Clara Schumannová v podání Petry Matějové a orchestru Musica Florea

Do roku 2020 vstoupí orchestr Musica Florea s novým programem, tentokrát složeným z děl romantické skladatelky a klavíristky Clary Schumannové, která ve 30. – 40. letech 19. století oslňovala svou hrou celou Evropu. Dva koncerty, jejichž sólistkou bude Petra Matějová, se odehrají 11. a 12. února v Třebíči a Praze.
Clara Schumann (archiv OP)

Clara Schumannová (1819–1896), rozená Wiecková, byla dcerou Friedricha Wiecka, v té době nejlepšího učitele klavíru v Lipsku, k němuž se sjížděli studenti z nejrůznějších konců země, mezi nimi Robert Schumann, pozdější Clařin manžel.

„Clařin otec jí na tu dobu poskytl výjimečné hudební vzdělání. Od raného dětství absolvovala denně několik hodin hry na klavír, výuku kontrapunktu i harmonie,“ přibližuje dirigent orchestru Musica Florea Marek Štryncl.

Schumannová ve své rodině plnila roli zázračného dítěte, když od 6 let koncertovala i komponovala, později byla silně ovlivněna jak svým manželem, tak společnými známými – Chopinem, Mendelssohnem, Lisztem a v druhé polovině života, po manželově smrti, zejména Johannesem Brahmsem, jehož byla velkou obdivovatelkou a podporovatelkou.

„Byla to opravdu geniální interpretka a skvělá skladatelka, jakkoli není rozsah jejího díla velký. Její skladby jsou něžné i dramaticky procítěné, nechybí v nich ani na svou dobu moderní a odvážný přístup k harmonii,“ uvádí Štryncl.

Její dílo sestává převážně z komorních klavírních skladeb – během koncertu zazní Trio g moll, Romance a Preludia a fugy.

„Clara obdobně jako jiní skladatelé tzv. vyrostla na dílech barokního mistra J. S. Bacha, proto jsme do programu zařadili rovněž její kompoziční experiment, kterým jsou Preludia a fugy. Ty uvedeme místo klavíru v podání 3 až 5 smyčcových nástrojů.“

Skladeb Schumannové se zhostí klavíristka Petra Matějová, absolventka pražské HAMU, která se zabývá hrou jak na moderní nástroje, tak na jejich historické podoby. Během plánovaných koncertů by měla zahrát na originální klavír z poloviny 19. století.

Interpretací na dobové nástroje se pokouší přiblížit zvukovou a interpretační estetiku období, v níž repertoár vznikal. K rozvoji zájmu o specifický druh interpretace ji přiměl zejména šestiletý pobyt v Paříži, kde se věnovala studiu hry na kladívkový klavír. Díky svému zaměření na dobovou intepretaci hudby je proto i opakovaným hostem orchestru Musica Florea, naposled spolu vystoupili loňského ledna se skladbami Jana Křtitele Vaňhala.


Program Clara Schumannová:
Trio g moll
Romance
Preludia a fugy


Musica Florea

Orchestr Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních zabývajících se stylově poučenou interpretací hudby v České republice. Zakladatelem a vedoucím ansámblu je violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Orchestr hraje na originální nástroje nebo jejich kopie, jeho práce vychází ze studia dobových pramenů a estetiky – vlastní badatelská činnost a oživování zapomenutých interpretačních stylů a prostředků.

Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, operní a oratorní, a to od počátků baroka až po 20. století. V posledních letech se kromě hlavního zájmu o skladby světového, a především českého baroka a výzkumu barokní improvizace, věnuje Musica Florea také nastudování symfonického díla Antonína Dvořáka. V koncertech i na CD již oživila jeho 1., 2. a 7. a 8. a 9. symfonii, v nastudování dalších děl pokračuje.

V roce 2014 vznikla pod hlavičkou orchestru mobilní scéna na principech barokního divadla Florea Theatrum, která dovoluje lepší práci s rekonstruovanými hudebně dramatickými díly – dobovými operami a balety rozmanitého rozsahu.

www.musicaflorea.cz | Facebook | Twitter

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat