Zlatá Koruna – Mekka varhaníků

Zlatá Koruna je malebná jihočeská obec nedaleko Českého Krumlova. Má bohatou historii a pro návštěvníky této lokality je největším lákadlem zejména stejnojmenný středověký klášter. V něm se skrývají vzácné varhany, na jejichž význam se snaží poukázat pilotní ročník projektu Zlatá Koruna – Mekka varhaníků.

Klášter Zlatá Koruna (zdroj wikimwdia.org/MiPi)
Klášter Zlatá Koruna (zdroj wikimedia.org/MiPi)

Samotné varhany postavil v roce 1699 jeden z nejvýznamnějších českých varhanářů baroka Abraham Starck z Lokte. Tento dvoumanuálový nástroj se dochoval téměř beze změn do dnešních dnů. Podobných nástrojů máme v Čechách jen málo, a proto je nutné o takové skvosty náležitě pečovat. V současné době je nástroj provozuschopný, nicméně by potřeboval generální opravu a kvalitní restaurátorský zásah.

Zlatá Koruna (foto Pavel Svoboda)
Zlatá Koruna (foto Pavel Svoboda)

Od 21. do 27. srpna probíhají u těchto varhan varhanní kurzy Zlatá Koruna – Mekka varhaníků, které vede profesor pražské Akademie múzických umění Jaroslav Tůma. Jako svého asistenta si vybral Pavla Svobodu, doktoranda hudební fakulty AMU a nedávného laureáta bachovské soutěže v Lipsku. Účastníci z České republiky i Slovenska tak mají ojedinělou příležitost interpretovat skladby na autentické varhany a nikoliv pouze na cvičné nástroje, které mají většinou umělecké školy k dispozici. Výuka probíhá během celého týdne a v rámci kurzů je připravena prohlídka několika dalších varhan, například v nedalekém klášteře Vyšší Brod. Zajímavým zpestřením je i možnost cvičení na klavichord, na němž mohou všichni prověřit své úhozové schopnosti. Celý projekt pořádá Kateřina Zahradníčková a agentura Voor Kunst TAAL ve spolupráci s penzionem U Klášterní sýpky za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a obce Zlatá Koruna.

Zlatá Koruna (foto Pavel Svoboda)
Zlatá Koruna (foto Pavel Svoboda)

Pomyslným zahájením kurzů byl koncert obou lektorů, který se konal v pondělí 22. srpna v klášterním kostele. Jaroslav Tůma jej zahájil Sweelinckovým dílem Ricercar del nonno tono. Poté ke Starckovým varhanám usedl Pavel Svoboda, který pokračoval v intepretaci Sweelinckova díla a pro tento koncert vybral jeho variace Unter der Linden grüne. Následovalo Bachovo klávesové zpracování známého hobojového koncertu Alessandro Marcella a partita Was Gott tut, das ist wohlgetan Johanna Pachelbela. Celý koncert uzavřel opět Jaroslav Tůma, který uvedl rozsáhlou skladbu Passacaglia g moll Georga Muffata. Tento koncert nebyl v tomto týdnu poslední. Již ve čtvrtek 25. srpna se od 20 hodin představí publiku jednotliví účastníci kurzů, kteří zahrají nastudované skladby.

Jaroslav Tůma a účastníci kurzu - Zlatá Koruna 2016 (foto Jaroslav Tůma)
Jaroslav Tůma a účastníci kurzu – Zlatá Koruna 2016 (foto Jaroslav Tůma)

Propagace historických nástrojů je důležitou složkou varhanní kultury. Jednou z možností, jak upozornit na cenné nástroje, je pořádání interpretačních kurzů. Určitě se tak ve Zlaté Koruně dočkáme příští rok pokračování a pozornost se v budoucnu rozšíří i na další významné varhany.

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na