Českobudějovický operní soubor uvedl Lehárovu Zemi úsměvů

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Po vstupním symfonickém koncertu, jímž v září zahájilo Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích sezonu 2015–2016 (referoval jsem zde), byla jako první divadelní premiéra nové sezony zvolena klasická opereta. Známý titul ze slavné éry postvídeňské operety, jakým je Země úsměvů Franze Lehára (1870–1948), zaručuje již dopředu diváckou přízeň. Na jihu Čech dílo hudebně nastudoval nově angažovaný dirigent Jan Bubák. V režii Dagmar Hlubkové (dcera slavného českého hrdinného tenoristy), na funkční, vzdušně působící scéně Jaroslava Milfajta a v barevně pojatých kostýmech Tomáše Kypty, vyjadřujících dobře dva světy, do kterých Lehár se svými libretisty příběh zasadil, tedy svět vídeňský a čínský. Dagmar Hlubková rovněž korigovala a upravila solidní překlad textu z němčiny do češtiny Karla Melichara Skoumala.

Představovat rakouského skladatele Franze Lehára, který navázal na slavnou vídeňskou operetu Straussovu, Millöckerovu a Heubergerovu, není ani třeba. Snad jen připomenu pro nás méně známý fakt, že Franz Lehár studoval hudební teorii v Praze u Josefa Bohuslava Foerstera a skladbu dokonce soukromě u Zdeňka Fibicha. Autor typicky dobově středoevropský, realizující se příznačně především ve Vídni, dovedl umně využívat národního koloritu těchto středoevropských kultur. V operetě Země úsměvů navíc užil situačně i koloritu dobově populárních kultur exotických. Velké světové operní scény si ale vybírají více Veselou vdovu (Wiener Staatsoper hrála Zemi úsměvů jen roku 1938, Met dosud ji nezařadila), která půdorysem děje i melodikou působí pro velký operní svět přitažlivěji, dějově je méně banální.

Zajímavou otázkou pro mne ve vztahu ke klasickým operetám bývá, proč tento de facto historicky již uzavřený žánr má stále takovou oblibu u publika, takže i dnešní operní divadla ji pokládají za komerční „tutovku“ víc než i ty nejpopulárnější operní tituly. Tituly, které ne vždy naplní kasovní predikci, zatímco žánr klasické operety v tomto ohledu většinou neselhává. Jednoduché, leč namnoze nesmrtelné melodie, poživačné veselí s často nadneseným sentimentem. Jakási povrchní ležérnost dějové osnovy bez „filozofických hlavolamů“ vítězí na celé čáře. Nedílnou, ale významnou součástí operety je výraz odvozený zpravidla z dobového tance, ze šansonu. Zmíněná typická povrchní ležérnost operety žádá ovšem inscenačně specifické operetní aranžmá, ale také specifické charisma u operních pěvců. Měl ho jistě Lehárův slavný dobový operní tenorista Richard Tauber, pro něhož byla dokonce ústřední tenorová árie operety – Dein ist mein ganzes Herz – jeho profilovou seberealizací. V Čechách tuto vzácnou schopnost převtělit se ideálně do pěveckého světa klasické operety měl zejména tenorista Zdeněk Švehla, nad jehož pěveckou elegancí v této sféře interpretace u řady nahrávek dodnes žasnu. V roce 1986 byla dokonce Lehárova Země úsměvů natočena v Praze Československou televizí coby televizní inscenace, poté byla i ryze auditivně využita firmou Supraphon – s operními hvězdami doby – tehdy mladým Petrem Dvorským a Gabrielou Beňačkovou jako Lízou, pod taktovkou slovutného dirigenta Libora Peška.

Ano, klasická opereta, Lehárova zvláště, přináší především lákavé pěvecké party, jakoby odlesk bel cantového operního světa, které se musí umět moc dobře zazpívat. Navíc potřebují šarm a eleganci, jež jsou vždy trochu dány od Boha. Nedají se plně naučit ani dle českého přísloví „v apatice nakoupit“. Svět klasické operety je světem pěveckých příležitostí, kde navíc rozhoduje přidaná hodnota osobitého šarmu, elegance, důležitého tance a pohybu.

Budějovickou premiéru provázela řada nesnází a nehod ve finále zkoušek, jaké se naštěstí nesejdou příliš často. Na premiéře se ale tato souhra různých náhod a nehod neprojevila. Obsazení je vždy a všude dohodou dirigenta a režiséra, může a nemusí být vždy v realitě, to obvykle ukáží až reprízy. Není třeba ho zdůvodňovat. Uvědomuji si zejména v posledních letech, mnohdy ke svému překvapení, že ne vždy původně vybrané „prvé“ obsazení je tím zjevně lepším. Nechci vypadat jako jakýsi laudator temporis acti, ale nepamatuji si tento úkaz v minulosti. Ansámblová divadla a divadla hostů mají nutně své značné odlišnosti v nepřítomnosti řady herců v místě konání akce, v míře stálého horlivého cestování. Tento fakt sám o sobě musí čas od času vyvolávat jisté provozní problémy a ovlivňovat obsazení nejen premiér.

Budějovická inscenace Země úsměvů staví zatím na jediném představiteli ústřední role díla – Prince Su-Čonga – na Josefu Moravcovi. Druhý smluvně vázaný představitel role, Martin Šrejma, se pohybuje po Japonsku (škoda, že ne po Číně, třeba by to byl pro roli Su-Čonga jistý herecký přínos).

Franz Lehár: Země úsměvů - Martin Šrejma (Su-Čong) - Jihočeské divadlo České Budějovice (foto Michal Siroň)
Franz Lehár: Země úsměvů – Martin Šrejma (Su-Čong) – Jihočeské divadlo České Budějovice (foto Michal Siroň)

U Josefa Moravce jsem již při plzeňské premiéře Hoffmannových povídek poukázal na fakt, že bych tak nosný, zdravě znělý tenor neponechával u druhých oborů. Jistě nikoliv proto dostal poté pan Moravec brzy roli Smetanova Jeníka, ba i Foersterova Mánka v Evě. Mám radost, že teoretická úvaha vychází. Roli Su-Čonga Josef Moravec zvládl na pozoruhodné pěvecké úrovni svého průbojného, pružného tenoru, snad bych mu přál jen ještě trochu více instrumentálně vedeného legata než deklamačního výrazu. Ale je mu dobře rozumět, výšky dostávají imponující charakter spinto tenoru. Na variantě tří vysokých As zvolených na konci slavné árie Své srdce tobě dám si dal opravdu záležet. Operetní šarm mu však tolik souzen není, alespoň dle mého pocitu vcítění se do pěvce mu jevištně zřejmě Mánek v Evě leží vnitřně víc než tento svět vnějšího pozlátka. Což ale není sebemenší výtka, jen konstatování viděného. V roli Lízy se prezentovala jako zjevný talent pro tento žánr sopranistka Oľga Bezačinská.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Lehár: Země úsměvů (JD České Budějovice)

[yasr_visitor_votes postid="187074" size="small"]

Mohlo by vás zajímat