Emocemi nabité Corazón español v Trojském zámku

Festival Letní slavnosti staré hudby zařadil i tento rok do programu koncert věnovaný španělské hudbě a jako každým rokem hostil tuto událost pražský zámek Troja. Milovníci španělského temperamentu, tzv. corazón español, si přišli na své 22. července 2019, kdy v tomto nádherném prostředí vystoupila mezzosopranistka Anna Reinhold spolu s kytaristou Quitem Gatem a kvartetem Exclamatio.
Koncert Corazón español – Anna Reinhold (zdroj LSSH, foto Petra Hajská)

Uvedení koncertu, v němž má hlavní slovo španělská hudba, je v Česku neobvyklé, a proto pro publikum velice lákavé. I když se ve Španělsku také rozvíjela svébytná hudební kultura (přestože v určitých směrech navazovala na hudbu výraznějších kulturních center doby, např. v době baroka zde pozorujeme výrazné italské vlivy, jak píše Marc Niubò v programové brožuře koncertu), moc toho zde o ní nevíme a na její zvukovost nejsme zvyklí. O její přitažlivosti pro české ucho však svědčí už jen vyprodaný sál trojského zámku.

Program sliboval průřez španělskou hudbou od baroka až po 20. století, ovšem s hlavním zaměřením na hudbu 17. a 18. století. Dramaturgie byla vystavěna tak, že (většinou) po dvou krátkých písních následovalo instrumentální intermezzo (zpravidla celý kvartet a kytara, jindy bez kytary), takže se program neustále proměňoval, posluchač slyšel stále něco nového. Takovýmto způsobem zamýšlená pestrost, zvlášť pokud je program sestaven z „toho nejlepšího“, ale často působí nedostatečně profesionálním dojmem, chybí nám širší kontext uváděných děl a nakonec máme pocit, že jsme slyšeli všechno, ale vlastně nic.

To však nebyl případ tohoto koncertu. Jednak jsme zde měli hlavní pojící téma, tj. španělskou, nebo Španělskem inspirovanou hudbu, ale i vnitřní dramaturgie byla řádně promyšlena a uvedené skladby měly v programu své jasně dané místo. Dělení večera na hudbu 17. a 18. století (první polovina koncertu) a dále pak 19. a 20. století (druhá polovina koncertu) pomohlo v základní orientaci. Potom také již zmíněné dvě písně, vždy střídající instrumentální mezihry, byly ve všech případech charakterově kontrastní, a tak programu nechyběla ona pestrost v pozitivním slova smyslu; a jako bonus pro dramaturgické „fajnšmekry“ jsme často mezi těmito písněmi našli i určité pojítko (např. metafora loďky jak ve Vuelve barquilla neznámého autora, tak v hned po ní následující El baxel Gabriela Batailleho). K určitému stmelení celé první části pak pomohlo i to, že zpěvačka zůstala po celou dobu instrumentálních vložek na pódiu, a tak se koncert nekouskoval příchody a odchody. A některé skladby byly dokonce přímo attacca.

Koncert Corazón español -Exclamatio kvartet a Quito Gato (zdroj LSSH, foto Petra Hajská)

Předpokladem k vysokému uměleckému zážitku je pak kromě již zmíněné dramaturgie – v případě koncertu tohoto typu – úprava původních děl do podoby vhodné pro dnešní obsazení, jež musela konkrétnímu nastudování předcházet. Toho se s citem zhostil Quito Gato, rovněž autor hudebního nastudování. Kromě sebe jakožto vysoce profesionálního hudebníka (dnes barokní a raně romantická kytara) měl k dispozici barevný mezzosoprán rodilé Pařížanky Anny Reinhold a Exclamatio, kvartet vždy hledající interpretační originalitu.

Anna Reinhold publikum strhla již u první písně, když nám tato něžně působící bytost lišácky vyprávěla o úkladném Kupidovi (El pícaro de Cupido od Sebastiána Duróna) a hned posléze přiléhavě vyjádřila hlubokou trýzeň v Ojos, pues me desdeñais (José Marín). Tato mezzosopranistka totiž nejen, že je vysoce proškolena v pěvecké technice (Pařížská konzervatoř, Vídeňská univerzita, poté též akademie Les Arts Florissants), ale je také schopná naplno prožít zpívaný text. Emoce se pak odrážejí ve výrazu její tváře a v gestech, ale hlavně ji dokáže zpodobnit i v právě použitém zabarvení hlasu, v otevřenosti či uzavřenosti vokálů, popř. v míře použitého vibrata. Velice sympatické je však to, že s vibratem šetří a je schopná dosáhnout zvučného, plného a šťavnatého tónu i bez jeho použití. Díky tomu, že text evidentně žije, je schopná zobrazit velké množství charakterových poloh, což se kromě již zmíněných ukázalo v jedné z katalánských lidových písní, která je založena na vtipném dialogu v prudce deklamační formě, Margarideta. Velice přirozeně a osobitě působila i jako Carmen (přestože bychom si Carmen představili možná o něco „živelnější“), jejíž nejznámější árie byla jako příklad španělského vlivu zařazena do programu také.

Koncert Corazón español – Anna Reinhold (zdroj LSSH, foto Petra Hajská)

Nutno však podotknout, že za sebou měla v podobě kvarteta Exclamatio a Quita Gato tu nejlepší podporu pro rozvinutí svého hudebního cítění. Všichni hudebníci na pódiu na sebe byli skvěle napojeni: celkový charakter, ale i dílčí hudební finesy cítili podobně a byli výborně sehraní, takže místy i velká rytmická komplexnost aranží jim nedělala výraznější potíže. Vzhledem k charismatičnosti zpěvačky, jež na sebe při svých číslech chtě nechtě strhávala všechnu diváckou pozornost, je ale dobře, že jsme tento kvartet i kytaristu mohli slyšet i samostatně, protože jedině tak jsme mohli naplno ocenit i jejich hudební kvality. Nejsympatičtější však nebyla jejich schopnost virtuózní hry a perfektní souhry, jako spíš hluboký prožitek interpretované hudby a hlavně obrovská chuť hrát. To, že na sebe při hře jednotliví členové souboru pomrkávají, usmívají se, až smějí, opravdu nevidíme často.

I díky tomu se celý koncert nesl v tak příjemné atmosféře. Ale samozřejmě se o to přičinilo i krásné prostředí, osvětlený zámecký park o přestávce a také perfektní organizace koncertu, příjemní pořadatelé a jako bonus ještě objednaný autobus, který mohli posluchači v pozdních hodinách po skončení koncertu využít jako spojení na metro. Zkrátka, skvělá práce se vším všudy.

Koncert Corazón español -Exclamatio kvartet (zdroj LSSH, foto Petra Hajská)

Program:

Anonym (17. stol.)
Fandango

Sebastián Durón (1660–1716)
El pícaro de Cupido

Juan Hidalgo (1614–1685)
Corazón que en prisión
Esperar, sentir, morir

Gaspar Sanz (1640–1710)
Canarios (Instrucción de Música para la guitarra española)

José Marín (1618–1699)
Ojos, pues me desdeñáis

Anonym (cca 1700)
Vuelve barquilla

Lucas Ruíz de Ribayaz (1626–1667)
Xácaras (Luz y Norte Musical)

Gabriel Bataille (1575–1630)
El baxel

Tomás de Torrejón y Velasco (1644–1728)
No hay que decirle al primor (La Púrpura de la Rosa)

Francisco Tárrega (1852–1909)
Sevilla

Federico García Lorca (1898–1936)
3 Canciones Populares / Las tres hojas – Nana de Sevilla – Anda jaleo

Joaquín Turina (1882–1949)
La oración del torero, op.34

Georges Bizet (1838–1875)
Habanera (Cármen)

Manuel de Falla (1876–1947)
Canción del fuego fatuo (El amor brujo)

Psáno z koncertu 22. 7. 2019, Zámek Troja

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat