Bach a Zelenka jako operní skladatelé?

Začátek 18. století poznamenal saskou metropoli Drážďany nebývalým kulturním rozmachem, který přiřadil rezidenční město saského kurfiřta Augusta II. Silného k nejzářivějším kulturním centrům Evropy. Také vzkvétající hudba se přičinila o to, že se Drážďany začaly nazývat „Florencií severu“ a cesty mnoha hudebníků se střetávaly právě zde. Když roku 1729 zemřel kapelník Johann David Heinichen, nastalo hledání důstojného nástupce, který by se postavil do čela nejlepšího orchestru své doby a psal opery pro jeden z nejlépe obsazených evropských operních domů. Mezi kandidáty najdeme jména Jana Dismase Zelenky a Johanna Sebastiana Bacha. Vysněný titul získal však operní skladatel Johann Adolf Hasse a Zelenka i Bach se museli spokojit s formálním titulem „Kirchencompositeur“. Můžeme se jen dohadovat, jak by asi vypadal další osudy těchto dvou géniů, pokud by jim osud dopřál přízně saského kurfiřta. Jak by vypadali opery Johanna Sebastiana Bacha nebo Jana Dismase Zelenky? Jak by se vyvíjely dějiny opery, pokud by do nich zasáhla některá z těchto osobností?

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat