Brněnská JAMU má 70 let, oslavy potrvají celý rok

Janáčkova akademie múzických umění v pátek zahájí celoroční oslavy sedmdesátého výročí své existence. V Divadle na Orlí společně zasednou umělecké rady a akademické senáty se správní radou a čestnými doktory. Vystoupí klavírní virtuózové Igor Ardašev a Jan Jiraský spolu s hercem Františkem Derflerem. V pátek také začne výstava o historii školy a jejích absolventech, sdělil dnes mluvčí akademie Luboš Mareček.

Janáčkova akademie múzických umění Brno (zdroj commons.wikimedia.org / Petr Šmerkl, Wikipedia)

Akademie vznikla na základě vládního zákona ze září 1947, výuka začala následující měsíc. První profesorský sbor čítal čtrnáct mužů, z nichž někteří se ještě znali s Leošem Janáčkem, případně byli jeho žáky. Školu ze začátku navštěvovalo třiadvacet studentů.

Z archivní knihy evidující státní zkoušky vyplývá, že prvními absolventy se na začátku padesátých let stali třeba herci Eduard Cupák a Josef Karlík, herečky Květa Fialová a Blanka Bohdanová nebo první primárius Janáčkova kvarteta Jiří Trávníček.

V nadcházejících dvou letech seznam rozšířili herci Vladimír Menšík a Lubomír Kostelka, režisér Alois Hajda nebo skladatel Alois Piňos a varhanice Alena Štěpánková-Veselá, která po roce 1989 stanula v čele akademie.

K poslednímu dni roku 2016 na hudební fakultě řádně studovalo 368 lidí, na divadelní fakultě bylo 352 studentů. Škola nyní sídlí v šesti budovách ve středu města. Kromě výchovy umělců k tvorbě se škola věnuje také vědě a výzkumu, komunikaci se zahraničím nebo vlastní ediční činnosti.

Dveře do zahraničí stále pomáhá otevírat jméno Leoše Janáčka, který zároveň představuje vzor k následování. „Stále se lze inspirovat jeho vztahem k umění a hudbě, jeho zaníceností a až urputností při prosazování nejen svých tvůrčích myšlenek, ale i svých pedagogických záměrů a představ o charakteru uměleckého školství,“ uvedl rektor Ivo Medek.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat