Dvě jubilea v Janáčkově opeře

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Významné osobnosti brněnské opery a baletu

Sólista Janáčkovy opery Jan Hladík se dožívá 3. listopadu sedmdesáti let. Pro každého, kdo Jana Hladíka zná, ať už osobně nebo především z jeviště, je tato zpráva naprosto neuvěřitelné. Mladistvý elán, nadšení a dokonalá profesionalita jeho pěveckých a hereckých výkonů se snaží kalendář usvědčit z omylu. Leč je tomu skutečně tak.

Jan Hladík a Brno patří nerozlučně k sobě. V Brně se narodil, vystudoval, po absolutoriu se stal sólistou Janáčkovy opery a Brnu a jeho divadlu zůstal věrný na celý život.

Jan Hladík je divadelní dítě. Jeho otec byl divadelní krejčí. Rodinné prostředí poznamenané hlubokým vztahem k divadlu a nepopiratelný muzikální talent malého Honzíka vedly zcela zákonitě k tomu, že se již v dětských střevíčkách objevoval na scénách tehdejšího Státního divadla v Brně. Nejprve to bylo v operetě, kde poprvé vystoupil v dětském sboru ve třetím jednání v Nedbalově Polské krvi, v opeře si zahrál a zazpíval ve sboru malých Sevillanů v Carmen, školních žáků, nacvičujících oslavnou kantátu v Jakobinu a pochopitelně i v dětské roli v Příhodách lišky Bystroušky, v nichž si mnohem později postupně zahrál a zazpíval všechny tři basbarytonové role. Neminula ho ani zkušenost v činohře, kde hrál například žáka Žižkovy školy v Karvašově Pacientu 113.

Nejprve ho lákala zpěvohra. Brněnský zpěvoherní soubor byl v padesátých a šedesátých letech ve svém žánru tělesem nejvyšší kvality. Ve svém středu měl v pánské části souboru znamenité interprety, jakými byli například Karel Kosina, Karel Šeplavý, Miloš Milštain, Jindřich Loukota a další a díky mimořádné osobnosti Iva Osolsobě to začínali úspěšně zkoušet i s muzikálem. Stále více se ale ukazovalo, že rozhodujícím faktorem Hladíkova uměleckého zaměření je a bude složka pěvecká. Významný vliv na to, že mladý adept hudebního divadla se začal výrazně orientovat na operu, měl Vlastimil Šíma, jeden z bardů brněnské opery dvacátého století. Šíma byl pěvec se schopností minuciózní herecké charakteristiky ztělesňovaných postav, především komických. Vedle něj Hladíka velmi ovlivnili rovněž barytonista Eduard Hrubeš a basista Zdeněk Kroupa, kteří oba rovněž prokazovali ve svých výkonech dokonalé propojení pěvecké a herecké složky.

V roce 1960 se Jan Hladík přihlásil ke studiu na Konzervatoři. Nebyl přijat a tak se soukromě vzdělával u profesora Vody a zpíval ve výpomocném sboru v divadle. Tam si ho všiml režisér Miloš Wasserbauer. Na jeho výzvu se Hladík přihlásil do konkursu na člena sboru Komorní opery JAMU. Na základě svého úspěšného vystoupení byl na Janáčkovu akademii přijat. Stal se žákem profesorky Vlasty Linhartové a herectví ho učil další z významných sólistů Janáčkovy opery, kteří znamenitě propojovali pěveckou a hereckou složku svých výkonů, tenorista doktor Zdeněk Soušek.

Snad největší vklad Hladíkovi přineslo na JAMU pravidelné a mimořádně časté účinkování v Komorní opeře – školní scéně JAMU. Jméno jejího zakladatele a budovatele Miloše Wasserbauera bylo sice v poryvech času (v České republice, Česku, Čechii, dosaď si dle libosti) mnohdy dosti záhadných, z názvu scény vytěsněno, ale v žádném případě bychom neměli na velikána české operní režie, jehož práci ocenil i Walter Felsenstein, zapomínat. Wasserbauer nebyl osobnost jednoduchá, ale pro vývoj moderní české operní režie měl mimořádný význam. Jednou z jeho výrazných předností byl jeho velmi citlivý smysl pro výchovu zpěváka – herce. A v Janu Hladíkovi našel značně disponovaného a učenlivého žáka.

Na školní scéně vytvořil během studií řadu postav, z nichž mnohé jako otec Paloucký v Hubičce, Janek v Blodkově opeře V studni, či Gremin v Čajkovského Evženu Oněginovi se později staly pravidelnou součástí jeho repertoáru. Z dalších jeho školních rolí jmenujme knížete Tokmakova v opeře Nikolaje Rimského-Korsakova Věra Šelogová, Elvíra v Händelově opeře Xerxes, Jíru v původní premiéře brněnského skladatele Osvalda Chlubny Kolébka, Vlka v operní pohádce Jiřího Pauera Červená Karkulka anebo postavy, které zpíval a hrál v operním večeru Třikrát Ariadna, na němž byly uvedeny tři opery na antický námět příběhu bájné Ariadny – verze zakladatele opery Claudia Monteverdiho, dílo českého skladatele osmnáctého století Jana Antonína Bendy a opera Bohuslava Martinů.

Do skutečného divadelního života vstoupil Jan Hladík výtečně vybaven. Jeho přirozený průrazný pěvecký a herecký talent během studia vyzrál do perfektní profesionální podoby. V roce 1965 vykonal úspěšně konkurs do operního souboru olomouckého divadla. Nastoupil ale do Janáčkovy opery Státního divadla v Brně, v níž tehdy probíhala velká generační proměna. Šéf opery profesor František Jílek a jeho spolupracovníci ve vedení opery měli velmi šťastnou ruku a brněnský operní soubor se stal centrem mladých talentovaných umělců, kteří vesměs brzy zaujali čelná místa v českém operním umění. Jednou z nich byl i Jan Hladík.

Ve svých počátcích ztvárnil řadu drobnějších úkolů, v nichž na menší ploše prokazoval všechny valéry svého suverénního jevištního projevu. Byly to například postava Brandera v Gounodově Faustovi a Markétce, Montana ve Verdiho Otellovi, Muže v okně v Juliettě Bohuslava Martinů (v pozdějších inscenacích této opery ji vyměnil za Starého Araba). V průkopnické inscenaci Händelova Julia Caesara (režisérem byl Miloš Wasserbauer, který operu inscenoval pod taktovkou Františka Jílka) vytvořil roli Ptolemaia. A 10. února 1967 jej čekala první velká premiéra, titulní role v Mozartově Figarově svatbě, po níž následovala trojrole Würfl-Čaroskvoucí-Konšel v Janáčkových Výletech pana Broučka. Už tento krátký přehled nástupních Hladíkových rolí ukazuje na rozmanitost a šíři jeho repertoáru, který se léty rozrostl do desítek rolí, z nichž k některým se vracel v nových nastudováních anebo se v jednom díle setkával postupně s více postavami. V této době si také úspěšně zahostoval v Ostravě, například v roli Zbyška v opeře Stanislawa Moniuszka Strašidelný dvůr.

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na