Do festivalu ZUŠ Open se zapojí přes 400 základních uměleckých škol z celé republiky

Letos se po sedmé uskuteční celostátní festival základních uměleckých škol ZUŠ Open. Během dvou týdnu od 21. května do 4. června opět ožijí parky, náměstí, kostely a celá řada dalších veřejných míst zdarma přístupným programem nejrůznějších koncertů, divadelních či tanečních představení i výstav. Cílem festivalu je nejen představit práci jednotlivých základních uměleckých škol, ale upozornit i na nenahraditelnou roli uměleckého vzdělávání.
ZUŠ Open 2022, Neratov (zdroj ZUŠ Open)
ZUŠ Open 2022, Neratov (zdroj ZUŠ Open)

Základní umělecké školy v České republice aktuálně navštěvuje téměř 250 000 žáků a studentů. „Vždy mne překvapuje kvalita programu, se kterým se ZUŠ do festivalu zapojují a cítím velký vděk i úctu ke všem kolegům pedagogům, kteří se dětem na ZUŠ s láskou a nasazením věnují. Systém základního uměleckého vzdělávání je v celosvětovém měřítku unikátem a máme být na co hrdí,“ říká ředitelka ZUŠ Open Irena Pohl Houkalová.

Dlouhodobým posláním festivalu je také podpořit spolupráci mezi jednotlivými základními uměleckými školami napříč regiony a rozvíjet vzájemnou inspiraci. V letošním roce se tak uskuteční řada společných krajských projektů. Pod tradičním festivalovým mottem „ZUŠ Open pomáhá“ budou na programu i akce s významným sociálním přesahem směrem k pomoci potřebným a se zapojením žáků se zdravotním handicapem či sociálním znevýhodněním. Mimořádnou pozornost věnuje festival ZUŠ Open letos literárně-dramatickým oborům.

Festival ZUŠ Open připravuje Nadační fond Magdaleny Kožené ve spolupráci s Asociací základních uměleckých škol, jednotlivými ZUŠ, kraji i mnoha kulturními institucemi a umělci. ZUŠ Open se v letošním ročníku opět připojuje k ARTýdnu – týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby vyhlášeným UNESCO, který se uskuteční v týdnu 22.–28. května 2023.

Sedmý ročník ZUŠ Open se symbolicky otevře na pražské Kampě 12. května 2023 v rámci zahájení největší tuzemské přehlídky klasické hudby – mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Odpolední hudební program bude patřit žákům ZUŠ z různých míst ČR, který doplní i prezentace výtvarných oborů. V letošním roce poprvé festival potrvá s ohledem na velké množství akcí dva týdny, a to od 21. května do 4. června. Žáci jednotlivých škol se představí jak v rámci krajských přehlídek, tak stovek individuálních akcí v každém kraji. Například ZUŠ Středočeského kraje rozezní a rozehrají zámek v Litni.

Pomyslné prvenství co do počtu společných akcí nabízí Královéhradecký kraj, kde letos mimo jiné ZUŠ Open podpoří společnost Petrof. Patronka ZUŠ Open Magdalena Kožená se aktivně zapojí do krajských uměleckých přehlídek v Olomouci, v Novém Jičíně a ve Veselí nad Moravou. Na programu participuje i celá řada dalších profesionálních umělců, kteří tak podpoří nejmladší generaci. Společně s žáky ZUŠ vystoupí na krajských akcích například Karlovarský symfonický orchestr, Západočeský symfonický orchestr Mariánské lázně či Janáčkova filharmonie Ostrava.

ZUŠ Open, Praha (zdroj ZUŠ Open)
ZUŠ Open, Praha (zdroj ZUŠ Open)

Speciální programy vznikají také v úzké spolupráci s řadou prestižních festivalů, jako například MHF Pražské jaro, národní festival Smetanova Litomyšl, Maraton hudby Brno, Divadlo žije v Jičíně, Svátky města Olomouc, Smetanovské sny v Novém Městě nad Metují. Programy ZUŠ Open podpoří profesionálním zázemím i řada divadel a galerií. Součástí ZUŠ Open budou také přehlídky celostátních kol soutěží ZUŠ, pořádaných ve spolupráci s MŠMT, či koncerty, výstavy a představení nejnadanějších žáků ZUŠ, kteří byli podpořeni ročním stipendiem Akademie MenART.

Vrcholem ZUŠ Open bude v Praze celodenní program v Senátu Parlamentu ČR v sobotu 3. června 2023, kterému bude předcházet Průvod múz z Loretánského náměstí přes Pražský Hrad. Na programu se podílí základní umělecké školy z celé České republiky, vystoupí zde více než 600 účinkujících žáků a pedagogů napříč uměleckými obory a veřejnost se může těšit i na workshopy, výtvarné dílny a výstavy. Hostem programu bude operní pěvec Roman Janál či herec Svatopluk Schuller.

V rámci cyklu ZUŠ Open pomáhá se po celé republice uskuteční řada charitativních akcí i umělecká vystoupení na místech, kde pro živé umění běžně není prostor. V Královéhradeckém kraji proběhne již tradiční projekt ve prospěch Sdružení Neratov. Do celodenního programu se zapojí ZUŠ ze tří krajů a také žáci ze speciálních škol a klienti Sdružení. V hlavním městě festival nabídne cyklus koncertů duchovní hudby ve prospěch charitního díla: například v klášteře Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou a v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Prostory refektáře Emauzského kláštera rozezní Filharmonie mladých, která doprovodí absolventy ZUŠ Popelka. Další akce s charitativním přesahem se uskuteční na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, v Kroměříži a na řadě dalších míst. Na děti v nemocnici již dlouhodobě myslí ZUŠ Stodůlky, která připravuje program pro dětské pacienty FN Motol. ZUŠky Jihočeského kraje zamíří do Dětské psychiatrické nemocnice Opařany.

V letošním roce festival ZUŠ Open nabídne hned několik premiér. Například spojené sbory z celé České republiky zapějí v Senátu kantáty Eduarda Douši a Jaroslava Pelikána, Divadlo F. X. Šaldy v Liberci uvede unikátní projekt Cesta, jehož základem je nastudování opery Brundibár, která se uvádí po celém světě a získala mnoho uznání především pro svou myšlenku – přátelství, společný boj proti nepříteli a víru, že dobro musí zvítězit nad zlem. V pořadu zazní také motivy z pera Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka.

Během letních měsíců pod hlavičkou ZUŠ Open zamíří nejmladší umělci na festivaly Smetanova Litomyšl a na Maraton hudby Brno.

Irena Pohl Houkalová (zdroj ZUŠ Open)
Irena Pohl Houkalová (zdroj ZUŠ Open)

Základní umělecké školy jsou klíčovými nositeli regionální kultury a v této roli i partnery pro samosprávy obcí a měst. „Umělecké vzdělávání v ZUŠ není jen otázkou rozvoje talentu, ale jeho podstata je celková kultivace, rozvoj sebepřijetí, sebevyjádření, sociálních vztahů, fantazie, vlastní kreativity osobnosti, psychohygieny a je též přirozeným nástrojem inkluzivního vzdělávání,“ dodává ředitelka ZUŠ Open Irena Pohl Houkalová. Základní umělecké školy i v rámci festivalu ZUŠ potvrzují svoji mimořádnou hodnotu ve vyrovnávání stále více se rozevírajících sociálních nůžek ve společnosti mimo jiné i svojí intenzivní rolí v oblasti primární prevence zejména v regionech, kde je míra nerovností ve vzdělávání nejvíce patrná. Součástí činnosti ZUŠ je spolupráce s mateřskými a základními školami, vzdělávání dětí, které jsou vychovávány v náhradní rodinné péči anebo jsou díky svým specifickým potřebám či sociálním znevýhodněním ohroženy školním neúspěchem. ZUŠ rozvíjí koncept celoživotního vzdělávání i prostřednictvím Akademie pro seniory a spoluprací na řadě vzdělávacích a kulturních projektů. ZUŠky jsou otevřeným prostředím pro rozvoj talentu bez limitu zdravotního či sociálního znevýhodnění. Právě sociální aspekt je jedním z témat letošního ročníku festivalu ZUŠ Open.

Výběr projektů ZUŠ Open 2023
12. května ZUŠ Open na zahájení festivalu MHF Pražské jaro na Kampě
13. května–30.června Múziáda Moravskoslezského kraje (ZUŠ Open pomáhá)
21. května ZUŠ Open v Litni
21. května Salon ZUŠ na MHF Pražské jaro
22. května ZUŠ Open v Kroměříži (ZUŠ Open pomáhá)
24. května ZUŠ Open ve spolupráci s orchestry z Německa na Zbraslavi v Praze
24. května ZUŠ Open v Rumburku
25. května ZUŠ Open v Písku
25. května ZUŠ Open v Hradci Králové ve spolupráci s firmou Petrof
26. května ZUŠ Open v Praze 6 – ZUŠ Prahy 6 a Prahy 1 pro DDM na Ladronce
26. května ZUŠ Open pomáhá: Umělci a děti dětem – koncert duchovní hudby v Rybářích
27. května ZUŠ Open na festivalu Smetanovské sny v Novém Městě nad Metují
27. května ZUŠ Open na Mlýnské kolonádě ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem
28. května ZUŠ Open pomáhá v Neratově
28. května ZUŠ Open pomáhá v Nových Hradech
28. května ZUŠ Session v La Fabrika v Praze
29. května ZUŠ Open pomáhá v Praze – Křižovnický klášter, kostel sv. Františka
30. května ZUŠ Open pomáhá v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany
30. května Slavnostní koncert ZUŠ Open pomáhá v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze s prohlídkou interiérů kostela
31. května ZUŠ Open v Plzni
1. června Den dětí za přítomnosti Magdaleny Kožené ve spolupráci s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů: Olomouc – Nový Jičín – Veselí nad Moravou
1.–3. června ZUŠ Open na Svátcích města Olomouc
2. a 4. června ZUŠ Open v Liberci – projekt Cesta – multižánrový projekt s uvedením opery Brundibár
2. a 3. června koncert absolventů klasické hudby MenART se Západočeským symfonickým Orchestrem
3. června Průvod múz Prahou, ZUŠ Open v Senátu Parlamentu ČR – celodenní prezentace souborů hudebních, tanečních a literárně – dramatických oborů z celé ČR ve Valdštejnské zahradě a slavnostní večerní koncert
4. června ZUŠ Open pomáhá ve Žďáru nad Sázavou 5.6. ZUŠ Open v Jičíně: Divadlo žije – celorepubliková přehlídka LDO

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments