V Rudolfinu vzdali čest Janu Palachovi Poselstvím Jana Hanuše

V pražském Rudolfinu dnes zazněla poprvé v kompletním provedení skladba Poselství, kterou skladatel Jan Hanuš zareagoval v roce 1969 na smrt Jana Palacha. Nastudovali ji studenti z pěveckého sboru Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dílo bylo středobodem koncertu uspořádaného k Palachově poctě. Posluchači v zaplněném hledišti si vyslechli například také středověké zpěvy velebící české mučedníky svatého Vojtěcha, Ludmilu a Václava v podání souboru Schola Gregoriana Pragensis.
Jan Hanuš (archiv OP)

Akci s názvem Tisíce světel rozsvítím zaštítila vedle pedagogické fakulty také fakulta filozofická, kde Palach studoval. Koncert si předsevzal nabídnout posluchačům různé úhly pohledu na Palachův odkaz.

Hanušovu polozapomenutou skladbu Poselství se rozhodl oživit sbormistr, iniciátor a dramaturg celé dnešní akce Vít Novotný, který ve skladatelově pozůstalosti objevil neoficiální nahrávku dochovanou na magnetofonovém pásku. Oficiální záznam doposud jediného provedení skladby z roku 1970 totiž v archivu Československého rozhlasu nepřežil normalizaci.

První věta Poselství, kterou zpívá pěvecký sbor a capella, dýchá depresivní atmosférou a vyjadřuje šok ze zprávy o Palachově smrti. Apokalyptický text se opírá o biblické Zjevení svatého Jana. Věta druhá pak za pomoci dvou klavírů, elektrické kytary, rozmanitých bicích nástrojů i uměle generovaných elektronických zvuků vypráví o událostech srpna 1968. Začíná textem „ostrá kopyta tanků, praskot času, řev letadel„. Třetí věta přináší katarzi. Posluchači se v ní tentokrát dočkali i předposlední fráze „nezapomeňme proto nikdy na našeho bratra Jana Palacha a na jeho lásku k nám„, jež byla před koncertem v roce 1970 vyškrtnuta.

Vedle Palachova skonu se Hanuš vyjadřoval i k jiným zásadním tématům své doby. Smrt Jana Opletala zachytil v roce 1939 v díle Země mluví. O padesát let později promluvila do událostí listopadu 1989 jeho skladba Matka chudých, věnovaná sv. Anežce České.

Hanuš se narodil ještě za císaře pána v roce 1915 a než v roce 2004 zemřel, stihl zažít vstup České republiky do Evropské unie. Byl to strašně zajímavý a poctivý chlap, který zůstal věrný svobodě a demokracii,“ řekl Novotný, který řídil většinu programu z pozice dirigenta.

Část koncertu připomněla i dnešní nedožité 90. narozeniny význačného českého skladatele Petra Ebena, který v roce 1969 zareagoval na Palachovo sebeobětování varhanní improvizací vystavěnou nad tématem písně svatý Václave. Ze stejného námětu dnes při improvizaci vyšel varhaník Přemysl Kšica. Ebenův syn David pak se Scholou Gregorianou Pragensis představil mimo jiné i výňatek z otcovy skladby Suita liturgica, který zhudebněním žalmu „zjednej mi právo, Bože“ prosí za spravedlnost.

V programu zazněla i zahraniční soudobá tvorba, a to píseň Bridge Over Troubled Water od Paula Simona nebo skladba Stars od lotyšského skladatele Erikse Ešenvaldse. Zpěváci své vystoupení symbolicky uzavřeli chorálem Hospodine, pomiluj ny, který rozepsal Antonín Dvořák v oratoriu Svatá Ludmila.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat