Členové pracovních skupin výtvarná a hudební výchova rezignují

Situace kolem revize vzdělávací oblasti Umění a kultura došla tak daleko, že se členové pracovních skupin výtvarná a hudební výchova rozhodli ukončit spolupráci s Národním pedagogickým institutem.
Ilustrační foto (zdroj Freepik)
Ilustrační foto (zdroj Freepik)

Chystané změny na základních školách ohrožují postavení tradičních předmětů hudební a výtvarná výchova. Takto nastavený proces revize vzdělávací oblasti Umění a kultura považuje Asociace učitelů hudební výchovy ve shodě s odborníky za “nezodpovědný experiment, který nevychází ani ze zahraničních zkušeností, ani z klíčových dokumentů pro revizi, ani z potřeb a reality školské praxe”.

Detailně popsal anabázi okolo revize Josef Kratochvíl v článku na Opeře PLUS, který si můžete přečíst ZDE. Níže naleznete dokument s rezignací:


Vážený pane řediteli,

my, 14 odborníků pracovních skupin výtvarná a hudební výchova, rezignujeme k dnešnímu dni na spolupráci s Národním pedagogickým institutem.

Veřejně vyjadřujeme zásadní nesouhlas se směřováním revizí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti Umění a kultura. Nesouhlasíme s neodborností dialogu o ukotvení uměleckých výchov v základním vzdělávání. Nemůžeme souhlasit s koncepcí, která směřuje k významnému omezení výuky výtvarné a hudební výchovy či jejímu vyřazení ze základního vzdělávání např. na 5 let v jednotlivých školách. Jednání v rámci pracovních setkání NPI nás nepřesvědčilo o tom, že tyto základní obory jsou libovolně nahraditelné jinými uměleckými výchovami. Jsme bytostně přesvědčeni, že základy výtvarné a hudební výchovy a kultury potřebují všichni žáci základních škol/všechny děti v ČR a nelze je nahrazovat jinými uměleckými výchovami. Názor, že tyto další výchovy mají na položené výtvarné a hudební základy navazovat, podpořilo celkem 4500 učitelů, kteří podepsali naši petici. Otevřeným dopisem naši koncepci podpořili také děkanové pedagogických fakult, avšak ze strany NPI je tento fakt přehlížen a výsledek petice je bagatelizován vyjádřením o „podléhání mediální zkratce“. Jsme přesvědčeni, že navrhované změny v učebních plánech základních škol směřují k ohrožení rovných šancí všech dětí na vzdělávání v uměleckých výchovách. Představa, že se zásadní státní kurikulární dokument vzdává svého vlivu na skutečný realizovaný obsah výuky na školách, nám připadá absurdní.

Za neodborné považujeme především zařazení filmové výchovy jako ekvivalentu výchovy výtvarné. Film je významnou složkou vizuální kultury. Fakulty připravují budoucí učitele výtvarné výchovy pro tvořivé činnosti v oblasti animace, filmu, fotografie, videa, digitálních médií a není tedy důvod nahrazovat výtvarnou výchovu filmovou výchovou. Ze srovnání se zahraničními učebními plány je zcela zřejmé, že zavádění filmové výchovy (s cílem „seznamovat žáky základní školy se zásadními díly filmového umění“) do základního vzdělávání jako ekvivalentu výchovy výtvarné je zcela scestné!

Vymezujeme se proti špatné organizaci společné práce NPI ČR, netransparentnosti postupů, extrémně krátkým termínům na práci a vytvářenému tlaku, proti dlouhým bezobsažným setkáním věnovaným seznamovacím rituálům, bezcílným brainstormingům, předčítání termínovníků či vytváření zcela obecných vyprázdněných očekávaných výstupů. Výtvarná a hudební výchova byly s ostatními obory uměleckých výchov nuceny soupeřit, ačkoliv se v mnoha obsazích překrývají a mohly by v praxi účinně spolupracovat a vzájemně se obohacovat. Čelili jsme často nevybíravým útokům odmítajícím šmahem vše, co souvisí se současnou školní praxí a s ní spojenými zkušenostmi. Nabízené zkušenosti z dlouholeté školní praxe i metodických činností a oborových didaktik byly soustavně odmítány jako bezcenná zátěž. Celý proces sedmi měsíců práce na novém dokumentu považujeme za nešťastný a jeho smysl nechápeme.

Dosavadní proces revize vzdělávací oblasti Umění a kultura považujeme za nezodpovědný experiment, který je zcela odtržený od školní reality základních škol i přípravy budoucích učitelů na pedagogických fakultách.

Odmítáme, aby naše jména byla jakkoli spojována s rámcovým vzdělávacím programem, který umožní zásadní omezení výuky výtvarné a hudební výchovy na základních školách. vymezujeme se proti jakémukoliv budoucímu ztotožňování našich jmen s novým RVP ZV.

S pozdravem

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
PhDr. Leonora Kitzbergerová, PhD.
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.
Mgr. Jana Knížková, Ph.D.
PhDr. Marie Lišková
Mgr. Jiří Šíp
Mgr. Miroslav Jurčík
Mgr. Lenka Pobudová
Mgr. Eva Poprová
Mgr. Milena Kusá
MgA. Libor Doležal
Mgr. Ondřej Suchan

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


5 2 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments