Litevská surovost a americký minimalismus

V prvej recenzii z medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos sme si predstavili tvorbu, ktorá vznikala ako priamy pokračovateľ klasických foriem a serializmu. Litovský ansámbel Synaesthesis…

Premiéra Martinů a mladých skladatelů v Bratislavě

Premiéra Martinů a mladých skladateľov v Bratislave Šesť premiér mladých českých a slovenských autorov odznelo na koncerte projektu Kompozičného laboratória. Jadrom koncertu bolo Sláčikové trio mladého Bohuslava Martinů,…