Vídeň: balet nazvaný Siegfried

O Labuťom jazere som napísal hodne, takže nejaké úvody ako úvod do problematiky či dejín inscenovania je zbytočný. K histórii tohto baletu vo Viedni sa…

Zlaté hlasy slovenské opery: Lucia Poppová

Dávnejšie som napísala o Lucii Popp článok s nadpisom Hviezda padá hore. Napriek stále novým menám na opernom nebi a dvadsiatim rokom, ktoré uplynuli od predčasnej smrti slávnej slovenskej…

Kauza ve Vídni: Burgtheater

Situace ve vídeňském Burgtheatru (Der Standard, 18. 2. 2014, Thomas Trenkler) Koncem minulého roku propustil ředitel Burgtheatru svou zástupkyni Silvii Stantejsky (předtím obchodní vedoucí) kvůli…