Dvořákovo Stabat Mater a FOK

Od založení orchestru FOK bylo bohužel ve dvacátém století málo údobí, kdy bylo možné uvádět Stabat Mater, i Dvořákovo, v přirozeném spojení s blížícími se Velikonocemi.Proto až v devadesátých letech bylo bezpečné založit dnes třiadvacetiletou tradici provádění Dvořákova veledíla v tomto posvátném období. Třiadvacetiletou, neboť FOK tak poprvé učinil v dubnu roku 1992. Zpívali Magdalena Hajóssyová, Marta Beňačková, Miroslav Kopp, Richard Novák, Bambini di Praga a Kühnův smíšený sbor. Dirigoval specialista na Stabat Mater Pavel Kühn. A po nich se před orchestrem FOK vystřídaly další vynikající osobnosti: po boku dirigenta Jiřího Bělohlávka v roce 1997 zpívali Eva Urbanová, opět Marta Beňačková, americký tenorista John Uhlenhopp a Peter Mikuláš.O rok později obměnil Libor Pešek jen sopranistku – Zdenu Kloubovou, a tenoristu – Vladimíra Doležala. V roce 2004 dokonce orchestr FOK putoval s oratoriem všech oratorií na zájezd do Říma a do Pisy. Například ve starobylé římské bazilice Santa Maria Maggiore vyslechl provedení i kardinálský sbor. V něm seděl také Joseph Ratzinger, velký znalec hudby a zanedlouho Jeho Svatost papež Benedikt XVI. Provedení tehdy řídil dirigent Ondrej Lenárd, sólový kvartet byl ve složení Simona Šaturová, Jana Sýkorová, Jaroslav Březina a Jiří Sulženko. Po odeznění následoval mohutný aplaus. Na Josephu Ratzingerovi bylo znát dojetí. Dokonce tehdy vešel do šaten hudebníků a osobně všem blahopřál a nešetřil slovy chvály.Poslední dvě pražská velikonoční provedení měli na svědomí Petr Altrichter (v roce 2010), který k sobě povolal Marii Fajtovou, Janu Wallingerovou, Michala Lehotského a znovu Petera Mikuláše, a zmiňovaný Ondrej Lenárd (v roce 2014). Svými hlasy vroucnost modlitby podporovali Dana Burešová, Veronika Hajnová, Tomáš Černý a Jiří Sulženko.

Letošní provedení na Škaredou středu bude mít na starosti, podobně jako provedení v roce 1992, dirigent a zároveň sbormistr Jakub Klecker. I když samozřejmě Klecker není takový sborový specialista, jakým byl Pavel Kühn. Ale je o něm třeba vědět, že je sbormistrem špičkového pěveckého sboru Kantiléna, kde také sám vyrostl (podobně jako Magdalena Kožená). Spolu s Jakubem Kleckerem na pódium Smetanovy síně vystoupí sopranistka Pavla Vykopalová, mezzosopranistka Michaela Kapustová, tenorista Aleš Briscein a basista, kdo jiný než, Peter Mikuláš. Sborového partu se ujme Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou.

Autor je dramaturgem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK
Foto archiv Petera Mikuláše, archiv Ondreje Lenárda

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat