Armida v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti

  1. 1
  2. 2

Asi dvacet kilometrů severně od Mladé Boleslavi se nachází pěkný barokní zámek Mnichovo Hradiště. Původně renesanční sídlo Budovců z Budova přešlo do rukou hraběcího rodu Valdštejnů.Historická situace v našich zemích po bitvě na Bílé hoře a poprava Václava Budovce z Budova na Staroměstském náměstí je všeobecně známa. V osmnáctém a první půli dvacátého století zde probíhal, byť omezený, divadelní život. Valdštejnové měli divadla ve svém paláci v Praze a na zámcích Duchcov, Litomyšl, Kozel a Třebíč; ovšem dochovala se jen divadla v Litomyšli a na Kozlu. Během vládnutí Johanna Vincence Valdštejna, který v Praze často navštěvoval komedie a operní představení, byl původně taneční sál přeměněn na divadlo. Mnoho dokumentů a zpráv se ale o divadelním provozu nenalezlo. Z té doby existují třeba jen účty placené hercům nebo muzikantům. Později další člen rodiny, Kristián Vincenc z Valdštejna, otevírá zrenovované divadlo v klasicistním stylu a divadlo je vybaveno novými, početnými dekoracemi.

Hlavním důvodem nebývalého rozmachu je setkání představitelů takzvané Svaté aliance – rakouského císaře Františka I., ruského cara Mikuláše I. a pruského korunního prince Viléma, které se konalo v září roku 1833. Na jeho počest se hrála tři představení, tím bylo divadlo oficiálně inaugurováno. Vystoupily zde divadelní soubory Stavovského divadla z Prahy pod vedením Jana Nepomuka Štěpánka. Po smrti hraběte Kristiána Vincence Valdštejna se ujal divadla jeho starší syn Arnošt František. Ten neměl o provoz takový zájem jako jeho otec, a tak se nakonec z divadelního sálu stalo skladiště. Důležité je ale to, že kulisy, které byly s největší pravděpodobností zhotoveny dekoratérem Stavovského divadla Vincencem Fischerem Birnbaumem, zůstaly zachovány dodnes (postupně se restaurují) a s nimi také docela slušná kolekce skoro dvou set kostýmů, bot a dalších rekvizit, dochovalo se i několik málo kulis z původního divadla.

Birnbaum vytvořil také dekorace pro zámecké divadlo na knížecím zámku v německém Sondershausenu v Durynsku. Ty se bohužel nezachovaly; ač samostatná budova divadla přežila bez úhony druhou světovou válku, po ní část objektu se skladem dekorací vyhořela. Zbytek budovy pak byl stržen a divadlo tak definitivně zaniklo.

Hradišťské zámecké divadlo, nacházející se v patře na levé straně budovy, prošlo od devadesátých let rekonstrukcí a bylo zpřístupněno v rámci prohlídek zámku. Jeho prostor je omezen plochou asi deset krát devatenáct metrů a má dnes kapacitu o něco méně než sto míst v přízemí a také na příčně umístěné galerii nesené čtyřmi sloupy, potaženými plátnem s dekorem. Vstup na galerii je umožněn schodištěm na její levé straně přímo ze sálu. Dřevěný parapet galerie je v pěti obdélníkových segmentech potažen plátnem s dnes již vybledlou malbou s rostlinnou tématikou. Na stěně nad galerií visí rozměrný obraz – rodokmen rodu Valdštejnů. Parter je stupňovitý a byl dříve obsazen dřevěnými lavicemi s opěradly. Malovaným plátnem je také potažena přepážka mezi hledištěm a dva metry pod úroveň jevištní plochy zasazeným, relativně velkým orchestřištěm. Tím, že divadlo bylo dobudováno do prostoru zřízeného původně pro jiné účely, jeho proscénium neodděluje hlediště od jeviště až do stropu, a tak při hře světlo ze scény částečně osvětluje prostor nad ní a vytváří tím zajímavou plastickou atmosféru.Výzdoba klasicistního portálu jeviště, které je po stranách tvořeno dvojicemi malovaných sloupů s dórskými hlavicemi, mezi nimiž jsou malby s členitou rostlinnou strukturou, nesoucími nevysoký fronton. V jeho středu je namalována oboustranná hlava s divadelní maskou po jedné straně a mečem na straně druhé. V popředí se pak nachází světelná rampa se dvěma, klikou ovládanými plechovými stínidly k regulaci světla lamp, ovládanými klikou z prostoru pro nápovědu. Na jevišti jsou pak na každé straně umístěny čtyři řady bočních ručně posuvných kulis v rámech, s oboustrannou malbou. Ty se pohybují v trojitých, šikmo umístěných dřevěných kolejničkách. Mezi nimi se nacházejí otočné trámky sloužící k zavěšení osvětlovacích lampiček (ve vybavení je čtyřicet pět argandových lamp). Zadní prospekty, kterých je jedenáct, se navíjely na lany obsluhované otočné válce. Na válci je také navinuta pěkná malovaná opona znázorňující nabírané nařasené zelené závěsy. Vedle jeviště je pak místnost, kde jsou ve vitrínách umístěny historické kostýmy a divadelní rekvizity.Pokud se vrátím k současné aktivní divadelní činnosti ve zdejším zámeckém divadle, je třeba vyzdvihnout, že na tom má podíl samozřejmě správa zámku s Českou Händelovou společností a souborem Capella Academica, později se přidalo občanské sdružení Společnost přátel barokní kultury v Mnichově Hradišti. Prvním představením po rekonstrukci divadla zde bylo 20. listopadu 1999 bylo hudební oratorium Pietra Paola Benciho Il Sacrifitio d‘ Abramo (Abrahamova oběť). Na tomto představení byl kromě oficiálních hostí přítomen také hrabě Arnošt z Valdštejna. V následujícím roce byla uvedena opera Antonia Vivaldiho Orlando finto pazzo (Orlando aneb Předstírané šílenství). Roku 2002 bylo hráno Scarlattiho L‘amor generoso a v roce 2003 Händelova Sosarme, další tituly pak následovaly později. Významné bylo třeba uvedení Gluckovy pastorální opery La Danza (Musica Florea a Hartig Ensemble) v roce 2009. Rovněž zde působily i jiné naše soubory zabývající se starou operní hudbou a tancem, například Collegium 1704 Václava Lukse nebo Collegium Marianum.V letošním září vystoupil na prknech zámeckého divadla soubor Musica Florea s operou Giuseppa Scarlattiho Armida. Nebyla to premiéra, protože ansámbl hrál toto dílo jednak v krumlovském barokním divadle, ale také venku, jako na festivalu na zámku Valtice. Zde bylo k tomuto účelu postaveno na nádvoří vlastní přenosné dřevěné jeviště s kopiemi dobových kulis. V rámci Smetanovy Litomyšle pak byla hra uvedena v parkovém divadle zámku Nové Hrady.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Scarlatti G.: Armida (Musica Florea)

[yasr_visitor_votes postid="114606" size="small"]

Mohlo by vás zajímat