Trio Euterpé vydává debutové album

Album Trio Euterpé: IŠTVAN/SCHUBERT kombinuje v kontrastní dramaturgii skladby brněnského modernistického autora Miloslava Ištvana a vídeňského raného romantika Franze Schuberta. Na první pohled nesourodá kombinace autorů a stylů paradoxně nabízí přitažlivý posluchačský zážitek.

Trio Euterpé (zdroj Trio Euterpé)
Trio Euterpé (zdroj Trio Euterpé)

Album bylo realizováno, jak už název napovídá, souborem Trio Euterpé, což je nový hudební projekt v sestavě klasického klavírního tria. Soubor vznikl díky komornímu setkání tří mezinárodně etablovaných hudebníků, klavíristy Ondreje Olose, houslistky Olgy Šroubkové a violoncellisty Štěpána Filípka v květnu roku 2021. Původně jednorázová spolupráce se záhy rozvinula do stabilně fungujícího uměleckého ansámblu, který se profiluje jak v provádění skladeb klasických, tak modernějších.

Hudební skladatel Miloslav Ištvan (1928–1990) se narodil v Olomouci. Na brněnské JAMU vystudoval kompozici ve třídě Jaroslava Kvapila. V průběhu padesátých let dvacátého století se Ištvan kromě artificiální tvorby věnoval také aranžmá písní pro BROLN a soubor Julia Fučíka. Mimoto v té době začal vyučovat na JAMU. Začátkem let šedesátých byl jedním ze zakládajících členů tvůrčí skupiny A. V normalizačním období bylo uvádění Ištvanových skladeb značně omezeno, přesto zůstal kompozičně i pedagogicky velmi aktivní. Důležitou součástí Ištvanova profesionálního směřování byla také vědecká činnost. Výsledky svého tvůrčího bádání shrnul postupně do několika teoretických publikací, z nichž nejznámější zůstává Metoda montáže izolovaných prvků v hudbě. Ze skladeb, které do dnešních dnů přitahují interprety i posluchače se dají jmenovat například Odyssea lidického dítěte pro klavír, Violoncellová sonáta, Zatemněná krajina pro smyčcové kvarteto, oratorium Já Jákob, symfonické Hry. K těmto skladbám patří bezesporu i Trio pro klavír, housle a violoncello (1958). Jedná se o nadčasovou kompozici „bartókovského střihu“ plnou efektních rytmů, neotřelých barev i témat odkazujících k moravským lidovým písním.

„Nejpoetičtější ze všech hudebníků“ Franz Schubert (1797–1828) se narodil i zemřel ve Vídni. Díky kořenům svého otce, který pocházel z Vysoké v Jeseníkách, však měl silné vazby také k Moravě. Jádro jeho tvorby leží v písňové a komorní tvorbě, přičemž zkomponoval přes 600 písní! Nejširší světové veřejnosti je dosud dobře známá především jeho Symfonie č. 8 „Nedokončená“, Smyčcový kvartet č. 14 „Smrt a dívka“, Klavírní kvintet „Pstruh“ nebo hluboce dojímající modlitba Ave Maria. Nejprve jej v hudbě vzdělával otec, posléze studoval také v císařském konviktu, kde ho vedl mimo jiné proslulý Antonio Salieri. Přes svou pracovitost a popularitu si Schubert v průběhu svého krátkého života nedokázal najít odpovídající zaměstnání a postavení. Tíživá sociální situace mu však nebránila být skvělým společníkem – miloval život, vídeňské salony, alkohol a ženy. Možná i díky bohémskému hýření onemocněl syfilidou, která ho pak trápila až do konce jeho krátkého života. Obsahově velmi silné Klavírní trio č. 2 Es dur, op. 100 (1828) je jednou z posledních dokončených skladeb Franze Schuberta. Autor ji napsal k oslavě zasnoubení svého dlouholetého přítele Josefa von Spauna.

Obsah CD:
Miloslav Ištvan: Piano trio / Klavírní trio
1. Allegretto noc anima, poco rubato
2. Adagio balladico
3. Presto martellato
4. Maestos
o
Franz Schubert: Piano trio No. 2 E-flat major, Op. 100, D. 929 / Klavírní trio č. 2 Es dur, Op. 100, D. 929
5. Allergro
6. Andante noc moto
7. Scherzo. Allegro moderato
8. Allegro moderato

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments