Velikonoční festival v Brně zahájen světovou premiérou

Tradici Velikonočního festivalu není třeba příliš vysvětlovat, za těch 28 let má za sebou úspěšné ročníky a především skalní návštěvníky. Porevoluční testování akustiky brněnských kostelů se ustálilo na několika, které si posluchači oblíbili. Zahájení na květnou neděli v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově je již tradicí. Co se obměňuje, jsou témata. Letošním ročníkem se nese téma Ceremonie / Je dobré slavit pána, a to v různých podobách. V neděli 14. dubna 2019 to byl znovu motiv oběti a utrpení Ježíše, a to ve dvou odlišných a přesto něčím podobných stylech.
David Eben, Velikonoční festival duchovní hudby Brno 2019 (foto Petr Francán)

Gregoriánský chorál je nejstarší podoba katolické liturgie, jakou známe. Že jí předcházelo mnoho let či staletí vývoje, prozrazuje jeho dokonale propracovaná podoba, vycizelované postupy, dokonale sjednocené a podporující se hlasy, propojené významovým sdělením. Duchovní náboj je zhutnělý a nosný. Ač zde nenajdeme žádné kontrasty a dynamické pohyby jsou jen neznatelné, přesto je tu silné poselství. Sedm mužských hlasů je zabarveno podobně, tenorové hlasy zpívají spolu s vyššími barytony, jen jeden baryton je temnější, ten se vyčleňuje individuálním posláním, je to zpodobnění role Ježíše.

Hlasy jsou znělé, rovné, zpěváci s nimi pracují instrumentálně, jsou pečlivě barevně sladěné a jejich dikce je přesná a srozumitelná. Zpěv á cappella je velmi zranitelný, pěvci souboru Schola Gregoriana Pragensis jsou však profesionálové a jejich projev je pevný a čistý. Zahájení sólového tenoristy před oltářem pokračovalo nástupem sboru prostřední uličkou za zvuků úvodní písně. Umělecký vedoucí tělesa David Eben vede pěvce pevnými, i když ozdobnými gesty, kterými ilustruje jednotlivá úskalí skladeb.

Schola Gregoriana Pragensis, Velikonoční festival duchovní hudby Brno 2019 (foto Petr Francán)

Pašijové meditace v liturgii svatého týdne obsahovaly litanie, antifony, lamentace, pašije a improperia na texty latinské, v závěru i řecké. Meditativní čtení recitativního charakteru líčí nářek Jeremiáše nad zničeným Jeruzalémem, příběh Ježíšova ukřižování a výčitky spasitele židovskému národu i světu. Náboj, který je v těchto starých hudebně náboženských skladbách obsažen, zasahuje posluchače po mnoha staletích i dnes. Byl tak dán spolehlivý základ k nastolení slavnostní meditativní nálady večera.

Filharmonie Brno, Velikonoční festival duchovní hudby Brno 2019 (foto Petr Francán)

Ve druhé polovině koncertu zazněla světová premiéra skladby estonského současného skladatele Toivo Tuleva, u něhož dramaturgie festivalu skladbu objednala, neboť již jeho dvě předcházející skladby měly na festivalu velký posluchačský ohlas. Zadání znělo „skladba vokálně – orchestrální, duchovního charakteru“.  Výsledkem byla kompozice s názvem „Tak sestoupí“ (So Shall He Descent) na texty básně Chalíla Džibrána, kombinovaných s verši z Nového zákona, z knihy Izajáš a z gregoriánské antifony. Skladatel tvořil skladbu na míru orchestru i chrámu, se znalostí schopností ansámblu i možností akustiky prostoru. Velké klenuté plochy jsou rozbíjeny výkřiky jednotlivých nástrojů, emotivními a chaotickými. Výsledkem byla podivuhodná směs imaginativní hudby, zvukomalebné a emočně působící, založené na impresionistických postupech a nesoucí pomalou gradaci dynamické šíře.

Filharmonie Brno, Velikonoční festival duchovní hudby Brno 2019 (foto Petr Francán)

Neobvyklé kombinace meditativních instrumentálních prvků se potkávaly s melodickými úseky, které vysoké, třpytivé tóny prorážely a utkávaly se s disharmonizující zvukovou hmotou, rozechvívající prostor. Orchestrální obsazení brněnské filharmonie bylo rozděleno na menší úseky, zahajovala sóla flétny a violy. Pěveckou složku zastal sbor Ars Brunensis, spolehlivě sezpívaný pod vedením sbormistra Dana Kalouska, s jemnými a jasnými soprány. Doplňujícím prvkem bylo dívčí trio po straně oltáře, „malý sbor“, který kontroval velkému sboru a doplňoval ho vysokými tóny v náročných postupech a výškách. Pavla Radostová, Jana Vondrů a Aneta Podracká Bendová vytvořily obdivuhodné uskupení s dobře vyladěnými soprány.

Samostatnou složkou byly sólisté, česká pěvkyně se zahraničními zkušenostmi Ivana Rusko s plným, objemným a kulatým sopránem, pěvkyně z Curychu Bettina Schneebeli s poněkud méně průrazným mezzosopránem, Jaroslav Březina s nosným, pevným, přesto vylehčeným tenorem a Jiří Hájek s hutně znějícím barytonem. Skladatel napsal všechny party v krkolomných výškách a neobvyklých postupech, zejména pro tenor téměř nezpívatelných, přesto si všichni sólisté s úkolem poradili velmi dobře a úspěšně. Jen výslovnost textu zůstala pro ucho neuchopitelná, bylo obtížné rozeznat jazyk, ve kterém je dílo psáno. Původní odhad angličtiny byl zřejmě komparován s textem latinským, ovšem je-li tomu tak, v programu se tuto skutečnost nedočteme. Nicméně dílo, které zaznělo, mělo neopakovatelnou duchovní atmosféru, a kdyby se měla jednoduše popsat či parafrázovat, dalo by se charakterizovat jako „gregoriánský chorál v impresionistickém hávu, s postexpresionistickými prvky“.

David Russel Davies, Velikonoční festival duchovní hudby Brno 2019 (foto Petr Francán)

Autor byl své premiéře přítomen a byl zahrnut velkými ovacemi a chválou. Na tom měl především podíl šéfdirigent brněnské filharmonie Dennis Russell Davies, který dílo pečlivě a s pokorou připravil a dovedl orchestr i pěvce k vynikajícím výkonům. Na závěr překvapila publikum i dirigenta samotného ředitelka filharmonie Marie Kučerová, která prozradila, že šéfdirigent slaví 75 narozeniny a proto všechny rudé růže, které byly účinkujícím na závěr předány, putovaly do rukou dojatého dirigenta.

Hodnocení autorky recenze:   90%

 

NOVA ET VETERA
Pašijové meditace
Katedrála sv. Petra a Pavla, Petrov 14. dubna 2019

Gregoriánský chorál v liturgii Svatého týdne
Schola Gregoriana Pragensis: Hasan El-Dunia, Ondřej Holub, Jan Kukal, Ondřej Maňour, Ondřej Múčka, Stanislav Předota, Michal Medek
Umělecký vedoucí David Eben

Tulev: So Shall He Descend. Světová premiéra skladby zkomponované na objednávku festivalu
Sólisté: Ivana Rusko, Bettina Schneebeli, Jaroslav Březina, Jiří Hájek

Ars Brunensis / Dan Kalousek
Filharmonie Brno / Dennis Russell Davies

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat