Drgáčova Carmen v Garsu – tradiční a přece jiná

Rakouský Gars am Kamp, městečko osmdesát kilometrů severozápadně od Vídně, bylo letos již po dvaadvacáté dějištěm letního operního festivalu Opernair Gars. Tentokrát oživila ruiny starého hradu Bizetova Carmen. Inscenace je dílem českorakouského týmu. Pod inscenací je jako režisér podepsán intendant Karel Drgáč, tvůrcem kostýmů je Josef Jelínek, choreografem Jiří Kyselák, hudební nastudování bylo svěřeno Andreasu Stoehrovi a na scéně vystupovali nejen pěvci ze zahraničních scén, ale i umělci dobře známí českému publiku.

Karel Drgáč vytvořil inscenaci ušitou na míru danému prostoru v, open air produkci. Carmen klasicky koncipovanou, efektní, dramatickou, nápaditou a v mnohém přitom nečekaně novou. Režie využívá celého prostoru hradního nádvoří, samotných hradeb i přilehlých prostor. Na vrcholu hradní ruiny umístil stylizované býčí zápasy, ve finále odtud přihlíží dav Escamillovu klání s býkem. Posuvná plátna zabírající celou výšku hradní zdi s obrazy býčích zápasů, evokují atmosféru a působí i jako jistý předěl mezi dějstvími, jednoduchá stavba na jevišti je jak východem z továrny, tak po otočení krčmou a na konci vstupem do arény. Při tom všem vyniká i největší deviza scény – hrad sám s celou svou specifickou romantickou atmosférou.

Karel Drgáč přitom vtělil do Bizetovy Carmen dva nové momenty, které příběh ozvláštňují. V posledním dějství se objevuje na scéně pohřební průvod doprovázející k hrobu zemřelou Josého matku, jakási předzvěst tragédie, obraz Josého, který po její smrti zůstává sám a odchází zpět ke Carmen. A jiný je i závěr celého díla. Zničený José, klečící nad mrtvou Carmen, nezůstává v kruhu zděšeného davu sám se zabitou Carmen, neodvádí jej policie. V Garsu má závěr jinou dimenzi: k Josému přibíhají Dancairo a Remendado a usmrcují jej. Zpětně si uvědomíme, že během celého představení jsou role těchto dvou mužů zvýrazněny, propracovány a vystupují více do popředí, než tomu je zvykem. Jejich čin je pak vlastně logickým vyústěním příběhu a reflektuje i sepětí a úzké vztahy mezi Carmen a její společností. Navíc tak v posledním okamžiku probleskne dílem problematika v Carmen přítomná, leč v tradičních inscenacích nevýrazná. Otázka odplaty a msty. José se pomstil Carmen za zrazenou lásku, pak pomyslnou štafetu msty přebírají druzí. Tedy jinak – příběh Carmen nekončí. Pokračuje a zůstává. Vyrovnejme se s tím každý po svém. Působivost scény i režie umocňují kostýmy Josefa Jelínka. Jsou výpravné, ctí dílo, dobu a autora a bezpochyby potěší oko publika. Neméně divácky atraktivní byla i choreografie Jiřího Kyseláka s kvalitními výkony baletu z Městského divadla Brno.

Garská produkce je jednou z mála, v níž se nepoužívají porty. Prostor má výbornou akustiku, a tak přesto, že pojme třináct set diváků, si publikum užívá kvalitní hudbu bez jakéhokoliv nazvučení. Orchestr Opery Slovenského národního divadla Bratislava podal při derniéře pod taktovkou Ivana Paříka výtečný výkon. Představení mělo tah a svých partů se i při ne právě příznivých podmínkách (přes scénu se krátce přehnal i déšť) kvalitně zhostili i pěvci sami. Viktoria Vizin, která titulní roli zpívala i v Met či Covent Garden, dominovala jako krásná Carmen scéně, aniž by přehrávala, její pěvecký i herecký výkon lze označit jako kvalitní. Dařilo se i tenoristovi Mariusovi Vladovi, především v druhé půli představení, navíc jeho José nebyl podán jako prvoplánový slaboch podléhajícím vášním, ale muž, jehož zničily spíše okolnosti než jeho nerozhodnost. Dojemnou, tklivou, jímavou Michaelu vytvořila výrazově a pěvecky výtečná Elisabeta Marin, disponující krásným, sametovým sopránem, pěvecky zdařilým Escamillem byl Denis Isakovič. Dobře jak po pěvecké, tak herecké stránce byly obsazeny i ostatní role. Madina Serebryakova jako Frasquita, Erika Jarkovská jako Mercédés, Martin Matoušek v roli Dancaira, Darko Djordjevič jako Remendado a RomanVocel jako Zuniga. Pochvalu zaslouží i festivalový sbor se sbormistrem Kolomanem Kovacsem.

Letošní Carmen v Garsu byla klasická, působivá, výborná i po hudební stránce. Zachovala dramatičnost, lesk i šarm, nesklouzla ke kýčovitosti. U tak notoricky známého díla, navíc připravovaného pro venkovní produkci, to není jednoduché.

Georges Bizet:
Carmen
Hudební nastudování: Andreas Stoehr
Dirigent: Ivan Pařík
Režie a scéna: Karel Drgáč
Kostýmy: Josef Jelínek
Sbormistr: Koloman Kovacz

Choreografie: Jiří Kyselák
Orchestr Opery SND Bratislava
Festivalový sbor
Balet MD Brno
Premiéra 15.července 2011 Opern Air Gars (Rakousko)
(psáno z reprízy 7.8.2011)

Carmen – Viktoria Vizin (alt. Antigone Papoulkas / Yvonne Manfreda)
Don José – Marius Vlad (alt. Efe Kislali / Romulo Delgado
Micaela – Elisabeta Marin (alt. Eva Hornyáková)
Escamillo – Denis Isakovič (alt. Thomas Weinhappel / Bogdan Baciu)
Zuniga – Roman Vocel
Frasquita – Madina Serebrykova
Mercédés – Erika Jarkovská
Dancairo- Martin Matoušek
Remendado – Darko Djordjevič

www.festspielegars.at

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat