámblů, pak ve 4. ročníku v roce 2010 to bylo už 53 ansámblů z pěti států, což dokládá oprávněnost vzniku této soutěže. Přijeli zpěváci nejen “ze zavedených” hudebních škol, nýbrž i z několika dalších, jež se dosud nereprezentovaly. Rozšířila se též škála oceňování, z nichž můžeme jmenovat např. Cenu děkana Fakulty umění Ostravské univerzity za umělecký přínos ve zpěvu ansámblu nebo Cenu Leona Juřici za nejlepší ztvárnění humoru v hudbě či Cenu za příkladnou hlasovou kulturu a interpretaci skladby Coming home A. S. Sullivana. Porota se každý rok obměňuje, jsou zváni znalci sólového i ansámblového zpěvu, mezi nimiž jsou vedle českých, slovenských a polských zástupců i odborníci z Německa a Rakouska. Za všechny (s omlouvou všem dalším) jmenujme doc. Mgr. Hanu Štolfovou-Bandovou Art. D. z Vysokej školy múzických umení v Bratislavě, MgA. Evu Dřízgovou-Jirušovou z Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, MgA. Kateřinu Kněžíkovou, sopranistku pražského Národního divadla a jeho emeritní sólistku doc. Libuši Márovou, Mgr. Zuzanu Ronck a Prof. Mag. OSR Ernsta Fischera oba z Grazu, nebo operního režiséra MgA. Josefa Nováka.Soutěž “Stonavská Barborka” se od svého začátku nevymezovala ani hranicemi České republiky, natož regionu Těšínska, ostatně zájem z geograficky blízkých i hodně vzdálených míst o blížící se 6. ročník je toho důkazem. Ohlas ve světě dokládá i záštita, kterou nad letošním ročníkem převzal Generální konzulát Polské republiky a Rakouské kulturní fórum. Novinkou je i navýšení finanční odměny pro absolutní vítěze v kategorii studentů středních a vysokých uměleckých škol. Dobré výsledky probouzejí smělost organizátorů, takže jako součást letošního ročníku poprvé zamýšlejí uspořádat seminář pro učitele ZUŠ na téma Ansámblový a komorní zpěv a dále byla vyhlášena soutěž na nové ansámblové skladby.

Soutěžní vystoupení budou přístupná veřejnosti a přímý přenos soutěže se záznamem Slavnostního koncertu pořizuje TV Noe v Ostravě. Nejlepším ansámblům v každé kategorii udělí ceny pořadatel, ostravské studio Českého rozhlasu a Fakulta umění Ostravské univerzity. Jeden z vítězů vystoupí na některém z plánovaných koncertů Janáčkovy filharmonie Ostrava. 
www.stonavskabarborka.cz

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat