Démonický Dvořák, Brahms a Pavel Haas Quartet

Pavel Haas Quartet 2018 (foto Zdeněk Chrapek)

Při odchodu ze včerejšího koncertu jsem byl omámen, jako kdybych požil nějakou drogu, která nemá žádné vedlejší účinky. Nanejvýš lyrická interpretace Pavel Haas Quartet unesla mne i posluchače ve Dvořákově Smyčcovém kvartetu As dur do nádherného letního dne prosté české venkovské krajiny, kde kvetou pole a louky, zpívají ptáci a na blankytné obloze plavou mráčky. Frázování, neuvěřitelně ladná legáta a naprosto ideální zvuková a rytmická soudržnost souboru dala jednomu z nejvíce inspirovaných Dvořákových děl jak Schubertovsky nostalgický charakter, tak podtrhla všechny protimelodie i chromatické ozdoby.  Krystalickou krásu hlubokého díkuvzdání, atmosféru útěchy i drama dovedou všichni členové kvarteta podat tak, že posluchač zcela ztrácí podvědomí o složitosti partitury. Poslouchá tak jen krásu.

Boris Giltburg, Pavel Haas Quartet 2018 (foto Zdeněk Chrapek)

V Brahmsově Klavírním kvintetu f moll hrají během celého díla klavír i smyčce stejně důležitou roli. Jednota výrazu a konzistentní temná nálada vyjádřená ve všech hlasech partitury byla naprosto ideální. Virtuózní a nanejvýš náročný klavírní part zněl v podání Borise Giltburga přímo ukázkově. Bez jakékoliv násilnosti, přemíry pedalizace, pln jemnosti a téměř smyčcového témbru. Dílo tak vyznělo se šlechtickou urozeností i démonickou dramatičností. Smyčcové nástroje přidaly více portamenta a bylo možno vychutnat všechny motivické detaily, klesající půltóny, střet duol a triol, jakož i téměř slovanskou melodii Adagia. Pouze v krajních větách byl zřetelný určitý klavíristův neklid v místech, kde se soubor s melodií a její krásou mazlil.

Boris Giltburg, Pavel Haas Quartet 2018 (foto Zdeněk Chrapek)

Pavel Haas Quartet je souborem zcela mimořádným,  jejich interpretace zaujme grácií, barevným rejstříkem a ženskou delikatesou, která převládá. Žádný akcent není hrubý, je tvořen tahem a ne tlakem. Jejich rytmická preciznost dá vzpomenout na anekdotu o skladateli: Když Brahms jednoho dne večer vešel do své oblíbené vídeňské kavárny, kamarád se ho zeptal, jak strávil svůj den. “Pracoval jsem na své symfonii.” řekl. “Ráno jsem přidal osminovou notu a odpoledne jsem ji vyhodil“. Anekdota může být smyšlená, ale věrně odráží Brahmsův pečlivý proces tvorby, který je vidět možná nejlépe v partituře tohoto Klavírního tria f moll a také ve včerejší touze po dokonalosti interpretace.

Pavel Haas Quartet 2018 (foto Zdeněk Chrapek)

Hodnocení autora recenze: 95 %

 

Rudolfinum – Dvořákova síň 8. října 2018
Český spolek pro komorní hudbu

Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet As dur, op. 105
Johannes Brahms: Klavírní kvintet f moll, op. 34

Pavel Haas Quartet

Veronika Jarůšková – 1. housle
Marek Zwiebel – 2. housle
Jiří Kabát – viola
Peter Jarůšek – violoncello

Boris Giltburg – klavír

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]