Baletní událost: jubileum Pavla Šmoka

  1. 1
  2. 2

Na představení Pražského komorního baletu Pavla Šmoka s názvem Fenomén Šmok se 20. října ve Stavovském divadle sešlo mimořádné obecenstvo. Osobnosti českého baletu a kulturní elity přišli pozdravit jubilanta u příležitosti jeho 85. narozenin. Komponovaný pořad baletních čísel ze Šmokovy choreografické tvorby doplněný videoprojekcí  s miniportrétem Pavla Šmoka komentovali Jitka Novotná a Ondřej Kepka, režisér pořadu. Večer otevřela vernisáž stejnojmenné výstavy ve foyeru Stavovského divadla.Pražský komorní balet připomenul již blednoucí vzpomínky na hluboké múzické a divadelní zážitky ze Šmokových choreografií sedmdesátých a osmdesátých let. Na scéně ožila 1. věta z Amerického kvarteta Antonína Dvořáka, duet ze Smyčcového kvarteta Bedřicha Smetany č.1 e moll Z mého života a duet na  II. smyčcový kvartet Leoše Janáčka Listy důvěrné, oba v provedení protagonisty skupiny Petra Koláře s Lenkou Kolářovou (Z mého života) a Kateřinou Benešovou-Rejmanovou (Listy důvěrné). Z rozmarného Šmokova Špásování s hudbou W.A.Mozarta zazněla 1. věta. Z původních koncepcí komorních skladeb, ztvárněných choreografem v jejich celku, pořad uvedl taneční duet Musica slovaca na hudbu Ilji Zelenky (Tereza Chábová a David Stránský) a Janáčkovu Sinfoniettu v provedení třinácti členů skupiny (sólový pár  Kateřina Benešová – Rejmanová a Petr Kolář).

Interakce mezi hledištěm a jevištěm byla spontánní. Závěr představení vyvrcholil dárkem ze Slovenska: Pavlu Šmokovi přijel zatančit taneční pár se čtyřmi muzikanty z folklórního souboru Levočan a šéf baletu Slovenského národního divadla v Bratislavě Josef Dolinský předal Šmokovi oficiální ocenění za jeho spolupráci se slovenským baletem.

Osobnosti Pavla Šmoka věnovala pozornost také ČT 2 archivní televizní Šmokstory z roku 2004. Dokument končí rokem 2003, kdy byl Pražský komorní balet přiřazen ke Státní opeře a Pavel Šmok odešel do důchodu.

Oba pořady přinesly mimořádnou příležitost k setkání s  choreografem, který do českého baletu přinesl nové, do té doby neznámé  umělecké kvality. Termín „český komorní balet“ je spjat s jeho jménem.
Ze života Pavla Šmoka

Pavel Šmok přišel do Prahy  ze slovenské Levoče, kde se narodil 22. října 1927. Tam se setkal s tanečním folklórem, kterému se po příchodu do Prahy věnoval v souboru Josefa Vycpálka. Ještě  před vstupem na taneční oddělení Státní konzervatoře spolupracoval jako činoherec s E. F. Burianem.  „Do svých  jednadvaceti let jsem netušil, že bych nedokončil Vysokou školu strojního a elektrotechnického inženýrství“ přiznává Šmok. „ Náhoda v osobě Alji Gsöllhofra, který mně režíroval v amatérském divadle Na Slupi a řekl mi, ať jdu dělat zkoušky na dramatickou konzervatoř, způsobila, že jsem během krásného roku s paní Půlpánovou, Otomarem Krejčou a  Radovanem Lukařským  zaskočil se podívat do prvního patra, kde se ozývaly lidovky. Postával jsem u otevřených dveří, až se kdosi zeptal, proč mě to zajímá. Říkám: chodím k Vycpálkům. Tak nám pomož, máme málo kluků! Nakonec z toho byla zkouška na přijetí a já ve svých dvaadvaceti letech začal studovat balet“.

Byl žákem dnes již legendárních profesorů: Tymichové, Dubské, Hrdinové, Šemberové. „Zora Šemberová byla pro mě učitelkou stejně významnou jako E. F. Burian, u kterého jsem hrál tři roky jako herec. Oba mně dali nejvíc do života. Zora především obrovskou citlivost k hudbě, Burian celkové vnímání divadla. Ty věci se těžko definují, ale jsou“.

Po absolutoriu v roce 1953 odešel Pavel Šmok na vojnu do Armádní opery, kde vedl baletní skupinu Luboš Ogoun. Po zrušení opery ho cesta tanečníka vedla v roce 1955 do Divadla J. K. Tyla v Plzni za šéfem baletu Jiřím Němečkem. Čulakiho balet Mládí v Němečkově choreografii, v níž Šmok tančil hlavní roli Peťky, byla označena za nejlepší inscenaci roku 1956. Z Plzně odešel Šmok už jako šéf baletu a choreograf  do Divadla Zdenka Nejedlého v Ústí nad Labem (1958–61) a odtud na místo choreografa do Ostravy (1961–64). S každou uvedenou baletní inscenací stoupalo jeho renomé talentovaného choreografa, který jde za svou představou současného baletu. Tři a půl sezóny působil v Ostravě a hostoval v Brně.

Do roku 1964, kdy trojice Luboš Ogoun, Pavel Šmok a Vladimír Vašut ohlásila vznik skupiny Studio Balet Praha, pojem „komorní balet“ se u nás nevyskytoval. (Existoval pouze „český komorní  tanec“, reprezentovaný jmény tanečnic novodobého směru.) Pavel Šmok ho uvedl v život svou osobitou  uměleckou tvorbou na  komorní skladby  českých hudebních klasiků, za spolupráce tvořivého tanečního kolektivu.Členové Studia Balet Praha se rekrutovali převážně z  absolventů tanečního oddělení Státní konzervatoře, kteří šli za progresivním programem uměleckého triumvirátu Studia Balet Praha do nejistoty nové taneční skupiny. Měli tvůrčí invenci, pracovní elán, profesionální vzdělání a představu moderního baletu. Chtěli vytvořit experimentální dílnu, kde by se hledaly nové možnosti a odkrývaly nové perspektivy žánru, poutaného až dosud tak silně vlivy tradic (z programového prohlášení). Soustavně se jim v českých specifických podmínkách nedostávalo finančních prostředků a organizačního zajištění. Neměli natrvalo svůj zkušební sál, jejich zřizovatelé se střídali. Vystupovali na zájezdech, a to více v zahraničí než u nás doma. V době politicky rozděleného světa šířili povědomí o české kultuře a umělecké svébytnosti Československa. Skupina měnila svůj název podle toho, kdo byl právě jejím zřizovatelem a poskytl jí střechu nad hlavou: v prvním období Studio Balet Praha, Balet Praha.

Pod vlivem nových politických poměrů po roce 1968 část skupiny s Pavlem Šmokem přijala zahraniční angažmá v Divadle v Basileji, ostatní odešli s Lubošem Ogounem do baletního souboru Janáčkova divadla v Brně. Do zahraničních smluv zasáhl po třech letech příkaz Pragokoncertu. S nástupem normalizace musela být všechna zahraniční angažmá zrušena. Někteří baletní  umělci odešli do emigrace, ale Pavel Šmok se vrátil domů.

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat