Taneční konference „Střed zájmu“ nebo „Střet zájmů“?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Dne 19. září 2018 se konala v sále Divadla v Dlouhé konference Střed zájmu, věnovaná tanci. Konferenci pořádal IDU.

Je třeba ocenit snahu pracovníků IDU Romana Vaška a Jany Návratové, kteří se na základě provedeného výzkumu v oblasti tanečního umění  rozhodli konferenci uspořádat. Dostal jsem pozvánku k účasti v panelové diskuzi na téma školství. Již několik týdnů před datem konference jsem obdržel žádost od Marty Lajnerové, která pomáhala se zajištěním konference, abych vyjádřil zásadní myšlenky a odpověděl na 3 otázky 1: Jaké téma vám aktuálně připadá v rámci vaší profesní praxe nejpalčivější? 2: vyjádřete svůj postoj (i kritický) k aktuální situaci v českém tanci. 3: o co v rámci českého tance usilujete? Tady jsou mé odpovědi:

1) Je to aktuální téma už 50. let, co se tanci věnuji- minimální společenská podpora  tance, který stojí na okraji společenského zájmu a, bohužel, i v rámci ostatních uměleckých oborů. Projevuje se to nezájmem ze strany medií o propagaci tance- téměř nulová, nevyřešením sociální situace po ukončení profesionální kariéry, finanční ohodnocení tanečníků apod.

2) Opět „dlouhodobě“ aktuální-  neschopnost domluvit se v rámci oboru na zásadních postojích , neustálá nevraživost mezi jednotlivými skupinami v oboru, vymezování se jedné skupiny proti druhé, neschopnost respektovat práci druhých apod. Za problém také vidím penetraci „odborníků“ do světa profesionálního tance- lidí, kteří tanec nikdy profesionálně neprovozovali, ale šíří o něm své názory, aniž by věděli, co vlastně tanec vyžaduje. V jejich názorech je mnohdy cítit neúcta k práci těch, kteří „nosí kůži na trh“, nebo vlastní nenaplněné ambice.

3) Naivně se snažím (už 50.let) tuto situaci změnit. Pokud by k tomu měla přispět i avizovaná konference, bylo by to báječné!

Jak se ukázalo, byly mé představy skutečně naivní. Několik dnů před zahájením jsem obdržel program konference s již konkrétními tématy a otázkami, o kterých by se mělo diskutovat. Tady se ukázal jeden z hlavních problémů. Do panelové diskuze bylo pozváno 17 účastníků a to z různých baletně, tanečně, pohybových a dalších aktivit, které mají zcela rozdílné problémy, požadavky a přání. Naskýtá se otázka, proč na konferenci věnované baletu a současnému tanci / i toto dělení není příliš šťastné/, byli přizváni zástupce nového cirkusu, fyzického a nonverbálního divadla, svébytných uměleckých disciplín, ve kterých je POHYB /nikoliv TANEC/ pouhou součástí uměleckého vyjádření založeného na artistice, akrobacii, žonglérství, mimickém a hereckém  projevu? Ukázalo se totiž, že na potřebnou diskuzi nebyl čas, celý dopolední program se nesl v duchu jeho nedostatku a sledování hodinek. Pokud někdo reagoval na myšlenku spoluúčastníka panelové diskuze, bylo to vnímáno téměř jako narušování programu a div ne obtěžování. Na mnoho otázek, které jsme obdrželi před konferencí se vůbec  nedostalo.

Konference začala prezentací výzkumu prováděného v roce 2016/17 a to v oblasti „baletu“ – rozuměj v souborech „kamenných divadel“ a odborném školství, dále v oblasti současného tance, nového cirkusu, nonverbálního a fyzického divadla. Zatímco ve výzkumu v oblasti baletu a odborného školství, prováděného Romanem Vaškem, lze považovat získané údaje za statisticky zajímavé / i když ne za úplné a přesné/,  výsledky výzkumu v oblasti současného tance však za takové považovat nelze.  Důvodem uvedeným Janou Návratovou, která výzkum v současném tanci prováděla, je malá reakce oslovených volně působících uskupení. Naskýtá se otázka, proč do statistiky v této oblasti nebyly zahrnuty např. Bohemia Balet a Balet Praha Junior, které působí jako „nezávislé“ soubory, zprostředkovávají taneční umění divákům v regionech a reprezentují český tanec i v zahraničí.    Prezentace z oblasti nového cirkusu, nonverbálního a fyzického divadla byla pouhou slovní zprávou o práci a činnosti v této umělecké oblasti.

Dalším bodem dopoledního programu bylo taneční vzdělávání a uplatnění tanečníků v praxi. Téma, které vždy rozbouří poklidné hladiny a vyvolá řadu emocí. Protože nebyl čas na skutečnou diskuzi a odpovědi na připravené otázky, zastavím se u tohoto tématu podrobněji. Je zajímavé kolik rad a názorů jak učit se objevuje, především od těch, o nichž nevím, že by někdy někoho něco naučili, dokonce sami tančili nebo např. školu někdy alespoň navštívili a seznámili se podrobněji s výukou! Přál bych každému, ať si to zkusí, postavit 10ti leté dítě k“tyči“ a začít s ním pracovat a po dobu dlouhých osmi let mu pomáhat překonávat problémy fyzického, tělesného, psychického a duševního vývoje a dovést ho k úrovni potřebné pro výkon profesionálního tanečníka. Taneční konzervatoře jsou školy, jejichž úkolem /ze zákona/, je výchova tanečních interpretů, kteří zaručují generační obměnu především v baletních souborech, ale také v dalších oblastech taneční praxe. Již několikrát jsem napsal a uvedl, že škola nemůže naučit všemu. Jejím úkolem je poskytnout studentovi co nejlepší technický, interpretační a umělecký základ pro profesionální praxi, v které si své místo musí najít každý tanečník sám. Praxe ukazuje, že tomu tak je, neboť absolventy tanečních konzervatořích nacházíme ve všech oblastech tanečního umění. Na dalších řádcích najdete seznam některých absolventů Taneční konzervatoře hl.m. Prahy, který je potvrzením toho, co zde uvádím. Vycházel jsem z dostupných zdrojů, jsou zde uvedeni absolventi od roku 1949 /první / až po ty současné, jedná se asi o 1/10 jmen.

Absolventi Taneční konzervatoře /1949-2018/

  1. 1
  2. 2
  3. 3

1
Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Katarina Zagorski

Zaujímavý článok. Tiež mám skúsenosť z konferencií v Bratislave, že pre mňa celkom prekvapivo sa na príspevky nedá z časových dôvodov reagovať. Možno to súvisí s tým, že keďže autori príspevkov sú každý z iného vreca, je ťažké v diskusii nájsť cestu, prepojenie a veľakrát vedie k ešte väčšiemu rozdeleniu táborov. Čo má privádza na myšlienku, že by nebolo od veci vymyslieť konferenciu, ktorá by bola práve o “strete záujmu” (podľa mňa to ste vymysleli super názov), teda o veciach, projektoch, osobách, platformách, proste počinoch, kde došlo k nejakému presahu (záujmu), prekročeniu nejakej škatuľky, teda keď sa prepojili žánre, oblasti,… Číst vice »