Čeští operní pěvci ve filmu (4)

  1. 1
  2. 2
  3. 3

A bylo po válce a československý hraný film se ve srovnání s předválečnou tvorbou hodně proměnil. Zaměříme se nejdříve na operní pěvce účinkující v českém filmu mezi léty 1945-1960. Filmové časopisy se jim téměř nevěnovaly, byli totiž obsazováni převážně do podružných rolí; pokud se o nich zmínily, úryvek z recenzí rádi otiskujeme.

Začněme konstatováním, že z operních děl se na filmové plátno dostalo pouze jediné, a to Dalibor. Je však zkrácen, aby z dvou a půl hodinové opery byl hodinu a tři čtvrtě trvající film. V roce 1956 jej v barvě natočil Václav Krška. Hudbu pro film nahrál orchestr Národního divadla se Zdeňkem Chalabalou před vlastní realizací. Filmové libreto podle Smetanovy předlohy vytvořili Václav Krška a scénárista a pomocný režisér Jaroslav Beránek. Dalibor byl v době natáčení detailně propracovanou rolí Beno Blachuta, jenže režisér si jej na plátně nepřál; zůstal mu jen synchronní pěvecký part a rytíře zahrál Karel Fiala.

Podobných „dvojic“ ztělesňujících hlavní i vedlejší role představiteli odlišnými od hlasu slyšeného z plátna bylo ve filmu více: Věra Heroldová, ač sama výtečná sopranistka, dlouholetá členka ostravského divadla, ztvárnila Miladu, kterou zpívala Milada Šubrtová. Přemysl Kočí byl obsazený do úlohy Budivoje (jeho první role ve filmu), ale hlas mu propůjčil Rudolf Asmus. Podobně žalářník Beneš: hrál jej operní pěvec Josef Celerin, ale zpíval Zdeněk Kroupa. Jitku zpívala Libuše Domanínská s tváří Jany Rybářové. Vítka hrál Josef Roušar, jemuž „svěřil“ svůj tenor Ivo Žídek. Jediný Václav Bednář si svého krále Vladislava ve filmu zahrál i zazpíval a tvář i hlas nechal režisér také jednomu ze Soudců, jímž byl Jaroslav Horáček. Do filmu bylo připsáno několik epizodních postav v opeře se nevyskytujících nebo alespoň anonymních: Stařena Magdalena (Otýlie Beníšková), Adam Ploskovický z Drahonic (Zdeněk Váša), Panoš (Luděk Munzar) a Tulák Jáchym v podání choreografa filmu Emericha Gabzdyla; zviditelněn byl i Zdeněk z Ploskovic (Miloš Červinka). Natáčení filmu neušlo pozornosti filmových historiků a kritiků a o Daliborovi se psalo jako o filmové opeře; někdo větou oznamovací: Filmové hudební drama Dalibor. (Svobodné slovo, 17. 7. 1955), někdo větou tázací: První česká opravdu filmová opera? (Film a doba 1, 1955). 

Vážným realizačním problémem bylo obsazení filmu. Pěvecké scény a hudba byly již předem zachyceny na zvukový pás. Nyní se podle zvukového záznamu bude natáčet obraz, v němž každá zpívaná role dostane nového představitele. (…) Postavu Dalibora, kterou zpívá laureát státní ceny Beno Blachut, svěřil režisér Krška posluchači pěveckého oddělení pražské konservatoře Karlu Fialovi. (…)(Filmové informace, 17. 8. 1955, s. 10-11.)

Ještě malé době realizace filmu odpovídající křečovitost: v Daliborově árii ve 3. jednání: Ha, kým to kouzlem… je verš: Však teď se zachvěj, ty Praho zpyšnělá… To se dohlížiteli na ideologickou čistotu díla nelíbilo, a tak rozhodl o změně; filmový Dalibor zpívá: Však teď se zachvěj, ty šlechto zpyšnělá… Onomu třídně bdělému soudruhovi poněkud ušlo, že Dalibor byl rytíř, tudíž šlechtic.

Václav Krška věnoval Bedřichu Smetanovi už svůj předcházející film Z mého života (1955), do nějž angažoval několik operních pěvců v ukázkách z oper Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách, Libuše a Dalibor; tak si „svého“ Jeníka zahrál a zazpíval Ivo Žídek, Dalibora zpíval Beno Blachut, ale hrál jej Rudolf Cortés. Libuši a Miladu hrála i zpívala Marie Podvalová.

Dále byli do ukázek ze Smetanových oper herecky a pěvecky obsazeni Rudolf Asmus, Václav Bednář, Milada Čadikovičová, Jan Konstantin, Luděk Mandaus, Vojen Novák, Bohumír Vích a Josef Vojta; do činoherní role Eleonory z Ehrenbergů byla angažována Jarmila Pechová.

(…) Z operních scén jsou již natočeny úryvky z Dalibora. Byly realisovány v exteriérech zčásti na jihočeských hradech, hlavně však na Křivoklátě, kde se odehrává scéna soudu nad Daliborem. Touto inscenací, v níž je skvělou Miladou laureátka státní ceny Marie Podvalová a postavu Dalibora, jehož part nazpíval laureát státní ceny Beno Blachut, hraje R. Cortéz, dociluje režisér nejen velmi plastické a živé scény, ale vyznívá v ní plně její dramatičnost. (Filmové informace, 16. 9. 1954, s. 9-10.)

Václav Krška ještě v době, kdy marně čeká Stříbrný vítr na uvedení do kin, chystá horečně další film … Krška nechce točit životopisný film, ale film hudební. (…) (Film a doba, č. 7, 1972, s. 354-357.)

Soňa Červená své herecké i pěvecké umění uplatnila v pěti poválečných filmech: Poslední mohykán (režie Vladimír Slavínský, 1947) – Helena, dcera starožitníka Bořivoje Kohouta, který byl jejím nejvýznamnějším. V dalších snímcích dostala jen podružné úlohy: Revoluční rok 1848 (režie Václav Krška, 1949) – dáma u Windischgrätze; Divotvorný klobouk (režie Alfréd Radok, 1952) – v tomto zněl pouze její hlas pro jinou představitelkou hranou úlohu pouťové zpěvačky; Písnička za groš (režie Rudolf Myzet, 1952) – zpěvačka Irena Jonášová; Únos (režie Ján Kadár, Elmar Klos, 1952) – cestující Grábnerová, pilotova manželka.

 
Gabriela Horvátová ve filmu Mikoláš Aleš (režie Václav Krška, 1951) přijala roli Šlechtičny. Pěvkyně jejího věhlasu by si zasloužila významnější filmovou úlohu (úlohy), leč nedostala ji.Jaroslava Procházková byla po válce obsazena jen ve filmu Právě začínáme (režie Vladimír Slavínský, 1946). Pouze zpívaná role Carmen byla nabídnuta Štěpánce Štěpánové v psychologickém dramatu Můj přítel Fabián (režie Jiří Weiss, 1955). Ve filmu Strakonický dudák (režie Karel Steklý, 1955) lesní víly zpívají hlasem Marii Tauberové a Milady Šubrtové, které v encyklopedii o českém hraném filmu uvedeny nejsou.

Kromě Krškova filmu Z mého života si Rudolf Asmus zahrál pouze vězněného židovského zpěváka ve válečném dramatu Přežil jsem svou smrt (režie Vojtěch Jasný, 1960). Karel Berman dostal podružnou úlohu Jídlonoše v satiře Platit, prosím (režie František Lukáš, 1956).

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments