Skladatel, jenž byl vygumován

    Zapomenuté osobnosti: František Xaver Pokorný (1729–1794) Řadu kdysi slavných hudebních jmen odvane čas. Nemilosrdně prověří každé dílo, odkaz každé osobnosti, nesmlouvavě oddělí zrno od plev…