Bach a jeho současníci u Šimona a Judy

V barokním kostele svatých Šimona a Judy v Praze se v úterý 8. března uskutečnil zahajovací koncert jarní řady šestnáctého ročníku Barokních podvečerů souboru Collegium Marianum. Tentokrát si soubor přizval ke spolupráci i světově uznávanou interpretku bachovského vokálního repertoáru, sopranistku Hanu Blažíkovou. Kromě proslulé Bachovy kantáty Ich habe genug byly na programu skladby Bachových současníků, Johanna Friedricha Fasche, Georga Philippa Telemanna, Georga Friedricha Händela a vévody Johanna Ernsta von Sachsen-Weimar.

Collegium Marianum - Hana Blažíková (foto Petra Hajská)
Collegium Marianum – Hana Blažíková (foto Petra Hajská)

V první části večera na úvod zazněla Sonáta D dur Johanna Friedricha Fasche. Energický přednes Collegia Marianum (umělecká vedoucí Jana Semerádová) působil velmi sehraným dojmem. Partu sólových houslí se ujala koncertní mistryně Lenka Torgesen, která předvedla velmi pěkný výkon. Se stejným procítěním a nasazením také vystoupila Jana Semerádová (flauto traverso), jejíž hra se především vyznačovala bravurní prstovou technikou.

Collegium Marianum - Jana Semerádová (foto Petra Hajská)
Collegium Marianum – Jana Semerádová (foto Petra Hajská)

Poté následovaly sopránové árie z Brockesových pašijí, Brich mein Herz (1716) Georga Philippa Telemanna a Dem Himmel gleicht sein buntgefärbter Rücken spolu s ariosem Ich seh‘, an einen Stein a recitativem Drum, Seele, schau (Hamburg 1719) Georga Friedricha Händela, jejichž přechod pro zpestření vyplňoval Koncert D dur Georga Philippa Telemanna.

Collegium Marianum - Jana Semerádová, Hana Blažíková (foto Petra Hajská)
Collegium Marianum – Jana Semerádová, Hana Blažíková (foto Petra Hajská)

Libreto pašijového oratoria hamburského právníka a člena městské rady Bartholda Heinricha Brockese dosáhlo ve své době mimořádné obliby. Poprvé bylo zhudebněné v roce 1712 Reinhardem Keiserem. Samotný příběh je zprostředkován velmi volně poetizovanou parafrází evangelijních textů, v níž dialog ustupuje do pozadí ve prospěch komentáře děje. V oratoriu vystupují mimo hlavní postavy Evangelisty a menších rolí děveček, vojáka, Piláta a Kaifáše také Ježíš, Marie, Petr a Jidáš, které rovněž komentují děj v podobě madrigalových árií stejně jako alegorické postavy dcery siónské (Tochter Zion) a věřících duší (Gläubige Seelen). Právě některé texty z těchto árií využil i Johann Sebastian Bach ve svých Janových pašijí, které jinak uvádějí text z Janova evangelia bez básnických úprav.

Hana Blažíková se skutečně projevila jako vynikající interpretka barokního repertoáru. Svým příjemným a emočně nabitým vystupováním si získala posluchače hned při prvních tónech. Díky výborné práci s dechem její hlas ve výškách krásně zvonil a dokázal naplnit celý koncertní sál. V neposlední řadě je třeba zmínit její precizní výslovnost, která tak přispěla k celkovému dojmu.

Collegium Marianum - Hana Blažíková (foto Petra Hajská)
Collegium Marianum – Hana Blažíková (foto Petra Hajská)

Druhá polovina koncertu patřila Koncertu d moll pro housle a orchestr (1718) vévody Johanna Ernsta von Sachsen-Weimara a již zmíněné kantátě Ich habe genug (BWV 82a) Johanna Sebeastiana Bacha, která představovala pomyslný vrchol celého večera. Původně sólová kantáta pro bas byla poprvé provedena v Lipsku v roce 1727 na svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), který se tradičně slaví 2. února. Pozdější verze pro soprán, v jejíž kompozici byl part obligátního hoboje nahrazen flétnou, vznikla až v roce 1731.

Collegium Marianum - Jana Semerádová, Hana Blažíková (foto Petra Hajská)
Collegium Marianum – Jana Semerádová, Hana Blažíková (foto Petra Hajská)

Všichni interpreti i tuto skladbu přednesli se stejným zanícením a emocemi jako ty předchozí. Po nadšeném a dlouhotrvajícím potlesku posluchačů následoval přídavek árie z Brockesových pašijí Brich, mein Herz Georga Friedricha Händela.

Hodnocení autorky recenze: 90%

Barokní podvečery 2016
Chvalozpěv
Jana Semerádová (flauto traverso)
Hana Blažíková (soprán)
Collegium Marianum
8. března 2016 kostel svatých Šimona a Judy Praha

program:
Johann Friedrich Fasch: Sonáta D dur
(
Largo, Allegro, Largo, Allegro)
Georg Philipp Telemann: árie Brich mein Herz z Brockesových pašijí TWV 5:1 (1716)
Georg Philipp Telemann: Koncert D dur TWV 51:D2
(Moderato, Allegro, Largo, Vivace)
Georg Friedrich Händel: Arioso Ich seh’, an einen Stein, recitativ Drum, Seele, schau a
árie Dem Himmel gleicht sein buntgestriemter Rücken z Brockesových pašijí HWV 48 (Hamburg 1719)
=přestávka=
Johann Ernst von Sachsen-Weimar: Koncert d moll pro housle a orchestr (1718)
(Adagio e staccato – Presto – Adagio e staccato – Presto – Adagio, Un poco Allegro, Adagio, Vivace)
Johann Sebastian Bach: Kantáta „Ich habe genug“ BWV 82

www.collegiummarianum.cz
www.baroknipodvecery.cz

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - Chvalozpěv -H.Blažíková, J.Semerádová & Collegium Marianum (Barokní podvečery 8.3.2016)

[yasr_visitor_votes postid="204040" size="small"]

Mohlo by vás zajímat