Česká hudba 20. století a hudba současná v podání mladých a nejmladších pianistů

Ve dnech 25. a 26. 1. 2020 proběhne již 4. ročník nesoutěžní přehlídky Česká klavírní moderna dětem, kterou připravuje hudební nakladatelství Musica gioia v prostorách gotické kaple sv. Vavřince v Praze. Cílem a také podmínkou účasti je prezentace a propagace tvorby českých skladatelů zejména druhé poloviny 20. století a skladatelů současných.
Česká klavírní moderna dětem (foto Zdeněk Chrapek)

Projektu se zúčastní 87 žáků především základních uměleckých škol prakticky z celé republiky (mimo jiné i z Brna, Karviné, Olomouce, Ostravy a dalších míst), ale i studenti konzervatoří. Na čtyřech koncertech zazní skladby českých  tvůrců hudby pro děti a mládež (M. Dlouhý, E. Douša, M. Dvořák, P. Eben, L. Fišer,  J. Gemrot, J. Hlinka, E. Hradecký,  I. Hurník, B. Martinů, M. Kumžák, J. Pauer, K. Slavický, L. Sluka), ale i skladby pedagogů ZUŠ či mladých autorů, studentů či nedávných absolventů uměleckých škol (P. Bazala, R. Houšková, Š. Hrubecká, E. Kalavská-Faltusová, J. Potoček,  J. Vöröšová, M. Vozar).

V programu přehlídky je zařazeno setkání se skladatelem a improvizátorem Jiří Pazourem (profesorem Pražské konzervatoře), předním pianistou Tomášem Víškem (pedagogem HAMU) a skladatelkou Jindrou Nečasovou Nardelli, jež bude prezentovat svůj nový cyklus čtyřručních klavírních skladeb Lekníny, který aktuálně vydalo hudební nakladatelství Musica gioia.

Ivo Kahánek na přehlídce Česká klavírní moderna dětem (foto Zdeněk Chrapek)

Doprovodnou akcí bude komentovaná prohlídka sbírek Českého muzea hudby a výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké školy Štefánikova na Praze 5 ze třídy akademického malíře Karla Matějčka. V uplynulých letech se na přehlídce prezentovali např. hudební skladatel Luboš Sluka, klavíristé Ivo Kahánek či Jan Simon a také básník Jiří Žáček.

Vznik celého projektu iniciovala šéfredaktorka nakladatelství Musica gioia Mgr. Eva Doušová, Ph.D., pedagožka Pražské konzervatoře a ZUŠ Štefánikova, která se také s týmem obětavých spolupracovnic a spolupracovníků, vedeným studentkou FAMU Praha Alžbětou Málkovou podílí na organizačním zajištění celé akce.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat