Co bude dál s Dismančaty?

  1. 1
  2. 2

Jak už jsme před několika dny informovali (zprávu ČTK najdete zde), Dismanův rozhlasový dětský soubor by se měl od příštího roku z rozhodnutí svého zřizovatele, veřejnoprávního rozhlasu, spojit s Dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu. Kolem chystaných změn se rozhořel spor, v němž rodiče dětí, příznivci souboru, ale i řada osobností veřejného života s chystanými změnami nesouhlasí; petici proti postupu Českého rozhlasu tak do dnešního dne podepsaly už více než dvě tisícovky lidí. Téma rozhovoru s ředitelem Centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek  Českého rozhlasu Janem Simonem.
Vezměme to popořádku: Proč vůbec změny týkající se Dismanova rozhlasového dětského souboru chystáte? A hlavně pro nezasvěcené: Jaké by měly být?

Český rozhlas zřizuje v této chvíli a po mnoho let dvě dětská tělesa: Dismanův dětský rozhlasový soubor a Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu. Mým záměrem bylo a stále je, z hlediska organizačního převést obě tělesa pod jednu jednotku s názvem Dismanův dětský rozhlasový soubor. Zároveň chci toto těleso, které se skládá ze složky dramatické a hudební či pěvecké, rozšířit o jednu, která se bude věnovat výchově, která povede ke schopnosti vytvářet nejen jako interpret, ale i jako malý tvůrce rozhlasové útvary – od formulování zprávy přes reportáž až po drobné literárně dramatické útvary – a naučí děti zacházet s rozhlasovou záznamovou technikou. Bude to pro ně jedinečná příležitost naučit se rozhlasové práci a nechat se vést profesionály.

Každá z těchto tří jednotek bude mít svého odborného garanta. Každý z nich bude plně zodpovědný za činnost a programovou náplň své skupiny. Na základě společné debaty se budou vytvářet takové plány činnosti, které propojí jednotlivé skupiny dětí, jež se věnují dominantně svému vybranému oboru. Výsledkem všeho bude takový „malý rozhlasový dům“, v němž za čas vznikne celkový program, na němž se výhradně od samého počátku až do výsledného tvaru budou podílet děti.

Děti ale nikdo nebude nutit do činností, ke kterým nebudou mít vztah. Neznamená to ani vzájemnou podřízenost jednotlivých složek. Organizačně se bude o dětský soubor starat producent, který bude zajišťovat podmínky vhodné pro realizaci všech programových náplní. Bude vytvářet na základě podkladů dodaných jednotlivými garanty rozpočet, zajistí prostředky v rámci struktur Českého rozhlasu, bude hledat vhodné podporovatele a sponzory a dbát o dodržování rozpočtu.

Naším cílem je přiklonit soubor zpět k rozhlasu. Nechceme provozovat za finanční participace rodičů dětí, která je asi čtyřicetiprocentní, jistým způsobem jen nezávislý dětský divadelní soubor, jež se věnuje ve velké míře činnostem, které s rozhlasem dnes již nemají mnoho společného, ale souvisejí s prostředím divadla, dramatikou. Podstatou celého současného problému je, že iniciativa spojená s peticí u některých médií a části veřejnosti uměle vyvolala pocit, že dosavadní činnosti přestanou existovat. To ale vůbec není pravda. Jde jenom o vyvážení dosavadní činnosti a rozšíření nabídky pro děti. Nic víc, nic míň.

Kritikům transformace především vadí, že návrhu transformace nepředcházela debata s rodiči a dosavadním vedením Dismanova rozhlasového dětského souboru. Prý je stavíte až před hotovou věc… Proč?

Budu znovu opakovat, že Český rozhlas stojí o dialog a konstruktivní diskusi. Je to ale velmi těžké v atmosféře, kdy jsme osočováni peticí ze „lží a krádeže“. Rodičům jsme zaslali úvodní informační zprávu ihned poté, co byly změny v organizaci souboru projednány Programovou radou Českého rozhlasu. Zároveň jsme pozvali rodiče na schůzku, kde jsme chtěli vše podrobně vysvětlit a popsat. Místo toho se však rozběhla kampaň proti Českému rozhlasu, která se nevyhýbá ani zcela osobním útokům, jež jsou zcela za hranou. Se setkáním s rodiči nicméně stále počítáme. Nedávno se uskutečnila i schůzka, kterou jsme iniciovali a na které jsme se chtěli pokusit vyjasnit některé věci. Iniciativa nám však pouze předložila požadavky a dialog v podstatě odmítla. Zároveň musím uvést, že komunikace s dosavadním vedením Dismanova rozhlasového dětského souboru byla vždy velmi komplikovaná. Svůj nápad realizovat čistě organizační spojení Dismanova rozhlasového dětského souboru a Dětského pěveckého sboru jsem deklaroval paní Zdeně Fleglové již po půl roce svého působení v čele Centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek. Věřte, že primární reakce mě hodně překvapila a rozhodně se neopírala o obsahovou náplň činností.

Hlavně rodičům dětí vadí výpověď dlouholetým uměleckým vedoucím Dismanova rozhlasového dětského souboru, manželům Zdeně a Václavovi Fleglovým. Proč jste k tomuto kroku přistoupili?

Myslím, že předchozí odpovědi do značné míry reagují na tuto otázku. Přínos manželů Fleglových nikdo nezpochybňuje, odvedli spoustu dobré práce. V současné době ale nastal čas posunout soubor dál, přinést nové impulzy, rozvíjet ho a zajistit mu budoucnost. Chceme ho více přimknout k programu a vysílání Českého rozhlasu, spolupracovat například s úspěšným Rádiem Junior. Dále se nám tím otevírá spolupráce s respektovanými institucemi, jako je například Katedra výchovné dramatiky DAMU.Jaká je garance toho, co tvrdíte, totiž že kontinuita činnosti Dismanova rozhlasového dětského souboru zůstane zachována?

Projekt projednala Programová rada Českého rozhlasu, která se sestává ze všech vedoucích pracovníků Sekce programu a vysílání Českého rozhlasu. Ve finální verzi návrhu rozpočtu 2015 je rozpočet dětských souborů prostým součtem dosavadních prostředků vynaložených na jejich činnosti v roce 2014. Bez jakékoli redukce, dokonce s mírným navýšením. Domníváte se, že šéfredaktoři všech stanic Českého rozhlasu včetně Vltavy by připojili svůj hlas k přerušení nebo zániku takové tradice? V žádném případě.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat