Zářijová Olomouc ve znamení varhan

42. Mezinárodní varhanní festival Olomouc 2010 otevřela Kateřina Chroboková společně s Moravskou filharmonií Olomouc

V pondělí 6. září byl v chrámu svatého Mořice v Olomouci zahájen již 42. ročník prestižního Mezinárodního varhanního festivalu. Letos bez jeho duchovního otce profesora Antonína Schindlera, jemuž vážná choroba poprvé za těch 42 roků znemožnila jeho slavnostní zahájení. Jak před koncertem jeho protagonistka řekla, velmi si váží možnosti si na tomto festivalu zahrát, protože tak dlouhá tradice a vysoké renomé festivalu zaručí vždy velmi poučené obecenstvo a zajímavou interpretační příležitost pro všechny účinkující.


Kateřina Chroboková si zvolila velmi náročný program. V úvodu zazněl Koncert d moll Johanna Sebastiana Bacha. Za doprovodu komorního obsazení Moravské filharmonie zazněly všechny tři části v naprosto čisté a průzračné podobě v takovém zvuku, v jakém si asi Bacha představuje většina z nás. Bylo to skutečně příjemné zahájení koncertu. Zajímavostí je, že tento koncert pro varhany a orchestr nebyl původně takto koncipován, ale sám Bach podle svědectví svých současníků býval sólistou při realizaci koncertů s doprovodem orchestru. Obecenstvo tedy mělo opravdu vzácnou příležitost poslechnout si rekonstrukci kantát upravených pro varhany a orchestr.

Střední část koncertu byla věnována francouzskému skladateli Jehanu Alainovi. Tato část koncertu začala zvukově velice zajímavými dvěma tanci Joies a Luttes. Od téměř jazzových rytmů a zvukově hodně zajímavých skladeb přešla pak Kateřina Chroboková ke tvorbě, která je především její interpretační doménou – k meditativním skladbám Le jardin Suspendu a Litanies. Alain v nich využívá zvukomalebných možností královského nástroje. Kateřina Chroboková posluchače doslova vtáhla do téměř meditativní nálady a naplno nabízených možností těchto dvou skladeb na královském nástroji využila.

Závěr koncertu patřil dalšímu francouzskému skladateli Francisi Poulencovi a jeho Koncertu pro varhany a orchestr. Kateřina Chroboková má i k jeho hudbě blízký vztah, nahrála totiž i jeho Koncert champêtre pro cembalo. V dirigentovi Petru Šumníkovi našla navíc také vyznavače a znalce tohoto skladatele (Petr Šumník totiž nastudoval také jeho operu Dialogy karmelitek). Myslím, že se vše promítlo v úžasném vyznění i interpretaci tohoto díla. Kateřina Chroboková opět ukázala, že tzv. moderní či současnou vážnou hudbu prostě interpretovat umí.

Po velice dlouhém a nadšeném potlesku nakonec Kateřina Chroboková i dvakrát přidávala. Nejpve Preludium G Dur BWV 541 Johana Sebastiana Bacha a na rozloučenou ještě úryvek ze Sinfonie d moll Padre Davida da Bergama.

Nám Olomoučanům nezbývá než se těšit na další večery 42. ročníku Mezinárodního varhanního festivalu.

 

Zahajovací koncert Mezinárodního varhanního festivalu Olomouc 2010
Kateřina Chroboková (varhany)
Moravská filharmonie Olomouc
dirigent Petr Šumník
6.9.2010 Chrám sv. Mořice Olomouc

program koncertu:

J.S.Bach: Koncert d moll
Allegro MWV 35
Adagio BWV 156
Presto BWV 35

J.Alain:
Joies
Luttes
(z cyklu Tři tance)
Le jardin Suspendu
Litanie

F.Poulenc: Koncert pro varhany a orchestr
Andante – Allegro giocoso – Andante – Allegro molto Agitato – Allegro – Andante

www.mfo.cz

 

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na