Cenzuru poznal i Benjamin Britten

Jedna z nejslavnějších oper Benjamina Brittena byla cenzurována a označena za “silně obscénní” před tím, než byla vůbec poprvé uvedena na jevišti. To odhaluje zcela nová biografie, která vyjde u příležitosti jubilea skladatelova narození. Šlo o operu Zneuctění Lukrécie, tedy o jednu z partitur, která Brittenovi už za jeho života přinesla označení největšího operního skladatele 20. století. Záznamy z úřadu lorda Chamberlaina, který měl cenzuru divadelních představení až do roku 1968 v Británii na starosti, zmiňují pobouření ze sexuálně sugestivního libreta a scén, ale i z hudebních motivů opery. Jasně dokládají to, jak úřady nařídily její přepracování, když uvádění původní partitury zakázaly.

Opera, napsaná v roce 1946, byla původně inspirována básní Williama Shakespeara. Tedy klasickým příběhem o znásilnění  Lukrécie, římské šlechtičny, princem Tarquiniem, které jí dovedlo k sebevraždě. A celá událost vedla k lidovému povstání proti králi.V Brittenově původní verzi zpívá mužský sbor “Vezme ji za ruku a umístí ji na svůj tasený meč”, po něm následuje ženský sbor zpívající  “Tak zranil ji  stejnou chlípnou touhou / A rána jen jeho meč může léčit.”

Dokumenty v British Library ukazují, že jedním z úředníků lorda Chamberlaina, přezkoumávající operu, byl člověk, který  který zakázal i znovuvydání románu Milenec lady Chatterleyové, který způsobil skandál, když byl poprvé publikován v roce 1928.

Oficiálně ve zdůvodnění tento královský úředník napsal: “Je jisté, že bychom měli nakreslit tlustou čáru pod poněkud průhledné úsilí skladatele  zabalit ošklivou skutečnost do krásného jazyka odrážejícího se ve zpěvu sborů. Je to jen o málo lepší než oplzlosti v románu Milenec lady Chatterleyové. ” Mnozí z britských hudebních teoretiků a publicistů jsou ohromeni faktem, že ve dvacátém století byl v Británii – jednom z nejdemokratičtějších států – někdo donucen změnit své umělecké dílo tak, aby vyhověl cenzorům.
Tento fakt i mnoho dalšího zajímavého ze života Benjamina Brittena se objeví v novém životopisu Paula Kildei, dirigenta a a jednoho z největších odborníků na osobnost slavného skladatele. Kniha bude vydána u příležitosti stého výročí skladatelova narození.

Mohlo by vás zajímat


Napsat komentář