Berkshire Youth Orchestra v Bratislavě

Berkshire Youth Orchestra hrali v Bratislave proti vojne 

„Títo mladí hudobníci sú ďalšou generáciou, ktorá vojnu nezažila. Nemali by sme zabudnúť na následky svetovej vojny, ktorá sa začala pred sto rokmi. To je hlavné posolstvo dnešného večera: nemali by sme zabudnúť,“ upozornil primátor Bratislavy Milan Ftáčnik vo svojom prejave počas koncertu.

Napriek výrokom Milana Ftáčnika mohli návštevníci koncertu v podaní Berkshire Youth Orchestra aspoň chvíľu zabudnúť na to každodenné zlo, a spomínať, ako to už býva znakom kvality, len na to dobré, čo sa koncertu týka počas celého jeho trvania. Mladí anglickí hudobníci orchestra vo veku jedenásť až dvadsať jedna rokov spolu so svojimi učiteľmi priniesli do bratislavskej obrátenej pyramídy (budova Slovenského rozhlasu) program protivojenský program. Ťažko povedať, či išlo o zhodu náhod, alebo si tento program nacvičili už pár mesiacov dopredu – pri sile posolstva, ktoré z koncertu vyplynulo, by som sa nečudoval, keby bol tento koncert súčasťou koncertného turné pri príležitosti storočnice vypuknutia prvej svetovej vojny.Orchester dirigoval známy anglický huslista, dlhoročný dirigent a rodák z Yorshiru, Jonathan Burnett. Čitatelia, ktorí boli aspoň raz na koncerte mládežníckeho orchestra, určite chápu, koľko námahy dá ukočírovať stovku mladých ľudí, hoci nádejných hudobníkov. Burnettovi sa to na tomto koncerte podarilo, jednako absolútnou poslušnosťou orchestra a takisto dobre vyladeným programom.Ako prvá na koncerte zaznelo dielo anglického skladateľa Edwarda Elgara, majestátny prvý pochod z cyklu Pomp and Circumstance (Pompa a obradnosť). Z diela je cítiť vyrovnanosť a pokoj, potrebné mladícke nadšenie skladbe dodal samotný orchester a tak, ako veľmi boli presvedčivé názory rečníkov proti vojne, rovnako zásadná bola aj hudobná odpoveď orchestra. Dielo malo potrebnú dynamiku, úvodnej skladbe v podaní berkshirského orchestra sa nedá nič vyčítať, čo ocenili aj návštevníci.

Pri populárnych dielach klasickej hudby zostal orchester aj pri druhom diele, Chačaturjanovom Husľovom koncerte. Pôvodného Davida Oistracha (pre ktorého skladateľ napísal tento koncert) nahradil maďarský talent Mate Racz, ktorý získal minulý rok magisterský diplom v Británii na univerzite Royal Welsh College of Music and Drama. O Raczovi budeme určite v budúcnosti ešte počuť – intepretácie diela sa zhostil bravúrne, orchester ho v dôležitých chvíľach podržal a aj hudobní znalci by zrejme mali problém z nahrávky určiť, či dielo prezentuje mládežnícky alebo „dospelý“ orchester. Mate Racz je vynikajúci huslista, ocenil ho aj dirigent, ktorý ako prvý na záver zakričal: Bravo! Diváci si vyžiadali aj prídavok, Rácz sólovo zahral ešte úryvok z Bachovho Husľového koncertu d moll.Po prestávke a už spomínaných príhovoroch zaznelo krátke dielo The Banks of Green Willow (Brehy zelených vŕb) anglického skladateľa Georga Butterwortha, ktorý zomrel ako tridsiatich jedna ročný v roku 1916 počas prvej svetovej vojny. Orchester jeho skladbu zaradil do programu práve kvôli spomienke, aby sa nezabudlo, čo svet vojnou stratil. Okrem iného aj výborných skladateľov.

Predvojnové Francúzsko pripomínala aj ďalšie dielo od Georga Bizeta, L´Arlésienne (Arlesanka), zostavené z úryvkov vlastnej scénickej hudby k Dautovej hre s rovnomenným názvom. Štvorčasťové dielo, náročné na intepretáciu, začal hrať orchester s kvalitou, aká bola prítomná počas celého večera. Ku koncu však, najmä v pomalých častiach, začal byť rozladenejší a hráči, najmä prvé a druhé husle, nenastupovali do fráz spolu. Pri mládežníckych orchestroch sú však diváci ochotní tolerovať aj väčšie chyby, preto táto chybička krásy neušla iba pozornému poslucháčovi. Pri intepretácii tohto diela sa prezentoval sólista prvých huslí, muž orchestra – teda skôr chlapec – ktorý už vo svojom mladom veku dokáže presvedčiť, že je muzikálny a technicky zdatný.Poslednou časťou programu bola Symfonická suita č. 2 z baletu Spartakus, opäť od arménskeho skladateľa Chačaturjana. Námetom baletu je povstanie otrokov v antickom Ríme, boj za slobodu; orhester si tak konceptuálne nemohol vybrať lepšie posolstvo na záver. Tu už orchester nabral druhý dych a dielo bolo od začiatku do konca odohrané profesionálne, s obzvlášť dobrou dychovou sekciou a sólistami na lesný roh, trúbku a klarinet. Títo sólisti sa predstavili aj počas jazzového prídavku. Bolo zreteľné, že toto sú vody, kde sa orchester hýbe často a s istotou.

Ako sme povedali na úvod, na zlé by sme zabudnúť nemali a to dobré nám prirodzene zostane v pamäti dlho. V dnešnej napätej dobe, plnej nepokojov, si spolu s organizátorom koncertu Jánom Jurášom môžeme zaželať podľa známej básne: „aby vlčie maky rástli už len na poliach, nie na hroboch vojakov.“

Hodnocení autora recenze: 70 %

Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava
Spomienkový koncert k 100. výročiu vypuknutia 1. světověj vojny
Dirigent: Jonathan Burnett
Mate Racz (husle)
Berkshire Youth Orchestra
24. júla 2014 Velké koncertné štúdio Slovenský rozhlas Bratislava

program:
Edward Elgar: Pomp and Circumstance no 1.
Aram Chačaturjan: Husľový koncert
prídavok:
Johan Sebastian Bach:
 Husľový koncert d moll
=prestávka=
George Butterworth: By the Banks of Green Willow
Georges Bizet: Arlésanka, suity 1 – 2
Aram Chačaturjan: Spartakus, suita číslo 2

www.bkis.sk

Foto Peter Cyprich, archiv

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Hodnocení

Vaše hodnocení - Berkshire Youth Orchestra-J.Burnett & M.Racz (Bratislava 24.7.2014)

[yasr_visitor_votes postid="118841" size="small"]