Úspěch se dopředu vycítit nedá. Ptali jste se Jozefa Dolinského

  1. 1
  2. 2
  1. Šéf Baletu Slovenského národního divadla v Bratislavě odpovídá na otázky čtenářů Opery Plus 
Jozef Dolinský ml. (foto Alena Klenková)
Jozef Dolinský ml. (foto Alena Klenková)


Chceli ste byť tanečníkom? Splnila baletná kariéra vaše predstavy? (Marta T.)

Moje detstvo vôbec nenasvedčovalo tomu, že by som mal byť umelcom. Moji rodičia mi samozrejme každú chvíľu hovorili, že som komediant, ale ako každý chlapec v tom čase, hovoríme o prelome 70. a 80. rokov minulého storočia, som hrával futbal, hokej a celé dni behal po sídlisku s kamarátmi. Dokonca aj počas štúdia na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, vtedajšej Hudobno-tanečnej škole, som hrával Bratislavskú ligu hokeja s loptičkou. Prelom prišiel až s prestupom na druhý stupeň a dôležitý bol užší kontakt študentov s profesionálnou scénou, čiže hosťovanie žiakov v predstaveniach Baletu SND. Hlavne aj to, že sa mi začalo v balete dariť a tanec na javisku sa stal cieľom.

Ak hovorím o cieli interpretovať na javisku príbehy rôznych postáv a doslova žiť baletom a tancom, tak moja kariéra bola veľmi bohatá a predstavy, ktoré som o nej mal, ďaleko predčila. V momente, keď som pochopil, že nie všetko v živote sa odvíja od kariéry a cieľ sa stáva prostriedkom dosiahnuť niečo viac ako len osobné uspokojenie z umeleckej tvorby, sa sny a predstavy stali nepodstatnými.

Ako trávite voľný čas, ak ho máte? Máte svoje krédo? (Natália, Bratislava)

Voľný čas je veľmi vzácny. Zvlášť v súčasnej dobe, keď si väčšina ľudí myslí, že vďaka IT sa dá viac vybaviť a viac dokázať. Zabúda sa, že člověk nie je IT a že má stále, aj napriek pseudooptimistom v oblasti psychológie, len jednu hlavu a 24 hodín na prácu, oddych a spánok. Našťastie máme na Slovensku miesta, kde počujete les a hory, kde môžete mlčať.

Pokora voči tomu, čo robím, s kým pracujem a kde, to by možno mohlo byť krédom.

Ako vyzerá váš bežný pracovný deň??? Našli ste v balete niečo, čo viete využiť v každodennom živote? (LB)

Nemám bežné pracovné dni. Každý deň je iný, s množstvom impulzov a informácií rôzneho druhu. Riešenie problémov, rozhovory s ľuďmi, pracovné stretnutia. Manažérska práca, kedy musíte často koordinovať vstupy, ktoré nemôžete ovplyvniť. Presviedčanie druhých o logickom slede vecí na ceste napĺňania vízie, napríklad.

Všetko sa dá využiť, keď viete, ako na to. Balet ma naučil disciplíne a vážiť si všetkých, ktorí v tom s vami sú. Divadlo nie je len o jednom výkone jednotlivca. Je to tvrdá práca kolektívu.

Aké ďalšie diela sa v repertoári Baletu SND objavia? Viete už dopredu vycítiť, že choreografia bude mať úspech? (Peter Lohyňa)

Balet SND bude uvádzať klasiku tak, ako najlepšie vie. Diela súčasné, ktoré dokážu tlmočiť obsah cez príbeh zrozumiteľne a atraktívne pre publikum. Plnohodnotné inscenácie s maximálnymi výkonmi súboru i jednotlivcov. Veľa emócií na javisku i v hľadisku, pretože o tom je divadlo. S ľuďmi a pre ľudí.

Úspech sa nedá dopredu vycítiť.

Riaditeľom Baletu SND ste sa stali v roku 2012. Ako hodnotíte doterajšie roky a ako ste so svojou prácou spokojný? (I. Vargicová, Bratislava)

So spokojnosťou je to ako s úspechom. Ani jedno ani druhé neviem celkom dobre definovať. Predpokladám, že chápeme spokojnosť rovnako, a uspokojiť sa so svojou prácou znamená stagnáciu a postupnú retardáciu. Budovanie niečoho je dlhodobý proces. Máte isté zámery a ciele, ktoré sa snažíte napĺňať. Balet SND je prvou scénou baletu na Slovensku so svojimi historickými a spoločenskými súvislosťami, ktoré je nutné rešpektovať. Som angažovaný na to, aby som Balet SND viedol ako inštitúciu s veľmi dôležitou kultúrnou a společenskou funkciou. Je to dostatočne silný dôvod pre to, aby som to robil nie na obraz svoj, ale pre potreby verejnosti. Odbornej verejnosti, ale hlavne publika, ktoré má kultúrne potreby a chce zdieľať umeleckú tvorbu blízku svojmu naturelu. Sme ukotvení v istom priestore a istom čase a ja svoje umelecké vízie musím dať bokom v prospech vytvárania podmienok pre tvorcov, ktorých diela rezonujú s očakávaniami publika. Na to treba mať podmienky, na to treba formovať súbor interpretov, správne oslovovať verejnost prostredníctvom reklamy. To je kolektívna práca, nie dielo jedného člověka.

Čo sa týka hodnotenia: To je na publiku a kompetentných nadriadených. Záleží na tom, čomu dáte prednosť. Čísla a fakty sa môžete dozvedieť z verejne prístupných dokumentov.

Aké sú platy v baletnom súbore SND? Aké národnosti sú v ňom zastúpené a aký je vekový priemer? (Pavol)

Platy sú také, aké sú.

Slovensko, Rakúsko, Rusko, Bielorusko, Ukrajina, Poľsko, Japonsko, Belgicko, Švédsko, Austrália, Argentína, Panama, Moldavsko, USA, Rumunsko, Kanada. Ak dobre počítam, tak naši interpreti pochádzajú zo šestnástich krajín sveta. Vekový priemer je okolo 25 rokov.

Ako vnímate situáciu tanečnej scény na Slovensku? Čo by sa mohlo zmeniť? (Ladislav Pavlík, Trenčín)

Situácia tanečnej scény sa nedá vnímať parciálne. Je súčasťou istého kontextu, o ktorom sa dá napísať spoločensko kritická obsiahla štúdia. Isté je, že v ostatnom období je vôľa veci meniť k lepšiemu. Chce to však čas a dôslednosť, ak sa má previesť teória do praxe. Pravdou je, že vzdelanie a umelecká tvorba sú piliermi budúcnosti a investovať do kultury nikdy nie je na škodu. Bez tanečného umenia, ktoré je súčasťou našej kultúry, či chceme alebo nechceme, si sice viem život predstaviť, ale degradovať našu históriu týmto spôsobom by bolo nepriateľné. V tejto chvíli ani tak nejde o to, čo by sa mohlo zmeniť, ale o to, ako veci robiť kvalitne a lepšie ako doteraz. Nie sú za všetkým iba peniaze!

Oslovuje dnes tanec školopovinné deti? (Marta)

Máme tanec v krvi, takže určite áno. S profesiou baletného umelca je to trochu ťažšie, lebo tá si vyžaduje talent, vôľu a profesionálne vedenie.

Ako spomínate na dobu, kedy ste tancovali? Ktoré roly ste mali jako prvý sólista Baletu SND najradšej? (Lucia Sovičová)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat