Londýn: vylovená perla

    Predstava, že nejaké domáce divadlo, nemusí byť nutne operné, vďaka donátorom, ktorí zaplatia náklady, vráti na repertoár niektorú inscenáciu, je asi celkom šialená. V tomto…